Demander à Google

Vous avez cherché: likvidacijska (Slovène - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Slovène

Anglais

Infos

Slovène

Uporabita se lahko samo stroškovna metoda in likvidacijska metoda.

Anglais

Only the cost method and liquidation method can be applied.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

V tem primeru imenuje dva likvidacijska upravitelja, da opravita likvidacijo.

Anglais

In that event, it shall appoint two liquidators.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Menili so, da je vrednost Hynixa kot delujoče družbe večja kakor trenutna likvidacijska vrednost.

Anglais

They considered that the value of Hynix as a going concern was higher than its immediate liquidation value.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Diskontirana z diskontnim količnikom 10,7 na dan 30. junija 2011, podobno kot likvidacijska vrednost.

Anglais

Discounted by the discount factor of 10,7 to 30 June 2011 similarly to the liquidation value.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Menile so, da je vrednost Hynix kot delujočega podjetja večja kakor trenutna likvidacijska vrednost.

Anglais

They considered that the value of Hynix as a going concern was higher than the immediate liquidation value.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Poleg tega so islandski organi ugotovili, da je likvidacijska vrednost podjetja ustrezala 69,6 milijona ISK.

Anglais

Moreover, the Icelandic authorities had determined that the liquidation value of the company corresponded to ISK 69,6 million.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

V teh okoliščinah ni bilo mogoče brez nadaljnje ocene sklepati, da je likvidacijska vrednost ustrezala tržni vrednosti brez obstoja državne pomoči.

Anglais

In these circumstances, it cannot be presumed that the liquidation value corresponded to the market value excluding the existence of State aid without further assessment.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Francoski organi so navedli, da so bili vsi zaposleni v zadrugi CELF odpuščeni in da je bila likvidacijska skupina razpuščena 31. decembra 2009.

Anglais

The French authorities have indicated that all of CELF’s staff were made redundant and that the liquidation unit was dissolved on 31 December 2009.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Nemčija je predložila dodatne informacije, s katerimi je pojasnila, da je banka HSH ustanovila enoto za prestrukturiranje, ki je notranja likvidacijska banka z ločeno upravo.

Anglais

Germany provided additional information, explaining that HSH had set up a restructuring unit which was an internal winding-down bank with separate management.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Družba Crediop se bo v skladu z dogovorom upravljala ločeno od skupine Dexia, dokler se ne bo v enem letu po sprejetju tega sklepa prodala ali se bo upravljala njena likvidacijska masa.

Anglais

Up to its disposal within one year of this Decision or its run-off management, it is agreed that Crediop will be managed separately from the Dexia Group.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Družba Crediop se bo v skladu z dogovorom upravljala ločeno od skupine Dexia, dokler se ne bo v enem letu po sprejetju tega sklepa prodala ali se bo upravljala njena likvidacijska masa.

Anglais

Until its disposal within one year of this Decision or its run-off management, it is agreed that Crediop will be managed separately from the Dexia Group.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Likvidacijska vrednost podjetja Sementsverksmiðjan hf. je bila ocenjena na – 46,5 milijona ISK, brez upoštevanja stroškov sanacije tovarne v Arkanesu.

Anglais

The liquidation value of Sementsverksmiðjan hf. had been estimated to correspond to ISK – 46,5 million without taking into account the costs of clearing the plant in Akranes.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

V zvezi s tem je v poročilih CGMF in Oddo-Hastings likvidacijska vrednost sredstev na dan 30. septembra 2005 ocenjena na najmanj […] milijonov EUR.

Anglais

In that respect, the reports of CGMF and Oddo-Hastings estimate the liquidation value of the assets at a minimum of EUR […] million on 30 September 2005.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Nadalje je podjetje Íslenskt sement ehf. trdilo, da likvidacijska vrednost 69,9 milijona ISK ni upoštevala nikakršnih stroškov, povezanih z likvidacijo in prenehanjem poslovanja, vključno s sanacijo zemljišča.

Anglais

Íslenskt sement ehf. further argued that the liquidation value of ISK 69,6 million did not take into account any expenses due in connection with the liquidation and closing down of operations, including the clearing of the ground.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Podjetje Raiffeisen je na podlagi ocene likvidacijske vrednosti sredstev, ki jo je opravilo podjetje Romcontrol, ocenilo izid za upnika, agencijo AVAS, in za državo kot delničarja z upoštevanjem obveznosti podjetja na dan 31. decembra 2010 in njegovega predhodnega računovodskega izkaza na isti datum („likvidacijska študija podjetja Raiffeisen iz februarja 2011“).

Anglais

On the basis of the results of the liquidation value of assets as estimated by Romcontrol, Raiffeisen estimated the outcome for the creditor AVAS and for the State as shareholder, by taking into account the company's liabilities as of 31 December 2010 and its preliminary financial statements of the same date ("the February 2011 Raiffeisen liquidation study").

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Slovène

Poleg tega Francija navaja, da bi bila negativna cena, če bi uporabili izračun, ki ga predlaga družba CFF, trikrat nižja kot likvidacijska vrednost sredstev, zahtevana s sodbo Gröditzer, kar bi bilo torej ugodneje od hipotez, ki so jih Komisiji predstavili francoski organi.

Anglais

However, France notes that, if the calculation proposed by CFF was to be accepted, the negative price would be three times lower than the liquidation value of the assets required by the Gröditzer case-law, which would therefore be more favourable than the cases presented to the Commission by the French authorities.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Kar zadeva nepremičnine (med katerimi je sedež družbe SNCM), francoski organi pojasnjujejo, da uporabljena likvidacijska vrednost temelji na oceni nepremičninskega strokovnjaka iz novembra 2003, popravljeni za + […] % zaradi upoštevanja zvišanja cen.

Anglais

So far as concerns buildings (including SNCM’s seat) the French authorities state that the liquidation value chosen is based on the valuation of a buildings expert of November 2003 updated by + […] % to take account of the increase in prices.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Posledično, ker je država kot lastnica delnic družbe odgovorna za njene dolgove samo v višini likvidacijske vrednosti njenih sredstev (sodba Hytasa, Francija trdi, da je likvidacijska vrednost sredstev družbe, ocenjena na najmanj […] milijonov EUR, očitno višja od negativne prodajne cene 158 milijonov EUR.

Anglais

Accordingly, in so far as the State as the owner and shareholder of a company is responsible for its debts only up to a maximum of the liquidation value of their assets (the Hytasa case), France asserts that the liquidation value of the assets of the company estimated at EUR […] million is considerably higher than the negative sale price of EUR 158 million.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Možnost dejavnega prestrukturiranja (v bistvu pod pogoji likvidacije – ko bodo občutljiva posojila iz bilance stanja banke DCL prestrukturirana, se bo portfelj te družbe v celoti upravljal kot likvidacijska masa) je namenjena izključno temu, da se, kolikor je to mogoče in v povprečju, omejijo pričakovane izgube v sedanjem portfelju po scenariju likvidacije.

Anglais

This possibility of active restructuring (intrinsically in run-off terms — once the sensitive loans on DCL’s balance sheet have been restructured, there will be full run-off management of DCL’s portfolio) is solely intended to limit, as far as possible and on average, the losses expected on the existing portfolio in a run-off scenario.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Po datumu začetka veljavnosti spremenjenega načrta nadzorovanega reševanja se upravlja likvidacijska masa (tj. brez novih produktov) vseh drugih subjektov in sredstev preostale skupine Dexia (družba Crediop pa v skladu s posebnimi metodami, ki so bile načrtovane zanjo); ti subjekti so: družbe Dexia Sabadell, DKD, DKB, DCL America (DCL New York, DRECM, DCL Mexico, Dexia US Securities), DCL Dublin, DLG, Parfipar, DHI (FP, Global Funding), Dexia SA, CLF Banque, DCL Paris in Crediop po enem letu od tega sklepa.

Anglais

Run-off management (i.e. with no new production) from the date of entry into force of the revised orderly resolution plan, of all the other entities and assets of the residual Group (subject to the special methods planned for Crediop): Dexia Sabadell, DKD, DKB, DCL America (DCL New York, DRECM, DCL Mexico, Dexia US Securities), DCL Dublin, DLG, Parfipar, DHI (FP, Global Funding), Dexia SA, CLF Banque, DCL Paris, Crediop after a period of one year from this Decision.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK