Demander à Google

Vous avez cherché: treaz (Roumain - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Roumain

Polonais

Infos

Roumain

treaz

Polonais

obudzony

Dernière mise à jour : 2009-07-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

Să fiţi treaz în timpul operaţiei (nivel de conştienţă prezent în timpul anesteziei)

Polonais

Stan świadomości w czasie operacji (powrót świadomości w czasie znieczulenia)

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

Aceasta se efectuează normal sub anestezie generală, prin urmare nu veţi fi treaz în timpul intervenţiei.

Polonais

Lek Opgenra jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowanych chirurgów w zabiegu osteosyntezy (spondylodezy), zwykle wykonywanym w znieczuleniu ogólnym (po „ uśpieniu ”).

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Roumain

Aceste msuri se concen-treaz asupra prioritilor regionale, comune tuturor rilor partenere dintr-o regiune.

Polonais

Koncentruj si one na priorytetachregionalnych, które s wspólne dla wszystkich krajów partnerskich wokrelo-nymregionie.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

însă noi suntem mulţi şi cu mintea trează.”

Polonais

Lecz nas jest wielu i mamy się na baczności."

Dernière mise à jour : 2014-07-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Roumain

Figura 1ilus-trează modificărileinterveniteîn timpla nivelul diferenţei dintre rata de ocupare aferentă bărbaţilor și cea aferentăfemeilor.

Polonais

Diagram 1ilustru-je,jakkształtowałysię wciągu ostatnichlatróżnice w poziomie zatrudnienia mężczyznikobiet.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

Capitol deschis în:iulie 2001Situaţie prezentă: deschis Sau solicitat reglementări tranzitorii înlegătură cu: > scăderea conţinutului de sulf în combustibilii lichizi > emisiile de compuși organici volatili dindepozitele de benzină > recuperarea și reciclarea ambalajelor deșeurilor > gropile de gunoi > tratarea apelor reziduale urbane > deversarea substanţelor periculoase înapele de suprafaţă > controlul și prevenirea poluării integrate > emisii de compuși organici volatili carese produc în decursul anumitor activităţiși din anumite instalaţii Evident,atât în intervalul rămas până în2004 cât și după aderare,ţările candidatetrebuie săși continue eforturile depuse pentru a-și întări capacitatea de administrare,monitorizare și de aplicare a legislaţiei.În-cheierea provizorie a negocierilor de aderare pentru probleme de mediu purtate cușapte (și in curând cu nouă) ţări,demons-trează că multe obstacole au fost depășite.Planurile de transpunere în practică și deimplementare au fost clarificate și sau stabilit priorităţile pentru acţiuni ulterioare.

Polonais

> oczyszczanie ścieków komunalnych, ska wodnego,odpadów po opakowaniach,składowania odpadów na wysypiskach,prze-syłania odpadów,zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń,wody pitnej,wielkich spalarni,spalania niebezpiecznychodpadów,emisji lotnych związków organicznych (VOC) pochodzących ze składowania i dystrybucji benzyny,emisji lotnych związków organicznych spowodowanej wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych,zawartości siarki w niektórych paliwachpłynnych oraz napromieniowania jonowegostosowanego w medycynie.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Roumain

Cu toate acestea, se înregis- treaz � în continuare erori care afecteaz � legalitate a �i regularitatea celor mai multe dintre cheltuielile comunitare, din cauza vulnerabilit �Aii sistemelor d e control intern, atât în cadrul Comisiei, cât �i în statele membre.

Polonais

• konferencja na temat równości szans, będąca wkładem Komitetu regionów w obchody Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, która odbyła się w czerwcu w Brukseli.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

- fie notificăautorităţilevamalecu privirelaintenţiasa de a obţine punereaînliberăcirculaţiea mărfurilor,înregis-trează detaliile privind mărfurileîn evidenţelesale conta-bileșiașteaptă deciziaautorităţilorvamale deaefectua sau nu controaleînainte de acordarealiberului de vamă,

Polonais

- powiadamia organy celne o zamiarze zwolnieniatowarów, wpisujeinformacje dotyczące towarów do swojej dokumentacji księgowej oraz czeka na decyzję organów celnych dotyczącą przeprowadzenia przez nie kontroli przed zwolnie-niem,lub

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

Atunci când existăindicatori de performanţăcuantificaţi,aceștiaseconcen-trează mai curând perealizărileimediate(punctuale) ale proiectelor, care sunt mai ușor de măsurat, decât peimpactul acestora.

Polonais

Wtedy, gdy wskaźniki wykonaniazosta-łyskwantyfikowane, dotyczą one głównie bardziej wymiernych produktów,a nie oddziaływania projektu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

Men²inerea unuiprogrespozitivreprezintăoˆprovo-carecuatât mai mareîn²ărilecareînregis-trează oˆcreștere demograficărapidă.

Polonais

Utrzymanie dobregotempa postę-pówjestjeszcze większym wyzwaniem w krajach oszybkim przyroście demograficznym.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

Încercaţi să ţineţi persoana trează până când soseşte salvarea.

Polonais

Należy postarać się, by osoba ta zachowała przytomność do momentu przybycia pogotowia ratunkowego.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

Dacă se întâmplă aceasta, îndepărtaţi plasturii şi anunţaţi imediat un medic În aşteptarea medicului, ţineţi persoana trează vorbindu- i sau mişcând- o din când în când.

Polonais

Podczas oczekiwania na przybycie lekarza należy rozmawiać z pacjentem lub potrząsać nim, by utrzymać go w stanie świadomości.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

în timp ce aşteptaţi medicul, ţineţi persoana trează vorbind sau scuturând- o din când în când

Polonais

w trakcie oczekiwania na lekarza, należy nie pozwolić pacjentowi zasnąć – należy mówić do niego/ niej potrząsając nim/ nią od czasu do czasu

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Roumain

• îndepărtaţi orice urmă de comprimat rămasă în gura dumneavoastră • spuneţi îngrijitorului sau altei persoane din casa dumneavoastră ce s- a întâmplat • dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră trebuie să contactaţi imediat medicul, farmacistul sau cel mai apropiat spital şi să discutaţi ce acţiuni să întreprindeţi • în timp ce aşteptaţi medicul, ţineţi persoana trează vorbind sau scuturând- o din când în când

Polonais

• należy usunąć pozostałość tabletki z ust • należy poinformowaćj opiekuna bądź inną osobę w domu o tym, co się stało • Pacjent lub jego opiekun powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub miejscowym szpitalem, w celu podjęcia decyzji co do następnych kroków • w trakcie oczekiwania na lekarza, należy nie pozwolić pacjentowi zasnąć – należy mówić do niego/ niej potrząsając nim/ nią od czasu do czasu

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Roumain

Reacţii adverse mai puţin frecvente (apar la 1 până la 10 utilizatori din 1. 000) • Să fiţi treaz în timpul operaţiei (nivel de conştienţă prezent în timpul anesteziei) • Lipsă de aer datorită contracţiei muşchilor din căile respiratorii (bronhospasm), survenită la pacienţii cu antecedente de astm bronşic • Reacţii alergice (de hipersensibilitate) – cum sunt erupţiile sau înroşirea pielii.

Polonais

Niezbyt częste działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000) • Stan świadomości w czasie operacji (powrót świadomości w czasie znieczulenia) • Skrócenie oddechu w związku ze skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli) występujące u pacjentów chorych na astmę • Reakcje alergiczne (nadwrażliwość) – takie jak wysypka lub zaczerwienienie skóry.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Roumain

În ciuda anumitor excepții, cum ar fi imobilizarea prin intermediul curentului electric sau alte tipuri de paralizie provocată, se presupune că un animal este inconștient în absența poziției ridicate naturale, când nu este treaz și nu manifestă emoții pozitive sau negative, cum ar fi frica sau agitația.

Polonais

Mimo pewnych wyjątków, takich jak unieruchomienie spowodowane porażeniem prądem lub inny rodzaj paraliżu wywołanego, można przyjąć, że zwierzę jest nieprzytomne, jeżeli straci naturalną pozycję stojącą, nie jest obudzone i nie wykazuje objawów pozytywnych ani negatywnych emocji, takich jak strach lub podniecenie.

Dernière mise à jour : 2010-08-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Roumain

În ciuda anumitor excepții, cum ar fi imobilizarea prin intermediul curentului electric sau alte tipuri de paralizie provocată, se presupune că un animal este inconștient în absența poziției ridicate naturale, când nu este treaz și nu manifestă emoții pozitive sau negative, cum ar fi frica sau agitația.

Polonais

Neskatoties uz dažiem izņēmumiem, piemēram, elektroimobilizāciju vai citādi izraisītu paralīzi, var uzskatīt, ka dzīvnieks ir bezsamaņā, ja tas zaudējis dabisko stāvēšanas pozīciju, nav nomodā un tam nav vērojamas pozitīvu vai negatīvu emociju, piemēram, baiļu vai uztraukuma, pazīmes.

Dernière mise à jour : 2010-08-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK