Demander à Google

Vous avez cherché: nediskriminatornosti (Slovène - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Slovène

Anglais

Infos

Slovène

Izvajanje načela nediskriminatornosti (člen III-7)

Anglais

Application of the non-discrimination principle (Article III-7)

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Pri sprejemanju sklepov nacionalni nadzorni organi zagotovijo spoštovanje načel nediskriminatornosti in sorazmernosti.

Anglais

In their decisions, the national supervisory authorities shall ensure that the principles of non-discrimination and proportionality are respected.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Pomoč je zagotovljena v skladu z mednarodnim humanitarnim zakonom ter humanitarnimi načeli nevtralnosti, nepristranskosti in nediskriminatornosti.

Anglais

It is delivered according to international humanitarian law and by the humanitarian principles of neutrality, impartiality and non-discrimination.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

To je možno samo na podlagi sorazmernosti in nediskriminatornosti, zato bi bilo zlasti treba iste obveznosti naložiti vsem nacionalnim podizvajalcem.

Anglais

This is only possible on a proportionate and non-discriminatory basis and would thus in particular require that the same obligations be imposed on all national sub-contractors.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Prvi dejavnik so cilji politike pogodbenic na različnih področjih, če so skladni z načeli nediskriminatornosti iz člena 10.

Anglais

The first factor is the policy objectives of Contracting Parties in various fields in so far as they are consistent with the principles of non-discrimination set out in Article 10.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Ta določba ne posega v pravico držav članic, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev dostopa do javnega poštnega omrežja ob upoštevanju načel preglednosti in nediskriminatornosti.

Anglais

This provision is without prejudice to the right of Member States to adopt measures to ensure access to the public postal network under conditions of transparency and non discrimination.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Zahteve v zvezi z opravljanjem storitev, ki jih države članice ohranijo, morajo izpolnjevati zahteve po nediskriminatornosti, nujnosti in sorazmernosti.

Anglais

The requirements relating to the provision of services that the Member States retain must comply with the requirements for non-discrimination, necessity and proportionality.

Dernière mise à jour : 2012-02-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

ker bodo, če se izkaže potrebno, sprejeti ukrepi za zagotavljanje preglednosti in nediskriminatornosti pogojev dostopa do javnega poštnega omrežja v državah članicah;

Anglais

Whereas, should this prove necessary, measures shall be adopted to ensure the transparency and non-discriminatory nature of conditions governing access to the public postal network in Member States;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Imajo možnost določiti najbolj učinkovit in primeren mehanizem za zagotavljanje razpoložljivosti univerzalne storitve ob upoštevanju načel nepristranskosti, preglednosti, nediskriminatornosti, sorazmernosti in najmanjšega izkrivljanja trga.

Anglais

They have the possibility to determine the most efficient and appropriate mechanism to guarantee the availability of the universal service, while respecting the principles of objectivity, transparency, non discrimination, proportionality and least market distortion.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Vendar Sodišče poudarja, da morajo omejitve, ki jih določijo države članice, izpolnjevati pogoja sorazmernosti in nediskriminatornosti, pri čemer morajo resnično zagotavljati dosledno in sistematično dosego tega cilja.

Anglais

The Court emphasises, however, that restrictive measures imposed by Member States must satisfy the conditions of proportionality and non-discrimination, whilst actually ensuring attainment of the objectives pursued in a consistent and systematic manner.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Področje 4 bo vzpodbujalo učinkovito izvajanje načela nediskriminatornosti na osnovi rasnega ali etničnega izvora, veroizpovedi ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, vsebovano v členu 13 Pogodbe.

Anglais

Section 4 will support effective implementation of the principle of non-discrimination on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation as enshrined in Article 13 of the Treaty.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Države članice v interesu zanesljive oskrbe predvidijo možnost, da z javnim razpisom ali s kakršnim koli drugim glede preglednosti in nediskriminatornosti enakovrednim postopkom na osnovi objavljenih meril zagotovijo nove zmogljivosti ali ukrepe za energetsko učinkovitost/uravnavanje povpraševanja.

Anglais

Member States shall ensure the possibility, in the interests of security of supply, of providing for new capacity or energy efficiency/demand-side management measures through a tendering procedure or any procedure equivalent in terms of transparency and non-discrimination, on the basis of published criteria.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

upošteva načela nediskriminatornosti in konkurence na področju oddaje javnih naročil blaga, gradenj in storitev, zlasti kar zadeva informacije, ki jih ta subjekt dá na voljo podjetjem v zvezi s svojimi nameni glede javnih naročil;

Anglais

observes the principles of non-discrimination and competitive procurement in respect of the award of supplies, works and service contracts, in particular as regards the information which the entity makes available to undertakings concerning its procurement intentions;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

upošteva načela nediskriminatornosti in konkurence na področju oddaje javnih naročil blaga, gradenj in storitev, zlasti kar zadeva informacije, ki jih ta subjekt dá na voljo gospodarskim subjektom v zvezi s svojimi nameni glede javnih naročil;

Anglais

observes the principles of non-discrimination and competitive procurement in respect of the award of supplies, works and service contracts, in particular as regards the information which the entity makes available to economic operators concerning its procurement intentions;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Potrebna je zaradi pravne varnosti ter za uporabo načel o nediskriminatornosti in preglednosti, da se konkurenčnim alternativnim poštnim operaterjem odobri enak dostop do terminalnih cen, ki veljajo za pogodbenice (tj. izvajalce univerzalne storitve) večstranskih sporazumov o terminalnih cenah.

Anglais

It is necessary for reasons of legal security and to apply the non-discrimination and the transparency principles to grant competing alternative postal operators equal access to the terminal rates applicable to the parties (i.e. the universal service providers) of the multilateral terminal rates agreement.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Zlasti države članice sprejmejo ukrepe za jamstvo, da pogoji, pod katerimi se zagotavljajo univerzalne storitve, temeljijo na načelih nepristranskosti, nediskriminatornosti, sorazmernosti in najmanjšega izkrivljanja trga in da je imenovanje izvajalcev univerzalne storitve časovno omejeno.

Anglais

In particular Member States shall take measures to ensure that the conditions under which universal services are entrusted are based on objective, non–discriminatory, proportionate and least market distortion principles, and that the designation of undertakings as universal service providers is limited in time.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

Ta predlog s predlaganimi spremembami členov 4 in 3(3) določa, da imajo države članice možnost določiti najbolj učinkovit in primeren mehanizem za zagotavljanje razpoložljivosti univerzalne storitve ob upoštevanju načel nepristranskosti, preglednosti, nediskriminatornosti, sorazmernosti in najmanjšega izkrivljanja trga.

Anglais

This proposal provides, through proposed amendments to Articles 4 and 3(3), that Member States have the possibility to determine the most efficient and appropriate mechanism to guarantee the availability of the universal service, while respecting the principles of objectivity, transparency, non discrimination, proportionality and least market distortion.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

(a) upošteva načela nediskriminatornosti in konkurence na področju oddaje javnih naročil blaga, gradenj in storitev, zlasti kar zadeva informacije, ki jih ta subjekt dá na voljo gospodarskim subjektom v zvezi s svojimi nameni glede javnih naročil;

Anglais

(a) observes the principles of non-discrimination and competitive procurement in respect of the award of supplies, works and service contracts, in particular as regards the information which the entity makes available to economic operators concerning its procurement intentions;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Slovène

4.4.2.1 EESO predlaga, naj se med ta merila uvrsti tudi ugotavljanje "neizpolnjene potrebe po zdravljenju" "kliničnih koristi" in "nediskriminatornosti"10.

Anglais

4.4.2.1 The EESC would propose that such criteria should incorporate measurement of "unmet medical need" and "clinical benefits", and be "free from discrimination"10.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Slovène

(a) vsebinska in postopkovna pravila o mednarodni zaščiti in človekovih pravicah, določenih v zadevnih mednarodnih instrumentih in instrumentih Skupnosti, vključno z načeloma nevračanja in nediskriminatornosti;

Anglais

(a) substantive and procedural rules on international protection and Human Rights set out in relevant international and Community instruments, including the principles of non-refoulement and non-discrimination;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK