Demander à Google

Vous avez cherché: stikstofhoudende (Néerlandais - Roumain)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Roumain

Infos

Néerlandais

stikstofhoudende stoffen NO en NH

Roumain

Dintre acestea, 13 state nu vor reuşi să reducă emisia la cei doi poluanţi care au în componenţă respectiv azot NO şi NH până la

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen, n.e.g.

Roumain

Îngrășăminte minerale sau chimice azotate, n.c.a.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen, n.e.g.

Roumain

Compuși cu alte funcții azotate (excl. izocianații)

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

CPA 20.15.39: Andere stikstofhoudende meststoffen en mengsels

Roumain

CPA 20.15.39: Alte îngrășăminte și amestecuri azotate

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

CPA 20.14.44: Verbindingen met andere stikstofhoudende groepen

Roumain

CPA 20.14.44: Compuși cu alte funcții azotate

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

• N 2 i l gevolg van de microbiële omzetting van stikstofhoudende meststoffen in de

Roumain

• N 2 ă transformării microbiene a îngrășămintelor din soluri, ce conţin nitrogen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

In die periode was er een goed evenwicht tussen vraag en aanbod, wat leidde tot hogere prijzen voor alle stikstofhoudende meststoffen, die basisproducten zijn.

Roumain

În cursul respectivei perioade, a existat un echilibru strâns între ofertă și cerere ceea ce a avut ca rezultat creșterea prețurilor îngrășămintelor azotate, care sunt produse comercializate.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er is een bepaling toegevoegd waarin het gebruik van minerale stikstofhoudende mest wordt beperkt tot vijftig eenheden per hectare graasoppervlak en per jaar om de floristieke diversiteit van de graslanden te behouden.

Roumain

S-a adăugat un plafon pentru îngrășămintele minerale pe bază de azot fixat la 50 de unități pe hectar de suprafață furajeră și pe an, pentru a proteja diversitatea florală a pajiștilor.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Het werkzame bestanddeel, halofuginone, is een antiprotozoaire stof behorend tot de groep van de quinazolinone derivaten (stikstofhoudende polyheterocycli).

Roumain

Substanţa activă Halofuginonă, este un agent antiprotozoar din grupul derivaţilor de chinazolinonă (poliheterociclici cu azot).

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Dit was het geval bijtwee projecten(betreffende stikstofhoudende meststoffenenfarmaceutische producten) die waren opgenomen in een lijst van sectoren waarvoor een precieze omschrijving en een analyse van de milieumaatregelen verplicht waren.

Roumain

Acesta a fost cazul a două proiecte (privind îngrășămintele pe bază de azot și produsele farmaceutice) care figurau pe lista sectoarelor pentru care se cereau o descriere detaliată și o analiză a măsurilor de protecţie a mediului.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

(139) Meer in het algemeen stelde de bedrijfstak van de Gemeenschap dat verbintenissen, en dus minimumprijzen, geen passende maatregel waren voor stikstofhoudende meststoffen, waaronder ureum.

Roumain

(139) Într-un mod mai general, industria comunitară a afirmat că angajamentele, pornind de la preţuri minime, pot constitui o măsură necorespunzătoare privind îngrăşămintele azotate, în special ureea.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Enkele medewerkende bedrijven stelden dat de winstmarge tot 5 % beperkt diende te worden als in voorgaande antidumpingprocedures betreffende stikstofhoudende meststoffen en in de procedure betreffende ureum uit Rusland(4).

Roumain

Anumite părţi care au cooperat au afirmat că marja profitului trebuie să fie limitată la 5 %, ca şi în cazul procedurilor antidumping precedente referitoare la îngrăşămintele azotate şi a procedurii privind ureea originară din Rusia4.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

(138) Na de bekendmaking van de voorlopige bevindingen maakte de klagende bedrijfstak van de Gemeenschap bezwaar tegen het besluit van de Commissie een verbintenis van de Bulgaarse producent/exporteur te aanvaarden, omdat deze onderneming banden had - of nauwe technische en industriële betrekkingen onderhield - met andere exporteurs en/of producenten van stikstofhoudende meststoffen, waaronder ureum, in Bulgarije, Belarus en Oekraïne, waardoor deze bedrijven compensatieregelingen met elkaar zouden kunnen treffen.

Roumain

(138) În urma publicării concluziilor provizorii, industria comunitară, în reclamaţia depusă iniţial, s-a opus deciziei Comisiei de a accepta un angajament din partea producătorului-exportator bulgar. S-a afirmat în acest sens că societatea în cauză avea legătură cu alţi exportatori şi/sau producători de îngrăşăminte azotate, în special de uree, situaţi în Bulgaria, în Belarus şi în Ucraina - sau că avea cel puţin relaţii strânse tehnice şi industriale cu aceştia din urmă - şi că eventualitatea ca societatea să încheie aranjamente de compensare era prin urmare foarte mare.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

(33) De bedrijfstak van de Gemeenschap herhaalde zijn argument dat de Oekraïnse overheid veel bemoeienis heeft met de ondernemingen in Oekraïne die stikstofhoudende meststoffen, waaronder ureum, vervaardigen en verkopen en dat de status van marktgericht bedrijf in het algemeen niet aan dergelijke ondernemingen kan worden toegekend.

Roumain

(33) Industria comunitară a afirmat din nou că societăţile ucrainene care produc şi vând îngrăşăminte azotate, în special uree, sunt supuse unei intervenţii importante din partea statului şi că, în general, nici una dintre ele nu ar fi trebuit să beneficieze de statutul economiei de piaţă.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Figuur 4: Trends in aantallen vee en het gebruik van stikstofhoudend mest 1990–2005 (geïndexeerd ten opzichte van niveaus in 1990) – EU-25

Roumain

Figura 4: Tendinţe ale numărului de bovine și ale utilizării îngrășămintelor cu nitrogen 1990–2005 (indexat comparativ cu nivelurile din 1990) – UE-25

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

In de periode van 1990 tot 2005 namen de totale landbouwemissies in de EU af met 20 %, grotendeels ten gevolge van gewijzigde landbouwtechnieken zoals verminderd gebruik van stikstofhoudende meststoffen en minder vee (zie figuur 4); dit in vergelijking met een toename van landbouwemissies over de hele wereld van bijna 17 %.

Roumain

Emisiile totale din sectorul agricol al UE au scăzut cu 20 % în perioada 1990–2005, în mare parte datorită tehnicilor agricole precum utilizarea redusă de îngrășăminte cu nitrogen și mai puţin șeptel (a se vedea figura 4). Această scădere a avut loc însă pe fondul unei creșteri globale a emisiilor din agricultură cu aproape 17 %.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

(123) Voor de berekening van de niet-schadeveroorzakende prijs werd in het voorlopige stadium een winstmarge van 8% op de kosten gebruikt en niet van 8% op de omzet als in overweging 222 van de voorlopige verordening vermeld. Enkele medewerkende bedrijven stelden dat de winstmarge tot 5% beperkt diende te worden als in voorgaande antidumpingprocedures betreffende stikstofhoudende meststoffen en in de procedure betreffende ureum uit Rusland(4). De bedrijfstak van de Gemeenschap herhaalde daarentegen dat het passender zou zijn een winstmarge van 15% op het geïnvesteerde kapitaal aan te houden.

Roumain

(123) Trebuie să se noteze faptul că pentru calcularea preţului neprejudiciabil în etapa provizorie s-a folosit o marjă a profitului de 8% din cost şi nu 8% din cifra de afaceri, conform precizărilor din motivul 222 din regulamentul provizoriu. Anumite părţi care au cooperat au afirmat că marja profitului trebuie să fie limitată la 5%, ca şi în cazul procedurilor antidumping precedente referitoare la îngrăşămintele azotate şi a procedurii privind ureea originară din Rusia4. La rândul ei, industria comunitară a afirmat din nou că este mai potrivită folosirea unei marje a profitului de 15% din randamentul capitalurilor investite (RCI).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

(138) Na de bekendmaking van de voorlopige bevindingen maakte de klagende bedrijfstak van de Gemeenschap bezwaar tegen het besluit van de Commissie een verbintenis van de Bulgaarse producent/exporteur te aanvaarden, omdat deze onderneming banden had -of nauwe technische en industriële betrekkingen onderhield -met andere exporteurs en/of producenten van stikstofhoudende meststoffen, waaronder ureum, in Bulgarije, Belarus en Oekraïne, waardoor deze bedrijven compensatieregelingen met elkaar zouden kunnen treffen. Voorts twijfelde de bedrijfstak van de Gemeenschap eraan of deze producent/exporteur aan de verplichtingen van de verbintenis kon voldoen.

Roumain

(138) În urma publicării concluziilor provizorii, industria comunitară, în reclamaţia depusă iniţial, s-a opus deciziei Comisiei de a accepta un angajament din partea producătorului-exportator bulgar. S-a afirmat în acest sens că societatea în cauză avea legătură cu alţi exportatori şi/sau producători de îngrăşăminte azotate, în special de uree, situaţi în Bulgaria, în Belarus şi în Ucraina -sau că avea cel puţin relaţii strânse tehnice şi industriale cu aceştia din urmă -şi că eventualitatea ca societatea să încheie aranjamente de compensare era prin urmare foarte mare. În plus, industria comunitară şi-a exprimat îndoiala cu privire la capacitatea acestui producător-exportator de a îndeplini obligaţiile care decurg dintr-un angajament.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

(33) De bedrijfstak van de Gemeenschap herhaalde zijn argument dat de Oekraïnse overheid veel bemoeienis heeft met de ondernemingen in Oekraïne die stikstofhoudende meststoffen, waaronder ureum, vervaardigen en verkopen en dat de status van marktgericht bedrijf in het algemeen niet aan dergelijke ondernemingen kan worden toegekend. Met name merkte hij op dat de markt voor meststoffen in Oekraïne werd gekenmerkt door uitbestedingsovereenkomsten, ruilovereenkomsten en inmenging van de overheid in de kosten van energie, elektriciteit en vervoer en dat al deze elementen onverenigbaar waren met het werken op marktvoorwaarden.

Roumain

(33) Industria comunitară a afirmat din nou că societăţile ucrainene care produc şi vând îngrăşăminte azotate, în special uree, sunt supuse unei intervenţii importante din partea statului şi că, în general, nici una dintre ele nu ar fi trebuit să beneficieze de statutul economiei de piaţă. Aceasta a susţinut în special că piaţa ucraineană de îngrăşăminte era caracterizată de existenţa de contracte de lucru pentru confecţii pe bază de comandă, de acorduri de troc în lanţ şi de intervenţii ale statului în costurile energetice, cheltuielile cu electricitatea şi transportul şi că toţi aceşti factori erau incompatibili cu o situaţie de economie de piaţă.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK