Demander à Google

Vous avez cherché: zaposljavanja (Serbe - Albanais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Serbe

Albanais

Infos

Serbe

Očekivalo se da će do najvećeg prodora doći u oblasti zaposljavanja.

Albanais

Zhvillimi më i madh pritet në fushën e punësimit.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

On je ukazao da vlada nije postigla odgovarajuće rezultate u dve oblasti: investicijama i podsticanju zaposljavanja.

Albanais

Ai tha se kabineti i tij deri më tash nuk ka bërë sa ç' duhet në dy fusha: investimet dhe nxitja e punësimit.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

EU je pokrenula program u Makedoniji u iznosu od 2. 5 miliona evra, podrzavajući vladinu politiku zaposljavanja.

Albanais

BE nisi një program prej 2. 5 milion euro në Maqedoni në mbështetje të politikave të punësimit të qeverisë.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Generalstab je nedavno upozorio vladu da je njena politika ponovnog zaposljavanja osoba proteranih iz vojske zbog verskih aktivnosti uvredljiva.

Albanais

Kohët e fundit, shtabi i përgjithshëm e paralajmëroi qeverinë se politika e saj e ripunësimit të atyre që qenë përjashtuar nga ushtria për veprimtaritë e tyre fetare, ishte sulmuese.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Nedostatak mobilnosti odrazava se na pristup zdravstvenoj nezi i obrazovanju, suzava mogućnost zaposljavanja i ne dozvoljava pojedicima da zive normalno.

Albanais

Mungesa e lëvizjes ndikon në mundësinë e përdorimit të kujdesit shëndetësor dhe arsimit, zvogëlon mundësitë e punësimit dhe përfundimisht nuk lejon që individët të kryejnë një jetë normale.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Cilj strategije takođe je da se poboljsa fleksibilnost trzista rada, zaustavi nezvanično zaposljavanje i smanji diskriminacija u pogledu zaposljavanja zena.

Albanais

Ajo synon gjithashtu në përmirësimin e fleksibilitetit të tregut të punës, duke ulur papunësinë jozyrtare dhe duke reduktuar diskriminimin në punësimin e grave.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

To su preko potrebni potezi u trenutku kada je stopa zaposljavanja u bankama zabelezila pad, zato sto se javnost okreće takozvanom internet bankarstvu.

Albanais

Këto janë zhvillimet më të nevojshme në një kohë kur punësimet e reja në banka kanë rënë nga prirja e publikut për kryerjen e veprimeve bankare me internet.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Očekuje se da aviokompanija godisnje donese prihod od 10 miliona evra. Jos jedan rezultat otvaranja aviokompanije biće mogućnost zaposljavanja lokalnog letačkog osoblja i pilota.

Albanais

Linja ajrore pritet të sjellë 10 milion euro në vit. Tjetër rezultat do të jenë mundësitë e punës për shoqëruesit e fluturimit dhe pilotët lokalë.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Ciljevi uključuju sprovođenje fiskalne discipline, stimulisanje zaposljavanja, smanjenje drzavnih subvencija i stvaranje odgovarajuće sredine za velike investicione projekte.

Albanais

Objektivat përfshijnë zbatimin e displinës fiskale, nxitjen e punësimit, pakësimin e mbështetjeve financiare shtetërore dhe krijimin e mjedisit të favorshëm për projekte të mëdha investuese.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Ugovori o radu biće potpisani na posebnom jednonedeljnom sajmu zaposljavanja koji se otvara u četvrtak (1. maja) u Bukurestu.

Albanais

Kontratat e punës do të nënëshkruhen në një ekspozitë të posaçme të punës që do të hapet të enjten (1 maj) në Bukuresht.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Reforma ekonomije, stimulisanje zaposljavanja i jačanje vladavine zakona takođe predstavljaju izazove, ukazuje MKG i podvlači da je integracija u EU jedini put ka stabilnosti.

Albanais

Reformimi i ekonomisë, stimulimi i punësimit dhe forcimi i shtetit të së drejtës gjithashtu paraqesin sfida, tha ICG, duke theksuar se integrimi në BE është rruga e vetme drejt stabilitetit.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Simitis je takođe pozvao na uspostavljanje objektivnog sistema zaposljavanja sluzbenika u javnom sektoru, kao i na nove mere za kontrolu troskova kampanje za izbore koji će biti odrzani u maju 2004.

Albanais

Simitis bëri thirrje gjithashtu për një sistem objektiv të marrjes në punë të stafit të sektorit publik dhe masat e reja të kontrollit të shpenzimeve të fushatës së zgjedhjeve të majit 2004.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Predsednik parlamenta Apostolos Kaklamanis opisao je odluku parlamenta kao veliki korak napred. Takođe u četvrtak, premijer Kostas Simitis ponovio je da stimulisanje zaposljavanja predstavlja glavni prioritet vlade.

Albanais

Kryetari i parlamentit, Apostolos Kaklamanis e përshkroi vendimin si një hap të madh përpara. Në lajme të tjera të enjten, kryeministri Kostas Simitis përsëriti se nxitja e punësimit është përparësia kryesore e qeverisë.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Drugi projekat, Inicijativa za trziste rada, usmeren je na promovisanje mogućnosti zaposljavanja među nezaposlenim i siromasnim ljudima, kao i na pruzanje podrske preduzetnistvu i razvoju postojećih malih i srednjih preduzeća.

Albanais

Projekti i dytë, Nismat e Tregut të Punës, synon të nxisë mundësitë e punësimit midis njerëzve të papunë dhe atyre me të meta dhe të përkrahë bizneset private dhe zhvillimin e tyre nga ndërmarrje të vogla e të mesme.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

On uključuje odredbe kojima se zabranjuje diskriminacija u oblasti zaposljavanja, profesionalne obuke, obrazovanja, socijalnog osiguranja, zdravstvenih beneficija i kupovine proizvoda i usluga, uključujući smestaj.

Albanais

Ai përfshin artikuj që ndalojnë diskriminimin lidhur me punësimin, treinimin profesional, arsimin, sigurimin shoqëror, përfitimet shëndetësore dhe blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve, përfshirë strehimin.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Govoreći na okruglom stolu u Neumu u četvrtak (22. maja), Nagradzić je rekao da će vlasti na svim nivoima raditi na resavanju problema sa kojima se suočavaju Romi na polju obrazovanja, stanovanja i zaposljavanja. U međuvremenu, makedonska policija pokusava da zaustavi oko 600 romskih izbeglica sa Kosova koje su već provele četiri dana na makedonsko- grčkoj granici trazeći azil.

Albanais

Duke folur të enjten (22 maj) në një tryezë të rrumbullakë në Neum, Nagradziç tha se autoritetet në të gjitha nivelet do të merren me problemet që u dalin romëve në fushat e edukimit, banesave dhe punësimit. Në lajme të tjera, policia maqedonase po përpiqet të mbajë në kontroll rreth 600 refugjatë romë nga Kosova të cilët po qëndrojnë që prej katër ditësh në kufirin Maqedoni- Greqi, duke kërkuar azil.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Mnogi očekuju da će u Tirani i drugim velikim gradovima u Albaniji ove godine biti pokrenuto jos programa za podsticanje zaposljavanja. Nezaposlenost i nedostatak finansijske stabilnosti ključni su faktori koji utiču na sigurnost ljudi u Albaniji, navodi se u studiji urađenoj za potrebe UNDP- a koja je objavljena u junu.

Albanais

Pritet gjerësisht që më tepër programe për të inkurajuar punësimin të nisin në Tiranë dhe qytetet e tjera të mëdha këtë vit. Papunësia dhe mungesa e stabilitetit financiar janë faktorë të rëndësishëm që prekin sigurimin njerëzor në Shqipëri, sipas një studimi të komisionuar nga PNUD e të botuar në qershor.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Bujica otpustanja nastavlja se i ove godine: očekuje se da će 4. 000 ljudi izgubiti posao u pokusaju smanjenja obima javnih sluzbi. �Jasno je da niko ne moze stvoriti radna mesta bez novih investicija i realnog ekonomskog rasta od 5 odsto�, izjavio je ministar rada Jovan Manasijevski, ukazujući da se to pitanje mora resavati korisćenjem dugoročne analize zasnovane na modelu evropske metodologije. U tom smislu Socijalnoekonomski savet odobrio je nacionalni plan zaposljavanja za 2004. i 2005. godinu koji su izradili strani eksperti finansirani iz programa EU CARDS.

Albanais

Furia e largimeve po vazhdon këtë vit: 4, 000 vetë pritet të humbasin punën në një orvatje për të tkurrur shërbimin civil. "Eshtë e qartë që nuk mund të krijohen punë pa investime të reja dhe me një rritje reale prej 5 përqind," tha ministri i punës, Jovan Manasievski, duke arsyetuar se çështja duhet trajtuar duke përdorur analizën afat- gjatë ndërtuar sipas modelit metodik europian. Për këtë qëllim, Këshilli Socioekonomik ka miratuar Planin Kombëtar të Punësimit për 2004 dhe 2005, hartuar nga ekspertë të huaj financuar nga prograi CARDS i BE.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Serbe

Dodatnih 800 evra potrebno je za infrastrukturne projekte, programe zaposljavanja i druge troskove u vezi sa ponovnim ujedinjenjem ostrva. Međunarodna zajednica insistira na resenju kojim bi se okončala 30- godisnja podela pre ulaska Kipra u EU 1. maja.

Albanais

Një shtesë 800 milion euro do të nevojiten për projektet e infrastrukturës, programet e punësimit dhe kostot e tjera lidhur me ribashkimin. Komuniteti ndërkombëtar po shtyn për një zgjidhje që do t' i jepte fund ndarjes 30 vjeçare të ishullit, përpara se Qiproja të hyjë në BE në 1 maj.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Serbe

Plan zaposljavanja vredan je 10 miliona evra; 2 miliona obezbediće EU, a ostatak sredstava vladina ministarstva. Prema rečima Manasijevskog plan je sličan planovima zemalja članica EU i zemalja kandidata za prijem u Uniju. Vlada takođe planira pilot projekte kako bi pokusala da smanji stopu nezaposlenosti.

Albanais

Plani i punësimit ka vlerë 10 milion euro; nga kjo shifër, 2 milion euro do të jepen nga BE dhe pjesa tjetër nga ministritë e qeverisë. Plani, sipas Manasievskit, është i ngjashëm me ato të anëtarëve dhe kandidatëve të tjerë të BE. Qeveria synon gjithashtu të hartojë projektet pilote për të reduktuar papunësinë.

Dernière mise à jour : 2012-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK