Demander à Google

Vous avez cherché: aerozolowych (Polonais - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Italien

Infos

Polonais

Nie stosować w produktach aerozolowych

Italien

Da non usare negli aerosol (sprays)

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Nie stosować w produktach aerozolowych

Italien

Da non usare negli aerosol (spray)

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Zważ jeden z dozowników aerozolowych i zapisz jego masę.

Italien

pesare un generatore aerosol e rilevarne la massa;

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Zakazuje się jakiegokolwiek zastosowania jako czynnika pędnego w pojemnikach aerozolowych.

Italien

Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l’impiego

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Opisany układ i procedura odnoszą się do tego rodzaju wyrobów aerozolowych.

Italien

La preparazione e il procedimento descritti si riferiscono unicamente a questo tipo di generatore.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

To badanie ma zastosowanie do wyrobów aerozolowych o odległości rozpylenia 15 cm lub większej.

Italien

Questa prova è applicabile ai prodotti aerosol la cui distanza di vaporizzazione sia pari o superiore a 15 cm.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Klasyfikacji w przypadku pianek aerozolowych dokonuje się na podstawie wyników badania palności piany.

Italien

Nel caso di aerosol di schiuma, la classificazione si effettua sulla base dei risultati della prova di infiammabilità dei prodotti di schiuma.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Określenia te są używane do opisu halowęglowodorowych propelentów aerozolowych (np. fluorowęglowodór 152a, chlorofluorowęglowodór 142b).

Italien

Termini usati per gli aloidrocarburi propellenti di aerosol (ad esempio Hydrofluorocarbon 152a, Hydrochlorofluorocarbon 142b).

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Powtórz procedurę badania dla dwóch innych pojemników aerozolowych tego samego aerozolu w tej samej odległości między palnikiem gazowym a urządzeniem uruchamiającym aerozol.

Italien

ripetere la procedura di prova per i restanti due generatori aerosol dello stesso prodotto mantenendo la medesima distanza tra il bruciatore a gas e il pulsante di comando di tali generatori;

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Niniejsza norma badawcza opisuje sposób oceny palności produktów uwolnionych z dozowników aerozolowych, spowodowanej ich skłonnością do zapłonu w przestrzeniach zamkniętych lub ograniczonych.

Italien

Questa prova descrive il procedimento impiegato per determinare il rischio di infiammabilità dei prodotti erogati dai generatori aerosol tenendo conto della loro propensione ad infiammarsi in un ambiente chiuso o confinato.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Powtórz kroki procedury próby e)–k) dla dalszych dwóch pojemników aerozolowych (w sumie 3 pojemniki) tego samego wyrobu.

Italien

ripetere i passaggi da e) a k) del procedimento di prova con altri due generatori aerosol (per un totale di tre generatori aerosol) dello stesso prodotto.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

przyjęte środki ochronne są usprawiedliwione, w związku z ryzykiem związanym ze zwiększającym się użyciem w dozownikach aerozolowych skrajnie łatwopalnych propelentów aerozolowych jako namiastki chlorofluorowęgli (CFC);

Italien

considerando che le misure di salvaguardia adottate sono giustificate in relazione ai rischi che derivano dal maggiore impiego nei generatori aerosol di gas propulsori estremamente infiammabili in sostituzione dei clorofluorocarburi (CFC);

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz stosowania jako substancji lub składnika w stężeniu równym lub wyższym niż 0,1 % masy w klejach i farbach w pojemnikach aerozolowych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży.

Italien

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

W przypadku wyrobów aerozolowych o nietypowym działaniu (np. dozowniki aerozolowe z rozpylaniem pionowym) konieczne będzie zapisanie zmian w sprzęcie i procedurach zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, taką jak np. ISO/IEC 17025:1999 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Italien

In caso di generatori aerosol con particolarità insolite di funzionamento (ad esempio, generatori aerosol a nebulizzazione verticale) sarà necessario verbalizzare le modifiche apportate alle attrezzature e al procedimento conformemente alle buone pratiche di laboratorio (BPL), come l'ISO/IEC 17025:1999, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Określ ciśnienie wewnętrzne i prędkość początkową opróżniania w temperaturze 20 °C ± 1 °C (w celu wyeliminowania wadliwie lub częściowo napełnionych dozowników aerozolowych).

Italien

portare la pressione interna e la portata del flusso a 20 °C ± 1 °C (per eliminare i generatori aerosol difettosi o riempiti parzialmente);

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Powtórz kroki procedury próby d)–i) dla dalszych dwóch dozowników aerozolowych tego samego wyrobu (w sumie 3, zauważ: każdy dozownik jest badany tylko raz).

Italien

ripetere i passaggi da d) a i) della procedura di prova per i restanti due generatori aerosol dello stesso prodotto (in totale 3. Attenzione: ogni generatore aerosol va sottoposto al procedimento di prova un'unica volta).

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Powtórz kroki g)–n) dla pojemników aerozolowych napełnionych do 10–12 % pojemności nominalnej, pomijając kroki l) i m).

Italien

ripetere i passaggi da g) a n) [omettendo le fasi l) e m)] per i generatori aerosol contenenti il 10-12 % del prodotto nominalmente dichiarato.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

w przypadku gdy aerozol jest sklasyfikowany jako »skrajnie łatwopalny« zgodnie z kryteriami wymienionymi w pkt 1.9, hasło ostrzegawcze »Niebezpieczeństwo« i pozostałe elementy oznakowania dla »wyrobów aerozolowych łatwopalnych kategorii 1« przewidziane w tabeli 2.3.2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Italien

quando l’aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell’etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 1" di cui all’allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

w przypadku gdy aerozol jest sklasyfikowany jako »łatwopalny« zgodnie z kryteriami wymienionymi w pkt 1.9, hasło ostrzegawcze »Uwaga« i pozostałe elementy oznakowania dla »wyrobów aerozolowych łatwopalnych kategorii 2« przewidziane w tabeli 2.3.2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

Italien

quando l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell’etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 2" di cui all’allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

44 _BAR_ 1,3-bis (hydroksymetylo) imidazolidyno-2-tion _BAR_ a)preparaty do pielęgnacji włosów _BAR_ a)do 2 % _BAR_ a)zabronione w postaci rozpylaczy aerozolowych (aerozole) _BAR_ zawiera 1,3-bis (hydroksymetylo) imidazolidyno-2-tion _BAR_

Italien

44 * Bis (idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina * a ) Preparati per la cura dei capelli * a ) fino al 2 % * a ) Vietato negli aerosol ( spray ) * Contiene bis (idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina *

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK