Demander à Google

Vous avez cherché: men gjorde til mange land i vest afrika (Norvégien - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Norvégien

Anglais

Infos

Norvégien

Mange land i Europa har ikke undersøkt omfanget av kjøring i narkotikapåvirket tilstand

Anglais

Extent of drug driving is not studied in many European countries

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

I mange land i Europa er det økende bekymring fornarkotikabrukens mer vidtrekkende konsekvenser forsamfunnet.

Anglais

2003 drug law offences increased in many EU countries.Increases were particularly marked in some of the new Member States.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Grenseoverskridende elvestrømmer utgjør en vesentlig del av ressursene i mange land. I f.eks.

Anglais

Transboundary river flows make up a significant share of the resources in many countries.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Dessuten er det opprettet mange marine verneområder i alle regionale hav og langs kysten av mange land i Europa.

Anglais

Additionally, marine protected areas have been created in all of the regional seas and on the coasts of many European countries.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Men det at sopp vokser naturlig i mange land, gjør det vanskelig å utarbeide lovgivning på området, og hvordan lovgiverne har gjort dette, varierer fra land til land i Europa.

Anglais

However, the fact that mushrooms grow naturally in many countries poses a more complex issue for legislation, and they are treated differently across Europe.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Det blir typisk avslørt mellom 70 og 90 produksjonsenheter hvert år, hovedsakelig konsentrert til noen få land i Vest- og Øst-Europa.

Anglais

Typically, between 70 and 90 production units are detected each year, mainly concentrated in a few countries in western and eastern Europe.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Hallusinogene sopper, som vokser vilt i mange land i Europa og kan kjøpes via internett, ble nevnt av 11 av de 28 landene som rapporterte om narkotikabeslag i 2007.

Anglais

Hallucinogenic mushrooms, which grow wild in many European countries and may be purchased on the Internet, were mentioned by 11 of the 28 countries reporting drug seizures for 2007.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Dødsfall som skyldes forgiftning med buprenorfin synes å forekomme sjelden, selv om dette stoffet brukes i stadig større grad i substitusjonsbehandlingen i mange land i Europa.

Anglais

Deaths due to buprenorphine poisoning appear to be infrequent, despite the increasing use of this substance in substitution treatment in many European countries.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Kokainbruken i Europa er fortsatt konsentrert til landene i vest, hvor trenden generelt er stabil eller fortsatt økende.

Anglais

Cocaine use in Europe remains concentrated in western countries, where the trend is generally stable or still increasing.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Bruksmønstrene for sentralstimulerende midler varierer imidlertid i Europa. Kokain er nå det vanligste sentralstimulerende middelet i mange land i Sør- og Vest-Europa, og bruken brer om seg.

Anglais

As similarities exist in both the settings in which different stimulant drugs are used and in the rationales offered for their use, to some extent these substances can be regarded as competing products on the European drug market.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

For mange land i EU må vi derfor gå ut fra at de strukturerte forebyggende tiltakene i skolen faktisk er gjennomført i langt mindre grad enn det som kommer til uttrykk i deres nasjonale strategier.

Anglais

• personal skills — decision-making, coping, goal-setting;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Men fordi mange land i Europaharsterke bånd til deler av verden hvor manfinnermetamfetaminproblemer, og fordi deteuropeiske markedet for sentralstimulerendemidlerstadig blir større, kan man ikke overse farenfor at metamfetaminbruk vil bre om seg, og derforerdette et viktig område hvor man fortsatt må væreihøyeste beredskap.

Anglais

It is currentlyestimated that the number of people in drug substitutiontreatment in Europe is in excess of 500000, which wouldsuggest that between one quarter and one half of those withopiate problems may be enrolled in substitution treatment.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Europakommisjonen har nylig støttet en studie som undersøkte mulighetene for å¤opprette en europeisk plattform for utveksling av etterretningsopplysninger og kapasitetsbygging i¤Vest-Afrika.

Anglais

The European Commission also recently sponsored a study to explore the feasibility of establishing a European intelligence-sharing and capacity-building platform in West Africa.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Under dette arbeidet har mange land i EFTA og i Sentralog Øst-Europa i praksis vist interesse for å delta i Miljøbyråets aktiviteter, også i videreutviklingen av CORINE, ved å integrere sine informasjonskilder i det nye nettverket.

Anglais

During the process many non-EU countries in EFTA and Central and Eastern Europe demonstrated a practical interest in participating in EEA activities, including further development of Corine, by integrating their information resources into those of the new developing network.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

På 1980-tallet og første halvdel av 1990-talletvar situasjonen motsatt, og mange land i Den europeiskeunion opplevde en ekstrem, epidemisk økning i brukenav narkotika og problemene i den forbindelse.

Anglais

This is contrary to the situation in the 1980s andfirst half of the 1990s, when many countries in the European Union experienced extreme and epidemic rises indrug use and related problems.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Forsegling av overflaten som følge av økt urbanisering og nye infrastrukturer er den viktigste årsaken til tap av dyrkingsjord i de mest industrialiserte og befolkede landene i Vest- og Nord-Europa.

Anglais

Sealing of soil surfaces due to an increased urbanisation and new infrastructures is the main cause of soil degradation in the most industrialised and populated countries of western and northern Europe.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

I tillegghar mange land i løpet av de siste årene lagt økt vekt på åfå pådømt lovbrudd som spesifikt omfatter distribusjon tilunge mennesker (jf. over) samt handel (Hellas i 2001,Litauen i 2000 og Irland i 1999).

Anglais

In addition, recent years have seen anincreased emphasis on sentences for the specific offencesof distributing to young people (above) and for traffickingoffences in Greece in 2001, in Lithuania in 2000 and in Ireland in 1999.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

I mange land i Europa utviklet narkotikabruk seg på et seneretidspunkt enn i USA, og dette gjenspeiles muligens i de høyere amerikanske anslagene for livstidsprevalens (se figur 1, 2 og 3 i Statistiske opplysninger 2005), som til en viss grad kan betraktes som kumulative indikatorer for bruksnivåer over tid.

Anglais

In many European countries, widespread drug use occurred later than in the USA, and this may be reflected in the higher US lifetime prevalence estimates (see Figures 1, 2 and 3 in the 2005 statisticalbulletin), which to some extent can be thought of as cumulative indicators of use levels over time.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Noe passerte også gjennom Afrika, i økende grad gjennom Vest-Afrika og land i Guineabukta (framfor alt Nigeria), men også Øst-Afrika (Kenya) og Nordvest-Afrika via øyene utenfor kysten av Mauritania og Senegal (CND, 2006; INCB, 2006a).

Anglais

Some also passed through Africa, increasingly through western Africa and countries in the Gulf of Guinea (mainly Nigeria), but also eastern Africa (Kenya) and north-western Africa through the islands off the coast of Mauritania and Senegal (CND, 2006; INCB, 2006a).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Norvégien

Det er store variasjoner i¤bruksnivå fra land til land, og kokainbruk forekommer hyppigst i¤landene i¤Vest- og Sør-Europa. Kokainbrukerne er også svært forskjellige, både når det gjelder bruksmønstre og sosiodemografisk.

Anglais

Levels of use differ widely between countries, with cocaine use concentrated in countries in the west and the south of Europe.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK