Demander à Google

Vous avez cherché: deregeringvan (Néerlandais - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Suédois

Infos

Néerlandais

Hetprogrammavoorbegrotingssteunis samen met deregeringvan Azerbeidzjan ontwikkeld.

Suédois

Detsektorsindeladebudgetstödethar utformatstillsammans med Azerbajdzjans regering.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

In ditlicht werdin decontrole onderzocht hoe deregeringvan het begunstigdelandzijnvoordeel had gedaan met donorcoördinatie.

Suédois

I dettasammanhang granskade revisionsrätten hur mottagarlandets regering hade utnyttjat fördelarna med givarsamordning.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Tentweedestrekken zijtot ondersteuning van hetregeringsbeleid en worden zij uitbetaald naargelang de vorderingen, namelijk wanneer deregeringvan het partnerland de overeengekomen hervormingen of resultaten heeft verwezenlijkt. Wanneer de betaling plaatsvindt,zijn dezeresultaten dus al gerealiseerd.

Suédois

För det andra stöder deregeringarnas politiska åtgärder och utbetalasförst närfram-steg har gjorts, dvs. när de överenskom na reformernaellerresultatenharuppnåtts avpartnerlandet.Detinnebärattnär betalningenöverförshardessareformer ellerresultatredan åstadkommits.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De verhoudingtussen het aantal basisschool-leerlingen/tekstboekenvan3:1voor het basisonderwijs wasin2008 nog dezelfdeals die welke was overeengekomentussen de EC en deregeringvan Tanzaniain het LSD 2001-2007van maart 2002. Deverhoudingtussen hetaantal basisschoolleerlingen en klaslokalen wasin 2007 verbeterd(77:1)in vergelijking met 2006(92:1).

Suédois

Kvoten elev/lärobokiprimärskolan på 3:1för grundutbildning var 2008fortfarande samma som hade överenskommits mellan EU och Tanzaniasreger-ingilandstrategidokumentet2001–2007från mars2002.Kvotenförelever/klassrum iprimärskolan hadeförbättrats 2007(77:1)jämfört med 2006(92:1).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Op basis van de bevindingen van detwee verslagen vanexterne missieseninhetbijzonder met het oog op de hernieuwdetoezeggin-gendoorderegering metbetrekkingtot het beheervandeoverheidsfinanciënna de donorconferentie in Brussel van eind oktober 2008, oordeelde de Commissie dat dit bedrag een adequate afspiegeling wasvan de door deregeringvan Georgië getroffen maatregelen en geboekteresul-tatenin het kader van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën.

Suédois

På grundvalavresultatenavdetvåexterna uppdragsrapporterna,ochsärskiltmed tankepåregeringensförnyadeåtagande förförvaltning av offentligafinanser efter givarkonferensen i Bryssel i slutet av okto-ber2008,bedömdekommissionenatt detta belopp pålämpligtsättavspeglade deresultatsom nåtts och de åtgärdersom Georgiensregeringvidtagitinomramen förreformen avförvaltningen av offentliga finanser.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK