Vous avez cherché: z tytulu stluczki ktora miala miejsce (Polonais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Anglais

Infos

Polonais

sprawa jest bardzo pilna! dalej wookey przedstawia raport z konferencji o patentach na oprogramowanie, ktora miala miejsce w brukseli od 5 do 7 maja.

Anglais

the issue is very urgent! wookey continues with a report about the conference about software patents in brussels from may 5th to 7th.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

ulgi od podatku akcyzowego z tytulu mieszanki biodiesla

Anglais

biodiesel fuel mixture excise credits

Dernière mise à jour : 2019-02-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

w tym: z tytulu wymogów dotyczacych duzych ekspozycji

Anglais

of which: requirements for large exposures

Dernière mise à jour : 2019-02-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

w tym: z tytulu ekspozycji wewnatrz sektora finansowego

Anglais

of which: due to intra financial sector exposures

Dernière mise à jour : 2019-02-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

laczna kwota ekspozycji na ryzyko z tytulu ryzyka operacyjnego

Anglais

total risk exposure amount for operational risk (opr )

Dernière mise à jour : 2019-02-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

opłata za kurs nie zawiera żadnej opłaty z tytulu ubezpieczenia.

Anglais

there will be no refund for fees in case of expulsion.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

ta zmiana miala miejsce w tym samym czasie w rozrzuconych spoleczen´stw starego s´wiata.

Anglais

this change took place in the same period of time in scattered societies of the old world.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

gwarancja musi być platna na pierwsze wezwanie( niezależnie od zobowiązania z tytulu dlugu).

Anglais

the guarantee has to be payable on first demand( independently from the underlying debt obligation).

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

kwota ekspozycji na ryzyko z tytulu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów wedlug modeli wewnetrznych

Anglais

risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under internal models (im)

Dernière mise à jour : 2019-02-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

w tym: z tytulu zmodyfikowanych wag ryzyka w odniesieniu do baniek spekulacyjnych dotyczacych sektora nieruchomosci mieszkalnych i komercyjnych

Anglais

of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property

Dernière mise à jour : 2019-02-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

przedstawiciel komisji przypomniał, że państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki z tytulu płatności bezpośrednich, po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli.

Anglais

the commission representative recalled that member states can provide for advances of direct payments, once that the necessary checks have been carried out.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

odpowiedzialność z tytulu wymogów sprawozdawczych określonych w art. 4 i 6 spoczywa na uczestniczących państwach czlonkowskich , które zbierają wszystkie odpowiednie dane i

Anglais

in the light of these considerations , the ecb shall decide if a transaction may be performed within the time frame and in the manner envisaged by the participating member state involved .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

platność z tytulu kuponu) przypadających w okresie przed terminem zapadalności operacji polityki pieniężnej, w której są wykorzystane jako aktywa zabezpieczające.

Anglais

--- debt instruments with an income flow( e.g. a coupon payment) occurring in the period up to the maturity date of the monetary policy operation for which they are being used as underlying assets.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

oprócz wymogu dostarczenia wystarczających kwalifikowanych aktywów zabezpieczających, nie ma ograniczenia co do kwoty środków, które mogą zostać przekazane z tytulu kredytu banku centralnego na koniec dnia.

Anglais

apart from the requirement to present sufficient underlying eligible assets, there is no limit to the amount of funds that can be advanced under the marginal lending facility.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

zobowiązania gwaranta z tytulu gwarancji muszą być klasyfikowane i ocenialne przynajmniej na równi( pari passu) z pozostalymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami gwaranta.

Anglais

the obligations of the guarantor under the guarantee need to rank at least equally and rateably( pari passu) with all other unsecured obligations of the guarantor.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

podzialy te są wymagane w celu umożliwienia wyliczenia danych statystycznych dotyczących przeplywów dla zagregowanych wielkości pieniężnych i odpowiedników pieniądza, skorygowanych z tytulu zmian kursu walut w przypadku gdy dane zagregowane określa się w ten sposób, aby zawieraly wszystkie waluty lącznie.

Anglais

these breakdowns are required in order to permit the calculation of flow statistics for monetary aggregates and counterparts adjusted for exchange rate changes where these aggregates are defined in such a way as to include all currencies combined.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

dziennik urzędowy unii europejskiej aktywów przykazywane jest tytulem zabezpieczenia kredytu, ale przy zalożeniu, że zobowiązanie z tytulu kredytu zostanie spelnione, dlużnik zachowuje wlasność aktywów).

Anglais

official journal of the european union assets but, assuming fulfilment of the debt obligation, ownership of the asset is retained by the debtor).

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

przed skorzystaniem z tych powiązań dla transferu zabezpieczenia z tytulu operacji kredytowych eurosystemu aktywa muszą być wycenione i zatwierdzone zgodnie ze standardami stosowania systemów sss ue( 77)( 78).

Anglais

before these links can be used to transfer collateral for eurosystem credit operations, they have to be assessed and approved against the standards for the use of eu ssss( 77)( 78).

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

wystawa byla w dunaju miedzynarodowego festiwalu, organizowanego przez dunaj w ulm, wysoka patronatem prezydentów bulgaria, rumunia, serbia, wegry, austria i niemcy. inauguracja miala miejsce w piatek 7 lipca na 15.30.

Anglais

the exhibition event was included in the international danube festival, organized by the danube in ulm, the high patronage of the presidents of bulgaria, romania, serbia, hungary, austria and germany.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

w przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku, ebc może nalożyć odpowiednie sankcje na pośrednika, na instytucję na rzecz, której dziala on jako pośrednik, lub na obie instytucje lącznie, zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytulu nieprzestrzegania obowiązku utrzymywania rezerw.

Anglais

not only the institutions for which the intermediary is acting, but also the intermediary itself shall be responsible for complying with those institutions » reserve requirements. in the event of non-compliance, the ecb may impose any applicable sanctions on the intermediary, on the institution for which it is acting as intermediary, or on both, in accordance with the liability for non-compliance.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK