Demander à Google

Vous avez cherché: fiskalnych (Polonais - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Maltais

Infos

Polonais

Komisji powierzono zadanie nadzorowania jakości przekazywanych danych fiskalnych . Artykuł 8 ust .

Maltais

Il-Kummissjoni ġiet fdata bil-kompitu ta » sorveljanza tal-kwalità tad-dejta fiskali rappurtata .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(-y)

Maltais

Potenza/i fiskali jew klassi(jiet)

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Rygorystyczna i spójna realizacja procedur nadzoru będzie czynnikiem wspierającym prowadzenie rozważnych polityk fiskalnych.

Maltais

Implimentazzjoni rigoruża u konsistenti tal-proċeduri tas-sorveljanza jwasslu għal politika fiskali prudenti.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

Jednocześnie Rada wyraźnie wezwała Komisję do wzmocnienia nadzoru kontroli nad jakością przekazywanych danych fiskalnych.

Maltais

Fl-istess waqt, il-Kunsill stieden espliċitament ilKummissjoni biex issaħħaħ l-immonitorjar tal-kwalità tad-data fiskali rrapportata.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

3. zwolnienie z rejestracji w organach fiskalnych lub władzach odpowiadających za zabezpieczenie społeczne:

Maltais

3. eżenzjoni mir-reġistrazzjoni ma'l-awtoritajiet fiskali jew tas-sigurtà soċjali:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Niezwykle ważna dla utrzymania zaufania do naszych ram fiskalnych jest pełna i konsekwentna realizacja paktu stabilności i wzrostu.

Maltais

L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir hija kruċjali għall-fiduċja fil-qafas fiskali tagħna.

Dernière mise à jour : 2017-04-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Program ten odegra również ważną rolę w tworzeniu transeuropejskich fiskalnych systemów informatycznych oraz w zarządzaniu tymi systemami.

Maltais

Barra minn hekk, se jgħin fliżvilupp u filġestjoni tassistemi informatiċi transewropej filqasam tat-tassazzjoni.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Przeładunki odbywają się w jednej z zatok Luanda/Lobito lub Namibe w obecności władz fiskalnych Angoli.

Maltais

It-trasbordi għandhom jsiru f'waħda mill-bajjiet ta' Luanda/Lobito jew Namibe fil-preżenza ta' l-awtoritajiet fiskali ta' Angola.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Z tego powodu zaproponowanie pewnych modyfikacji ram zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych jest właściwe i zgodne z celami polityki.

Maltais

Għal din ir-raġuni, f' dan l-istadju huwa kemm xieraq u kif ukoll konsistenti mal-politika li jiġu proposti ċerti modifiki tal-qafas ta » governanza għallistatistiċi fiskali.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Z tego powodu zaproponowanie pewnych modyfikacji ram zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych jest właściwe i zgodne z celami polityki .

Maltais

Għal din ir-raġuni , f' dan l-istadju huwa kemm xieraq u kif ukoll konsistenti mal-politika li jiġu proposti ċerti modifiki tal-qafas ta » governanza għallistatistiċi fiskali .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Niezwykle ważna dla utrzymania zaufania do ram fiskalnych jest nadal pełna i konsekwentna realizacja paktu stabilności i wzrostu we wszystkich krajach.

Maltais

L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir maż-żmien u fil-pajjiżi kollha tibqa’ kruċjali biex tiżgura fiduċja fil-qafas fiskali.

Dernière mise à jour : 2017-04-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

W szczególności państwa członkowskie wykazały wolę współpracy w dobrej wierze i operacyjną zdolność do przekazywania danych fiskalnych wysokiej jakości.

Maltais

B' mod partikolari, l-Istati Membri wrew b' mod predominanti rekord b' saħħtu ta » kooperazzjoni in buona fede u kapaċità operazzjonali biex jirrapurtaw dejta fiskali ta » kwalità għolja.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Działania te powinny oprzeć się na średniookresowych strategiach reform strukturalnych przy wsparciu odpowiednich instytucji i procedur fiskalnych na szczeblu krajowym.

Maltais

Fl-aħħarnett, il-kompilazzjoni serja u r-rapputar puntwali ta » l-istatistika finanzjarja tal-gvern għadhom essenzjali għall-qafas fiskali Ewropew.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

W szczególności państwa członkowskie wykazały wolę współpracy w dobrej wierze i operacyjną zdolność do przekazywania danych fiskalnych wysokiej jakości .

Maltais

B' mod partikolari , l-Istati Membri wrew b' mod predominanti rekord b' saħħtu ta » kooperazzjoni in buona fede u kapaċità operazzjonali biex jirrapurtaw dejta fiskali ta » kwalità għolja .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

-opracowaniu i ocenie środków fiskalnych w celu wspierania badań naukowych, rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach;

Maltais

-It-tfassil u l-evalwazzjoni tal-miżuri fiskali għal promozzjoni tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni tan-negozju;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Pragnąc zapewnić skuteczne monitorowanie sytuacji finansów publicznych, Rada Prezesów popiera wszelkie działania Eurostatu zmierzające do poprawy jakości danych fiskalnych.

Maltais

Biex jiġi żgurat li l-iżviluppi fiskali jiġu ssorveljati b' mod effettiv, il-Kunsill Governattiv isostni kull sforz ta » l-Eurostat ħalli titjieb is-sitwazzjoni tad- data fiskali.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Powodzenie strategii dostosowań fiskalnych będzie też w dużym stopniu zależeć od przejrzystości procedur budżetowych oraz rzetelności i kompletności statystyk finansów publicznych.

Maltais

Is-suċċess tal-istrateġiji għall-aġġustament fiskali se jiddependi wkoll b' mod kruċjali mit-trasparenza tal-proċeduri tal-baġits u l-affidabbiltà u l-kompletezza tal-istatistika finanzjara tal-gvernijiet.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Wszystkie strony stojące przed decyzjami w tej sprawie w najbliższym czasie ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania europejskich ram fiskalnych w przyszłości.

Maltais

Il-Kunsill Governattiv għalhekk iħeġġeġ lill-dawk il-pajjiżi li għandhom żbilanċi fiskali biex jagħtu prijorità biex jikkoreġuhom fiż-żmien li suppost u biex jimplimentaw il-Patt irrevedut b' mod strett.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Brak ambitnych działań niepotrzebnie przedłuża okres korekty nadal występujących deficytów fiskalnych i może doprowadzić do przykrych niespodzianek w przypadku pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej.

Maltais

Dan in-nuqqas ta » ambizzjoni qed itawwal għalxejn il-korrezzjoni tad-defiċits fiskali li baqa », u jista » jwassal għal sorpriżi negattivi jekk l-ambjent makroekonomiku jsir inqas favorevoli.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Eurostat nie zbiera danych fiskalnych Państw Członkowskich w sposób bezpośredni, ale opiera się na danych opracowanych i przekazanych przez władze krajowe.

Maltais

L-Eurostat ma jiġborx direttament id-data ta » l-Istati Membri, iżda jiddependi fuq id-data miġbura u rrapportata mill-awtoritajiet nazzjonali.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK