Demander à Google

Vous avez cherché: afgetekende (Néerlandais - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Tchèque

Infos

Néerlandais

De donkerblauwe rug wordt geaccentueerd door een scherp afgetekende groene zone boven de borstvin die naar het midden van het lichaam vervaagt.

Tchèque

Jejich tmavě modrý hřbet je zdůrazněn jasně vymezenou zelenou plochou nad prsní ploutví, která se ztrácí směrem ke středu těla.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

" Gespikkelde korrels " korrels die kleine, duidelijk afgetekende donkere min of meer regelmatige ronde vlekjes vertonen;

Tchèque

„Zrny se skvrnami“ se rozumějí zrna se zřetelně ohraničeným malým kroužkem tmavé barvy a víceméně pravidelného tvaru;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

a) hetzij het exemplaar van de aangifte ten uitvoer dat de exporteur door de douaneautoriteiten is overhandigd of een door genoemde autoriteiten voor eensluidend afgetekende kopie van dit document,

Tchèque

a) buď prvopis vývozního celního prohlášení, který celní orgány vrátily vývozci, nebo jeho kopie, jejíž pravost tyto orgány potvrdí;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

• scherper afgetekende prioriteiten te ontwikkelen die berusten op de verwachtingen van de belanghebbenden en de behoeften van de burgers en voldoen aan de beleidsdoelstellingen en aan hoge eerlijkheidsnormen;

Tchèque

• stanovením zřetelnějších priorit, které vycházejí z očekávání zainteresovaných subjektů a potřeb občanů, a naplňováním cílů politik a dodržováním vysokých norem integrity;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Indien een analyse wordt verricht waarvan de resultaten niet eerder bekend zullen worden dan nadat het douanekantoor het inlichtingenblad INF 2 heeft afgetekend, wordt het document met de resultaten van deze analyse aan de exporteur overhandigd in een enveloppe die niet kan worden geopend zonder dat dit sporen nalaat.

Tchèque

Pokud je nutná analýza a její výsledky budou známy až po potvrzení informačního listu INF 2 celním úřadem, obdrží vývozce doklad obsahující výsledky analýzy v zapečetěné obálce zabezpečené proti nedovolené manipulaci.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

In geval van uitvoer kan de aangever of zijn vertegenwoordiger de naam en het adres vermelden van een tussenpersoon die gevestigd is in het ambtsgebied van het kantoor van uitgang, aan wie het door het kantoor van uitgang afgetekende exemplaar nr. 3 kan worden teruggegeven.”

Tchèque

V případě vývozu může deklarant nebo jeho zástupce uvést jméno a adresu osoby usazené v oblasti výstupního celního úřadu, které může být předán výtisk č. 3 prohlášení schválený uvedeným úřadem.“

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

"In geval van uitvoer kan de aangever of zijn vertegenwoordiger de naam en het adres vermelden van een tussenpersoon die gevestigd is in het ambtsgebied van het kantoor van uitgang, aan wie het door het kantoor van uitgang afgetekende exemplaar nr. 3 kan worden teruggegeven.".

Tchèque

"Pro vývozní operace může deklarant nebo jeho zástupce uvést jméno a adresu osoby usazené v oblasti místní působnosti celního úřadu výstupu, které lze předat kopii 3 potvrzenou tímto celním úřadem."

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Bovendien moet exemplaar nr. 2 van de vrachtbrief CIM of de exemplaren nrs. 1 en 2 van het overdrachtsformulier TR worden afgetekend door de spoorwegmaatschappij waaronder het laatste bij het communautair douanevervoer betrokken station ressorteert.

Tchèque

List 2 nákladního listu CIM nebo listy 1 a 2 předávacího listu TR musí být dále opatřeny úředním záznamem železniční společnosti, jejíž stanice je poslední stanicí, jíž se týká operace tranzitu Společenství.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

De douaneautoriteiten waarbij aangifte wordt gedaan voor het vrije verkeer of tot plaatsing onder een andere douaneregeling die tot een douaneschuld kan leiden, verzoeken het controlekantoor van het douane-entrepot waar de gebruikelijke behandelingen zijn verricht door middel van een door haar afgetekend inlichtingenblad INF 8 om opgave van de soort, de douanewaarde en de hoeveelheid van de aangegeven goederen die in aanmerking hadden moeten worden genomen indien de goederen de genoemde behandelingen niet hadden ondergaan.

Tchèque

Celní orgány, kterým se podává celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu nebo do jiného celního režimu, který by mohl vést ke vzniku celního dluhu, si vyžádají pomocí informačního listu INF 8, který potvrdí, aby celní úřad vykonávající dohled nad celním skladem, kde byly prováděny obvyklé formy manipulace, uvedl druh, celní hodnotu a množství zboží uvedeného v celním prohlášení, ze kterých by se vycházelo, kdyby se dané zboží nepodrobilo dotyčné manipulaci.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

De factuur of het transportbescheid die of dat door de aangever is ingevuld en ondertekend, wordt op diens verzoek door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van vertrek afgetekend.

Tchèque

Fakturu nebo přepravní doklad deklarant řádně vyplní a podepíše a na jeho žádost ji celní orgány členského státu odeslání opatří úředním záznamem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

De factuur of het transportbescheid die of dat door de betrokkene naar behoren is ingevuld en ondertekend, wordt op diens verzoek door het bevoegde kantoor afgetekend.

Tchèque

Fakturu nebo přepravní doklad zúčastněná osoba řádně vyplní a podepíše a na jeho žádost ji příslušný úřad opatří úředním záznamem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

De onderneming heeft in plaats daarvan de vergunningen in ARO's omgezet en deze afgetekend ten behoeve van plaatselijke leveranciers en verkreeg aldus commerciële voordelen.

Tchèque

Místo toho společnost přeměnila licence na ARO a převedla je na lokální dodavatele za získání obchodních výhod.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

De zekerheid wordt vrijgegeven door het douanekantoor dat de vergunning heeft verleend, zodra het douanekantoor dat het in artikel 715, lid 3, bedoelde inlichtingenblad oorspronkelijk heeft afgetekend, de door het kantoor van aanzuivering afgetekende kopie van dit inlichtingenblad ontvangt onder de voorwaarden van artikel 716, lid 2.

Tchèque

Zajištění uvolní celní úřad, který vydal povolení, jakmile celní úřad, který původně potvrdil informační list zmíněný v čl. 715 odst.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Deze lijst wordt door de douaneautoriteiten van de haven van bestemming afgetekend.

Tchèque

Seznam musí ověřit celní orgány přístavu určení.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Deze lijst wordt door de douaneautoriteiten van de luchthaven van bestemming afgetekend.

Tchèque

Seznam musí ověřit celní orgány letiště určení.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Het controle-exemplaar T 5 en, in voorkomend geval, het (de) controleformulier (controleformulieren) T 5 bis of de ladingslijsten T 5 worden door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van vertrek afgetekend.

Tchèque

Příslušné orgány členského státu odeslání opatří kontrolní výtisk T5 a případně jeden nebo více doplňkových listů T5 bis nebo ložné listy T5 úředním záznamem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Het controle-exemplaar T5 wordt door het in de leden 4 en 5 bedoelde kantoor afgetekend.

Tchèque

Kontrolní výtisk T5 opatří celní úřad odeslání uvedený v odstavcích 4 a 5 úředním záznamem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Het document T 2 L en, in voorkomend geval, het (de) document(en), T 2 L bis worden op verzoek van de belanghebbende door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van vertrek afgetekend.

Tchèque

Na žádost zúčastněné osoby opatří celní orgány členského státu odeslání doklad T2L a případně doplňkový list nebo doplňkové listy T2L bis úředním záznamem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Het document T2L en, in voorkomend geval, het aanvullende formulier of de aanvullende formulieren, dan wel de gebruikte ladingslijst of gebruikte ladingslijsten wordt respectievelijk worden op verzoek van de belanghebbende door het bevoegde kantoor afgetekend.

Tchèque

Na žádost zúčastněné osoby opatří příslušný úřad doklad T2L, a případně všechny použité doplňkové nebo ložné listy, úředním záznamem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Het kantoor van aanzuivering kan het douanekantoor dat het inlichtingenblad INF 2 heeft afgetekend, om de controle achteraf van de echtheid van het inlichtingenblad en de juistheid van de daarin vervatte gegevens, en eventueel om aanvullende gegevens verzoeken.

Tchèque

Celní úřad ukončující režim pasivního zušlechťovacího styku je oprávněn požádat celní úřad, který vystavil informační list INF 2, aby dodatečně ověřil jeho pravost a správnost údajů a případně doplňujících informací v něm obsažených.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK