Vous avez cherché: wewnątrznaczyniowych (Polonais - Portugais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Portugais

Infos

Polonais

j & j i guidant są wiodącymi dostawcami w sektorze wyrobów wewnątrznaczyniowych w obszarze eog.

Portugais

as empresas j & j e guidant são ambas fornecedoras principais de dispositivos endovasculares no eee.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

oprócz stentów wewnątrznaczyniowych, które stanowiły przedmiot badania komisji, zbycie obejmuje także urządzenia przeciwzatorowe oraz akcesoria wewnątrznaczyniowe.

Portugais

a alienação estende-se ainda aos dispositivos de protecção embólica e a todos os acessórios endovasculares, para além das endopróteses endovasculares sobre as quais recaiu a análise da comissão.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Polonais

w odpowiedzi na powyższe obawy o konkurencję na rynku prowadników sterowalnych, kardiochirurgii i wyrobów wewnątrznaczyniowych strony przedstawiły następujące zobowiązania:

Portugais

a fim de dissipar as preocupações em matéria de concorrência no que concerne aos mercados dos fios-guia dirigíveis, da cirurgia cardíaca e da cirurgia endovascular, as partes apresentaram os compromissos que se seguem:

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Polonais

wobec powyższego komisja uznała, że w przypadku rynku stentów wewnątrznaczyniowych zgłoszona koncentracja budzi poważne wątpliwości w kwestii jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

Portugais

por conseguinte, a comissão concluiu que a concentração notificada suscita sérias dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum no que diz respeito ao mercado das endopróteses endovasculares.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Polonais

wyniki przeprowadzonych przez komisję badań rynku pozwalają stwierdzić, że powyższe przedsięwzięcia są wystarczające i kładą kres opisanym wyżej obawom o konkurencję na rynku prowadników sterowalnych, wyrobów wewnątrznaczyniowych i kardiochirurgii.

Portugais

tal como confirmado pelas conclusões do estudo de mercado realizado pela comissão, estes compromissos podem ser considerados suficientes para solucionar adequadamente as preocupações em matéria de concorrência no que concerne aos mercados dos fios-guia dirigíveis, da cirurgia cardíaca e da cirurgia endovascular.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Polonais

na rynku stentów innego rodzaju niż stenty szyjne w sektorze wyrobów wewnątrznaczyniowych połączenie będzie miało największy wpływ na następujące państwa członkowskie: austrię, belgię, niderlandy i niemcy.

Portugais

no mercado dos dispositivos endovasculares para as endopróteses não-carotídeas, os estados-membros mais fortemente afectados são: Áustria, bélgica, alemanha e países baixos.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Polonais

wyroby wewnątrznaczyniowe używane są do mało inwazyjnego leczenia obwodowych (lub wewnątrznaczyniowych) chorób naczyniowych, takich jak osadzanie się blaszki (tj. zwapnienie naczyń) w naczyniach obwodowych (choroby obwodowych naczyń tętniczych) i tętniak (poszerzenie osłabionego odcinka tętnicy).

Portugais

os dispositivos endovasculares são usados no tratamento das doenças vasculares periféricas (ou endovasculares), como é o caso da acumulação de placa aterosclerótica (ou seja, a calcificação dos vasos) nos vasos periféricos (doenças arteriais periféricas) e do aneurisma (dilatação de um ponto fraco ou fino de uma artéria).

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Polonais

na rynku wyrobów wewnątrznaczyniowych w sektorze stentów szyjnych w obszarze eog połączenie będzie miało największy wpływ na następujące państwa członkowskie: austrię, belgię, francję, finlandię, hiszpanię, niderlandy, niemcy, portugalię i włochy.

Portugais

no mercado endovascular das endopróteses carotídeas no eee, os estados-membros mais fortemente afectados são: Áustria, bélgica, finlândia, frança, alemanha, itália, países baixos, portugal e espanha.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Polonais

605. w 2005 r. doszło do wielu połączeń, które wywarły wpływ po obu stronach atlantyku, z czym wiązała się obszerna współpraca praktyczna i wymiana poglądów między zespołami z ue i usa zajmującymi się daną sprawą. kilka spraw dotyczących połączeń wiązało się z intensywną współpracą w ciągu roku. wśród nich znalazła się sprawa johnson%amp% johnson/guidant[366], w przypadku której współpraca z ftc koncentrowała się na wymiarze patentowym na rynku usa i doprowadziła do najdalszego możliwego wzajemnego dostosowania prowadzonych postępowań wyjaśniających, pomimo że terminy i procedury w ue i usa różniły się od siebie. w sprawie procter%amp% gamble/gillette ponownie ściśle współpracowano z ftc w zakresie rynku produktowego, oceny możliwych antykonkurencyjnych skutków połączenia oraz środków zaradczych, jak również wzajemnego dostosowania postępowań w stopniu możliwym, biorąc pod uwagę różne terminy postępowań. w obydwu sprawach pomiędzy usa i ue występowały różnice w kwestiach ochrony konkurencji, w wyniku których w przypadku j%amp%j/guidant w ue sprawa została zamknięta z zastrzeżeniem zastosowania środków zaradczych na rynku stentów wewnątrznaczyniowych i sterowanych prowadników wieńcowych, podczas gdy w usa nie powstał żaden problem na tych rynkach, zaś w sprawie p%amp%g/gillette postępowanie wyjaśniające komisji wykazało jedynie obawy dotyczące konkurencji horyzontalnej w zakresie bateryjnych szczoteczek do zębów, natomiast w usa istniały szersze obawy o konkurencję dotyczące bateryjnych szczoteczek do zębów, wybielaczy do zębów oraz dezodorantów. wspólny środek zaradczy odnośnie do połączenia znaleziono również w sprawie reuters/telerate[367], którą komisja badała wspólnie z doj.

Portugais

605. em 2005, registaram-se numerosos processos de concentrações com repercussões em ambos os lados do atlântico. estes processos implicaram um nível substancial de cooperação prática, bem como trocas de pontos de vista entre as equipas da ue e dos eua encarregadas dos processos. durante o ano, alguns processos necessitaram de cooperação substancial. entre estes contam-se o processo johnson%amp% johnson/guidant[366], em que a cooperação com a ftc se centrou nas patentes no mercado americano e se traduziu num alinhamento das investigações tão grande quanto possível, não obstante o facto de o calendário dos processos na ue e nos eua diferir. no processo procter%amp% gamble/gillette registou-se igualmente uma cooperação estreita com a ftc no que diz respeito ao mercado do produto, à avaliação de eventuais efeitos anticoncorrenciais e as medidas de correcção, bem como um acordo sobre a conveniência de os processos serem alinhados na medida do possível, tendo em conta as diferenças de calendário. em ambos os processos, as questões de concorrência divergiam entre os eua e a ue, já que na europa o processo j%amp%j/guidant tinha sido encerrado sob reserva de soluções no domínio das próteses endovasculares e dos fios-guia coronários, enquanto nos eua não se tinha levantado qualquer questão relativamente a estes mercados; no processo p%amp%g/gillette a investigação da comissão só tinha identificado um problema de concorrência horizontal relativo às escovas de dentes a pilhas, enquanto nos eua os problemas de concorrência levantados se estendiam às escovas de dentes a pilhas, aos branqueadores de dentes e aos desodorizantes. foi igualmente encontrada uma solução comum para a concentração no âmbito do processo reuters/telerate[367], que a comissão investigou conjuntamente com o dj.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(11) strony przedstawiły opinię, która znalazła potwierdzenie w wynikach badania rynku dokonanego przez komisję, że należy określić dwa oddzielne rynki dla stentów wewnątrznaczyniowych: rynek stentów rozprężalnych na balonie (bx) (wykonanych najczęściej ze stali nierdzewnej i wprowadzanych na cewnikach balonikowych do pta [przeskórnej wewnątrznaczyniowej plastyki naczyń]) oraz rynek stentów samorozprężalnych sx, wprowadzanych przy zastosowaniu innej techniki. badanie przeprowadzone przez komisję wykazało wyraźną tendencję do większej specjalizacji w dziedzinie wyrobów wewnątrznaczyniowych, zarówno w przypadku stentów bx (np. segmenty rynku stentów nerkowych bx oraz stentów biodrowych i udowych bx), jak i stentów sx (np. segmenty rynku stentów udowych sx, biodrowych sx oraz stentów szyjnych).

Portugais

(11) tendo sido posteriormente confirmado pelo estudo de mercado realizado pela comissão, as partes informaram que, no que diz respeito às endopróteses endovasculares, existem dois mercados distintos: um mercado para as endopróteses expansíveis por balão (bx), que normalmente são feitas em aço inoxidável e suportadas por um cateter-balão para angioplastia transluminal percutânea (atp), e um mercado para as endopróteses auto-expansíveis (sx), que utilizam uma tecnologia diferente. o estudo de mercado da comissão demonstrou uma clara tendência para o aumento da especialização na área dos dispositivos endovasculares, quer a nível das endopróteses bx (por exemplo, endopróteses bx renais e bx ilíaco-femorais), quer ao nível das endopróteses sx (por exemplo, endopróteses sx femorais, sx ilíacas e carotídeas).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(23) j%amp% j i guidant są wiodącymi dostawcami w sektorze wyrobów wewnątrznaczyniowych w obszarze eog. pomimo że na rynku wyrobów wewnątrznaczyniowych istnieje znacząca liczba konkurentów (abbott, bard, boston scientific, b.braun, cook, edwards lifesciences, ev3, invatec, medtronic, sorin i terumo), nie wszyscy z nich mają równie silną pozycję, nie wszyscy posiadają w asortymencie każdy produkt i nie wszyscy działają na każdym rynku geograficznym. ponadto wyniki badania rynku dowiodły, że zniknięcie guidant jako konkurenta spowoduje usunięcie najbliższego substytutu stentów j%amp% j.

Portugais

(23) as empresas j%amp% j e guidant são ambas fornecedoras principais de dispositivos endovasculares no eee. embora haja um número considerável de empresas concorrentes neste mercado do produto (abbott, bard, boston scientific, b. braun, cook, edwards lifesciences, ev3, invatec, medtronic, sorin e terumo), nem todos os intervenientes têm a mesma importância ou estão mesmo presentes em todos os mercados geográficos ou mercados do produto. além disso, o estudo de mercado salientou que o desaparecimento da guidant enquanto empresa concorrente eliminará o substituto mais aproximado das endopróteses da j%amp% j.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(24) na rynku wyrobów wewnątrznaczyniowych w sektorze stentów rozprężalnych na balonie łączny udział w rynku stron biorących udział w połączeniu wynosi w obszarze eog [60–70%], (j%amp% j [30–40%], guidant [25–35%]). wyżej wymieniony udział w rynku pozostawał na stosunkowo stałym poziomie przez ostatnie 4 lata.

Portugais

(24) no mercado endovascular das endopróteses expansíveis por balão, dentro do eee, a quota de mercado combinada das partes na concentração ascende a [60%-70%] (j%amp% j [30%-40%] e guidant [25%-35%]). estas quotas de mercado têm permanecido relativamente estáveis nos últimos quatro anos.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(30) na rynku stentów innego rodzaju niż stenty szyjne w sektorze wyrobów wewnątrznaczyniowych połączenie będzie miało największy wpływ na następujące państwa członkowskie: austrię, belgię, niderlandy i niemcy. j%amp% j zajmuje pozycję lidera na większości tych rynków, a guidant jest jednym z wiodących przedsiębiorstw, którego produkty są postrzegane przez większość klientów jako najbliższy substytut produktów j%amp% j.

Portugais

(30) no mercado dos dispositivos endovasculares para as endopróteses não-carotídeas, os estados-membros mais fortemente afectados são: Áustria, bélgica, alemanha e países baixos. na maioria dos estados-membros, a j%amp% j é líder de mercado e a guidant uma das empresas mais importantes, sendo considerada pela maioria dos consumidores o equivalente concorrencial mais próximo da j%amp% j.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(32) wobec powyższego komisja uznała, że w przypadku rynku stentów wewnątrznaczyniowych zgłoszona koncentracja budzi poważne wątpliwości w kwestii jej zgodności ze wspólnym rynkiem. koncentracja przyczyni się do stworzenia dominującego podmiotu na rynku stentów rozprężalnych na balonie i wywoła jednostronnie negatywne skutki na rynku stentów szyjnych i stentów innego rodzaju, w związku z czym zakłóci skuteczną konkurencję na wspólnym rynku.

Portugais

(32) por conseguinte, a comissão concluiu que a concentração notificada suscita sérias dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum no que diz respeito ao mercado das endopróteses endovasculares. a concentração criará uma posição dominante no mercado das endopróteses expansíveis por balão e irá suscitar efeitos adversos unilaterais nos mercados das endopróteses carotídeas e não-carotídeas e, por conseguinte, restringirá a concorrência efectiva no mercado comum.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

b) w odniesieniu do wyrobów wewnątrznaczyniowych strony zaproponowały zbycie wszystkich operacji (produkty, logistyka, zapasy, lista klientów, sprzedawcy, nazwy marek i własność intelektualna) wykonywanych przez guidant w sektorze wyrobów wewnątrznaczyniowych w obszarze eog. zbycie nie obejmuje zespołów ds. produkcji, finansów, administracji, badań i rozwoju, nadzoru prawnego, zapewnienia jakości i badań klinicznych mających siedzibę w usa i prowadzących działania na skalę światową. strony proponują nabywcy podpisanie tymczasowej umowy na dostawy oryginalnego sprzętu (oem), a po zakończeniu okresu obowiązywania umowy jej przedłużenie lub zapewnienie pełnego wsparcia w celu stworzenia w europie zakładu produkcyjnego na wzór zakładu amerykańskiego. oprócz stentów wewnątrznaczyniowych, które stanowiły przedmiot badania komisji, zbycie obejmuje także urządzenia przeciwzatorowe oraz akcesoria wewnątrznaczyniowe.

Portugais

b) na área dos dispositivos endovasculares, as partes propuseram-se alienar todo o negócio de soluções endovasculares da guidant no eee (produtos, logística, existências, lista de clientes, serviço de vendas, marcas e propriedade intelectual). a alienação não contempla a produção, questões financeiras, administração e i%amp%d, nem as equipas de investigação regulamentar, clínica e em matéria de qualidade, que ficam situadas nos eua e actuam à escala mundial. as partes oferecem ao comprador um acordo temporário de fornecimento de equipamento de origem, seguindo-se ou a prorrogação desse acordo ou todo o apoio para reproduzir na europa as instalações existentes nos eua. a alienação estende-se ainda aos dispositivos de protecção embólica e a todos os acessórios endovasculares, para além das endopróteses endovasculares sobre as quais recaiu a análise da comissão.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

wcześniejsze leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych w przypadku rozpoczęcia terapii irbesartanem z lub bez tiazydowych leków moczopędnych, może powodować zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowych i ryzyko wystąpienia niedociśnienia, jeżeli zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa nie zostanie przedtem wyrównana (patrz punkt 4. 4).

Portugais

o tratamento prévio com doses elevadas de diuréticos pode levar a uma depleção de volume e a um risco de hipotensão quando se inicia a terapêutica com o irbesartan, com ou sem diuréticos tiazídicos, a menos que antes se corrija a depleção do volume (ver secção 4. 4).

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

w odniesieniu do wyrobów wewnątrznaczyniowych strony zaproponowały zbycie wszystkich operacji (produkty, logistyka, zapasy, lista klientów, sprzedawcy, nazwy marek i własność intelektualna) wykonywanych przez guidant w sektorze wyrobów wewnątrznaczyniowych w obszarze eog.

Portugais

na área dos dispositivos endovasculares, as partes propuseram-se alienar todo o negócio de soluções endovasculares da guidant no eee (produtos, logística, existências, lista de clientes, serviço de vendas, marcas e propriedade intelectual).

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

strony przedstawiły opinię, która znalazła potwierdzenie w wynikach badania rynku dokonanego przez komisję, że należy określić dwa oddzielne rynki dla stentów wewnątrznaczyniowych: rynek stentów rozprężalnych na balonie (bx) (wykonanych najczęściej ze stali nierdzewnej i wprowadzanych na cewnikach balonikowych do pta [przeskórnej wewnątrznaczyniowej plastyki naczyń]) oraz rynek stentów samorozprężalnych sx, wprowadzanych przy zastosowaniu innej techniki.

Portugais

tendo sido posteriormente confirmado pelo estudo de mercado realizado pela comissão, as partes informaram que, no que diz respeito às endopróteses endovasculares, existem dois mercados distintos: um mercado para as endopróteses expansíveis por balão (bx), que normalmente são feitas em aço inoxidável e suportadas por um cateter-balão para angioplastia transluminal percutânea (atp), e um mercado para as endopróteses auto-expansíveis (sx), que utilizam uma tecnologia diferente.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

badanie przeprowadzone przez komisję wykazało wyraźną tendencję do większej specjalizacji w dziedzinie wyrobów wewnątrznaczyniowych, zarówno w przypadku stentów bx (np. segmenty rynku stentów nerkowych bx oraz stentów biodrowych i udowych bx), jak i stentów sx (np. segmenty rynku stentów udowych sx, biodrowych sx oraz stentów szyjnych).

Portugais

o estudo de mercado da comissão demonstrou uma clara tendência para o aumento da especialização na área dos dispositivos endovasculares, quer a nível das endopróteses bx (por exemplo, endopróteses bx renais e bx ilíaco-femorais), quer ao nível das endopróteses sx (por exemplo, endopróteses sx femorais, sx ilíacas e carotídeas).

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

pomimo że na rynku wyrobów wewnątrznaczyniowych istnieje znacząca liczba konkurentów (abbott, bard, boston scientific, b.braun, cook, edwards lifesciences, ev3, invatec, medtronic, sorin i terumo), nie wszyscy z nich mają równie silną pozycję, nie wszyscy posiadają w asortymencie każdy produkt i nie wszyscy działają na każdym rynku geograficznym.

Portugais

embora haja um número considerável de empresas concorrentes neste mercado do produto (abbott, bard, boston scientific, b. braun, cook, edwards lifesciences, ev3, invatec, medtronic, sorin e terumo), nem todos os intervenientes têm a mesma importância ou estão mesmo presentes em todos os mercados geográficos ou mercados do produto.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK