Demander à Google

Vous avez cherché: clorotalonilului (Roumain - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Roumain

Suédois

Infos

Roumain

În ceea ce privește condiia privitoare la afectarea directă, Tribunalul constată că, prin directiva atacată, Comisia a ‰nalizat evaluarea clorotalonilului decizând să îl înscrie în anexa I la Directiva 91/414 sub rezerva anumitor condiii.

Suédois

I ett sådant fall kan en rättsakt från unionen således på samma gång ha en allmän karaktär och – i förhållande till vissa ekonomiska aktörer – karaktären av ett beslut.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Roumain

(4) Directiva Comisiei 98/82/CE(12), specificând conţinutul maxim de reziduuri din anexele la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE pentru benomil, carbendazim, tiiofanate-metil, clorotalonil, fenvalerat (inclusiv alte amestecuri de compuşi), acefat şi quinalfos, au prevăzut ca, pentru numeroase produse alimentare, conţinutul maxim de reziduuri să fie stabilit automat la un nivel corespunzător pragului de detecţie respectiv, cu excepţia cazului în care a fost fixat un alt conţinut înainte de 1 iulie 2000.

Suédois

(4) Genom kommissionens direktiv 98/82/EG(12) fastställdes de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som skall anges i bilagorna till direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl, klortalonil, fenvalerat (inklusive andra besläktade isomerblandningar), acefat och kvinalfos, och samtidigt angavs att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester för många produkter automatiskt kommer att fastställas vid den nedre analytiska bestämningsgränsen om inte andra nivåer fastställts före den 1 juli 2000.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Roumain

Clorotalonil

Suédois

Klorotalonil

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Roumain

În Anexa II la Directiva 86/362/CEE, listele cu conţinutul maxim de reziduuri de clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin, din grupul benomililor (benomil, carbendazim, tiofanat-metil), din grupul manebe (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) şi procimidon se înlocuiesc cu listele din anexa A la prezenta directivă.

Suédois

I bilaga II till direktiv 86/362/EEG skall förteckningen över gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin, "benomyl-gruppen" (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl), "maneb-gruppen" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon ersättas med förteckningen i bilaga A till det här direktivet.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Roumain

În anexa II la Directiva 86/363/CEE, listele cu conţinutul maxim de reziduuri de clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin, din grupul benomililor (benomil, carbendazim, tiofanat-metil), din grupul manebe (maneb, macozeb, metiram, propineb, zineb) şi procimidon se înlocuiesc cu listele din anexa B la prezenta directivă.

Suédois

I bilaga II till direktiv 86/363/EEG skall förteckningen över gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin, "benomyl-gruppen" (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl), "maneb-gruppen" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon ersättas med förteckningen i bilaga B till det här direktivet.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Roumain

În anexa II la Directiva 90/642/CEE, listele cu conţinutul maxim de reziduuri de clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin, din grupul benomil (benomil, carbendazim, tiofanat-metil), din grupul manebe (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) şi procimidon, precum şi conţinutul maxim stabilit în mod specific pentru ceai se înlocuiesc din anexa C la prezenta directivă.

Suédois

I bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall förteckningen över gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin, "benomyl-gruppen" (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl), "maneb-gruppen" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon och de särskilda gränsvärden som fastställts för att ersättas med förteckningen i bilaga C till detta direktiv.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Roumain

În cauza Vischim/Comisia (Hotărârea din 7 octombrie 2009, T-420/05, nepublicată încă), reclamanta solicita anularea Directivei 2005/53/CE a Comisiei din 16 septembrie 20056, care modi‰că Directiva 91/414/CEE7 prin înscrierea, în anexa I la aceasta (care enumeră substanele pentru care statele membre autorizează introducerea pe piaă), a substanei active clorotalonil, produsă de reclamantă, impunând în același timp anumite condiii, în special cu privire la concentraia maximă de hexaclorobenzen (HCB) a acestei substane.

Suédois

I målet Vischim mot kommissionen (dom av den 7¤oktober¤2009 i mål¤T 420/05, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen), yrkade sökanden att tribunalen skulle ogiltigförklara kommissionens

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Roumain

În temeiul acestor dispoziii, statele membre sunt obligate să modi‰ce sau să retragă autorizaiile existente ale produselor ‰tosanitare care conin clorotalonil și care nu respectă aceste condiii.

Suédois

Enligt dessa lagtexter är medlemsstaterna skyldiga att ändra eller återkalla be‹ntliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller klorotalonil som inte uppfyller dessa villkor.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Roumain

În Anexa II la Directiva 86/362/CEE, listele cu conţinutul maxim de reziduuri de clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin, din grupul benomililor (benomil, carbendazim, tiofanat-metil), din grupul manebe (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) şi procimidon se înlocuiesc cu listele din anexa A la prezenta directivă.

Suédois

I bilaga II till direktiv 86/362/EEG skall förteckningen över gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin,%quot%benomyl-gruppen%quot% (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl),%quot%maneb-gruppen%quot% (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon ersättas med förteckningen i bilaga A till det här direktivet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Roumain

În anexa II la Directiva 86/363/CEE, listele cu conţinutul maxim de reziduuri de clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin, din grupul benomililor (benomil, carbendazim, tiofanat-metil), din grupul manebe (maneb, macozeb, metiram, propineb, zineb) şi procimidon se înlocuiesc cu listele din anexa B la prezenta directivă.

Suédois

I bilaga II till direktiv 86/363/EEG skall förteckningen över gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin,%quot%benomyl-gruppen%quot% (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl),%quot%maneb-gruppen%quot% (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon ersättas med förteckningen i bilaga B till det här direktivet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Roumain

În anexa II la Directiva 90/642/CEE, listele cu conţinutul maxim de reziduuri de clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin, din grupul benomil (benomil, carbendazim, tiofanat-metil), din grupul manebe (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) şi procimidon, precum şi conţinutul maxim stabilit în mod specific pentru ceai se înlocuiesc din anexa C la prezenta directivă.

Suédois

I bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall förteckningen över gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin,%quot%benomyl-gruppen%quot% (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl),%quot%maneb-gruppen%quot% (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon och de särskilda gränsvärden som fastställts för att ersättas med förteckningen i bilaga C till detta direktiv.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK