Demander à Google

Vous avez cherché: efedryna (Polonais - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Italien

Infos

Polonais

efedryna

Italien

efedrina

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

Efedryna

Italien

Eritro isomero dell'efedrina

Dernière mise à jour : 2014-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Polonais

Efedryna i jej sole

Italien

Efedrina e suoi sali

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

Przemycana do Europy efedryna i pseudoefedryna pochodzi przede wszystkim z Azji Zachodniej.

Italien

L’efedrina e la pseudoefedrina contrabbandate in Europa provengono perlopiù dall’Asia occidentale.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina, fenylefryna (leki stosowane do leczenia chorób serca)

Italien

Dopamina, efedrina, adrenalina, metaraminolo, metoxamina, fenilefrina (farmaci usati per il trattamento dei problemi cardiaci)

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

Dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina, fenylefryna (leki stosowane do leczenia chorób serca)

Italien

Dopamina, efedrina, adrenalina, metaraminolo, metoxamina, fenilefrina (medicinali usati per il trattamento di problemi cardiaci)

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

Kategoria 1 w rozporządzeniach UE obejmuje głównie substancje niezbędne do produkcji narkotyków syntetycznych, takich jak efedryna czy pseudoefedryna (do metamfetaminy); 3,4-metylenodioksyfenylo-2-propanon (PMK), izosafrol i safrol (do ecstasy); oraz 1-fenylo-2-pro-panon (P2P, BMK) (do amfetaminy i metamfetaminy).

Italien

La produzione globale di anfetamine rimane concentrata in Europa, dove si trova l’81 % di tutti i laboratori che producono la sostanza individuati nel 2007 (UNODC, 2009), sebbene la si trovi anche in altre parti del

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

Efedryna i pseudoefedryna są głównymi prekursorami metamfetaminy, natomiast 1-fenylopropan-2-on (P-2-P) stosuje się przy produkcji amfetaminy; 3,4-metylenodioksyfenylopropan-2-on (3,4-MDP-2-P), safrol i oleje zawierające znaczne jego ilości wykorzystuje się do nielegalnej produkcji MDMA, a piperonal stosuje się również w syntezie MDA (109).

Italien

L’efedrina e la pseudoefedrina sono precursori indispensabili per la metanfetamina, mentre la sostanza 1-fenil-2-propanone (P-2-P) viene usata anche nella produzione dell’anfetamina; il 3,4-metilenediossifenil-2-propanone (3,4-MDP-2-P), il safrolo e gli oli ricchi di safrolo sono usati nella produzione illecita di MDMA, mentre il piperonale viene usato anche per sintetizzare l’MDA (109).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

Z powodu bardzo ograniczonych opcji leczenia, wysokiego ryzyka eutanazji w razie niepowodzenia leczenia lub jego nieopłacalności, ewentualną drugą opcję stanowi efedryna – preparat Propalin zamiast Enurace i odwrotnie, biorąc pod uwagę fakt, iż leczenie sympatykomimetyczne nietrzymania moczu jest o wiele skuteczniejsze niż leczenie hormonalne (alternatywę stanowi leczenie chirurgiczne, takie jak podwieszenie pochwy, umocowanie szwem cewki moczowej i endoskopowe wstrzyknięcie kolagenu w opornych przypadkach).

Italien

Propalin anziché Enurace e viceversa, tenendo conto che il trattamento simpaticomimetico dell’ incontinenza urinaria è di gran lunga migliore del trattamento ormonale (un’ alternativa è la terapia chirurgica come la colposospensione, l’ uretropessia e l’ iniezione endoscopica di collagene nei casi refrattari).

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

lekami pobudzającymi autonomiczny układ nerwowy (sympatykomimetykami), takimi jak efedryna, fenylefryna, ksylometazolin oraz salbutamol, stosowanymi w leczeniu przekrwienia, kaszlu, przeziębienia oraz astmy,

Italien

stimolanti del sistema nervoso autonomo (simpatomimetici), come efedrina, fenilefrina, xilometazolina e salbutamolo, usati nel trattamento di congestione, tosse, raffreddore e asma

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

leki wpływające na układ nerwowy, takie jak dopamina, efedryna, epinefryna, metaraminol, metoksamina i fenylefryna, ponieważ mogą także zmniejszać skuteczność leku Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych.

Italien

medicinali che agiscono sul sistema nervoso, come dopamina, efedrina, epinefrina, metaraminolo, metoxamina e fenilefrina, in quanto anche questi possono ridurre l’ effetto di Doxazosin Retard Arrow 4 mg compresse a rilascio prolungato e nomi associati.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

Inne leki zwężające naczynia stosowania jako leki obkurczające błonę śluzową nosa, stosowane doustnie lub donosowo (fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, oksymetazolina, nafazolina...): ryzyko zwężenia naczyń.

Italien

Altri vasocostrittori usati come decongestionanti nasali per via orale o nasale (fenilpropanolamina, fenilefrina, efedrina, oximetazolina, nafazolina…): per il rischio di vasocostrizione.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

Stosowanie leku z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu dowolnego z poniższych leków: • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi • estrogeny • dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina, fenylefryna (leki stosowane do leczenia chorób serca) • leki wskazane w leczeniu zaburzeń wzwodu (inhibitor PDE- 5, np. sildenafil, tadalafil, wardenafil)

Italien

Assunzione con altri medicinali Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti farmaci: • Antinfiammatori non steroidei (FANS) • Altri farmaci usati nel trattamento dell' ipertensione • Estrogeni • Dopamina, efedrina, adrenalina, metaraminolo, metoxamina, fenilefrina (farmaci usati per il trattamento dei problemi cardiaci) • Farmaci indicati per il trattamento della disfunzione erettile (inibitori PDE-5, per es. sildenafil, tadalafil, vardenafil)

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Polonais

Mogą one zmniejszyć efekt działania leku TRITAZIDE • Leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna). • Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina.

Italien

Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) come ibuprofene, indometacina, aspirina) • Medicinali utilizzati per il trattamento della pressione bassa, dello shock, dell’ insufficienza cardiaca, dell’ asma o delle allergie come efedrina, noradrenalina o adrenalina.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Polonais

Preparat Aerinaze jest również przeciwwskazany u pacjentów z: • jaskrą wąskiego kąta, • zastojem moczu, • chorobami układu sercowo- naczyniowymi, takimi jak: choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia i ciężkie nadciśnienie tętnicze, • nadczynnością tarczycy, • udarem krwotocznym mózgu w wywiadzie lub czynnikami ryzyka, które mogłyby zwiększyć ryzyko udaru krwotocznego mózgu, jest to związane z przyjmowaniem pseudoefedryny z 2 aktywnością alfa- mimetyczną w skojarzeniu z innymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, takimi jak bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, dihydroergotamina lub innych leków obkurczających naczynia błony śluzowej stosowanych jako preparaty zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa doustnie lub donosowo (fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, oksymetazolina, nafazolina...).

Italien

Ciò a causa della attività alfa-mimetica di pseudoefedrina, in associazione con altri vasocostrittori quali bromocriptina, pergolide, lisuride, cabergolina, ergotamina, diidroergotamina o qualsiasi altro farmaco ad attività decongestionante nasale utilizzato sia per via orale che nasale (fenilpropanolamina, fenilefrina, efedrina, oximetazolina, nafazolina…).

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Polonais

Mogą one zmniejszyć efekt działania leku TRITACE: • Leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna). • Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina.

Italien

Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) come ibuprofene, indometacina, aspirina)

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Polonais

• leki obniżające ciśnienie krwi, w tym fozynopryl i lizynopryl, ponieważ lek Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych mogą nasilać ich działanie • niektóre leki niesteroidowe stosowane do leczenia reumatyzmu lub hormony kobiece (estrogen), ponieważ mogą zmniejszać skuteczność leku Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych • leki wpływające na układ nerwowy, takie jak dopamina, efedryna, epinefryna, metaraminol, metoksamina i fenylefryna, ponieważ mogą także zmniejszać skuteczność leku Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych.

Italien

• medicinali per abbassare la pressione sanguigna, fra cui fosinopril e lisinopril, perché Doxazosin Retard Arrow 4 mg compresse a rilascio prolungato può potenziarne l’ effetto • alcuni tipi di medicinali non-steroidei utilizzati per la terapia dei reumatismi o degli ormoni femminili, gli estrogeni, in quanto possono ridurre l’ effetto di Doxazosin Retard Arrow 4 mg compresse a rilascio prolungato e nomi associati • medicinali che agiscono sul sistema nervoso, come dopamina, efedrina, epinefrina, metaraminolo, metoxamina e fenilefrina, in quanto anche questi possono ridurre l’ effetto di Doxazosin Retard Arrow 4 mg compresse a rilascio prolungato e nomi associati.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Polonais

Są to: • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) • Inne leki stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi • Estrogeny • Dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina, fenylefryna (leki stosowane do leczenia chorób serca)

Italien

Tali medicinali includono: • Antinfiammatori non steroidei (FANS) • Altri medicinali usati nel trattamento dell' ipertensione • Estrogeni • Dopamina, efedrina, adrenalina, metaraminolo, metoxamina, fenilefrina (medicinali usati per il trattamento di problemi cardiaci)

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Polonais

Specjalne środki ostrożności są niezbędne w przypadku stosowania produktu Lisonorm w połączeniu z następującymi lekami • lekami moczopędnymi (stosowanymi w celu zmniejszenia zalegania płynu w organizmie) • innymi lekami używanymi w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi (leki przeciwnadciśnieniowe), • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takimi jak kwas acetylosalicylowy (stosowany w leczeniu zapalenia stawów, bólu mięśni, bólu głowy, zapalenia, gorączki), • lekami stosowanymi w zaburzeniach psychicznych, jak lit, leki przeciwpsychotyczne, • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, • lekami pobudzającymi autonomiczny układ nerwowy (sympatykomimetykami), takimi jak efedryna, fenylefryna, ksylometazolin oraz salbutamol, stosowanymi w leczeniu przekrwienia, kaszlu, przeziębienia oraz astmy, • lekami immunosupresyjnymi stosowanymi w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu • allopurynolem, stosowanym w dnie moczanowej, • lekami przeciwbólowymi, używanymi w leczeniu ostrego bólu takimi jak opioidy – morfina i leki morfinopochodne, • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów, • lekami zobojętniającymi, używanymi w leczeniu nadkwaśności żołądka, • lekami znieczulającymi stosowanymi w chirurgii i niektórych zabiegach stomatologicznych.

Italien

È necessario procedere con particolare cautela quando Lisonorm è assunto insieme ai medicinali seguenti: • diuretici (usati per ridurre la ritenzione di liquidi) • altri medicinali per abbassare la pressione (antipertensivi) • farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come acido acetilsalicilico (usato nel trattamento di artrite, dolore muscolare, mal di testa, infiammazione, febbre) • litio, antipsicotici, usati per curare disturbi mentali • insulina e antidiabetici orali • stimolanti del sistema nervoso autonomo (simpatomimetici), come efedrina, fenilefrina, xilometazolina e salbutamolo, usati nel trattamento di congestione, tosse, raffreddore e asma • immunosoppressivi, usati a prevenzione del rigetto di organi dopo il trapianto • allupurinolo, usato per curare la gotta • narcotici, morfina e farmaci simili, usati per alleviate il dolore intenso • farmaci contro il cancro • antiacidi, usati per il trattamento dell’ acidità di stomaco • anestetici, usati durante gli interventi chirurgici e alcune procedure dentistiche.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK