Demander à Google

Vous avez cherché: soodlodanja (Slovène - Finnois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Slovène

Finnois

Infos

Slovène

Za zakonodajne postopke,ki ne vkljudujejo soodlodanja:

Finnois

Niiden lainstiiidiintdmenettelyjen osalta, jotka eivfit edellytiiyhteispiiiitdstfi: yhteispiiiitdstfi: i)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Poleg tega Kornisija dovoljuje, da se Evropskemu parlamentu na zahtevo pristojnegaparlamentarnega odbora v vednost posredujejo posebni osnutki ukrepov za izvedbo temeljnihaktov, ki sicer niso bili sprejeti po postopku soodlodanja, imajo pa posebni pomen za Evropskiparlament.

Finnois

Lisiiksi komissio suostuu toimittamaan Euroopar parlamentille tiedoksi asiasta vastaavanvaliokunnan py1'nndstii ne erityiset ehdotukset tiiytflntriiinpanotoimenpiteiksi, joidenpenrssiitiddksi[ ei ole hlviiksltty yhteispfiiitiismenettelyii noudattaeno mutta joilla on erityinenrnerkitys Euroopan parlamentille.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

Komisija in Evropski parlament zagotovitapolno iztajanje Skupne izjave o praktidnih ureditvah glede novega postopka soodlodanja (dlen 251 Pogodbe ES), ki so jo podpisali Evropskiparlament, Svet in Komisija dne 5. maja 199950.

Finnois

Euroopan parlamentti ja komissio varmistavat, ettfl 5 piiiv?infl toukokuuta 1999allekirjoitettua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteistii julistusta uuteen1'hteispiiiitiismenettelyyn (Euroopan yhteisiin perustamissopimuksen 251 artikla) sovellettavistakiiytiinntin rnenettelytavoista nou,Jatetaan tarkoin50.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovène

EVROPSKI PARLAMENT _ ker dlen 8 Sklepa Sveta z dne 28. junlja 1999 podeljuje Parlamentu pravico do poseganja vprimeru. ko meni, da bodo izvedbena pooblastila prekoradena, ker mora Komisija v takih primerihponovno preuditi osnutek izvedbenega ukrepa, pri tem pa upo5tevati resoluc{io Parlamenta, in kermora Komisija nadalje podati obrazloZeno obvestilo o utrirepih, ki jih namerava sprejeti na podlagi take resolucije, ker dlen 7(3) Sklepapredvideva, da mora biti Parlament polno obvesden o dnevnih redih, osnutkihukrepov za izvr$evaqjeaktov, sprejetih po postopku soodlodanja, ki so bili predlo Z eni odborom,izidih glasovanj, povzetkih zapisov sejo seznamih dlanov odborov in osnutkilr izvedbenih ukrepov, predloZenihSvetu, Svetu, ker nov sklep o postopku komitologije le delno izpolnjuje pridakovanja Parlamenta, vendar vprimerjavi s prejinjim stanjem pomeni resnidni korak naprej, ker sta Parlament in Komisija sklenila,da se sporazumeta o postopkih za iwedbo Sklepa Sveta, in ker ta sporazum s Komisijo zlasti zadeva izl'edbo dlena 7(3) o obveidaqju Parlamenta in dlena 8 onjegovi pravici poseganja - l.

Finnois

Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon, ettfi 28 piiiviinii kesiikuuta 1999 tehdyn neuvoston piiflt < iksen8 artiklassa Euroopan parlamentille tururustetaanviiliintulo-oikeus silloin, kun sen niikemyksen muliaantfiytiinttiiinpanovalta on ylitetty; tiill < iin komission on tarkasteltava ehdotustatfiytiintiitinpanotoimiksi uudelleen parlamentin piifltiislauselmahuomioon ottaen ja ilmoitettavatoimista, joita se aikoo toteuttaa kyseisen piiiitdslauselman johdosta, sek[ menettelynsii penrstelut, ottaa huomioon, ett?i piiiitiiksen 7 artiklan 3 kohdassa s[iidet?iiin, ettii Euroopan parlamentille onannettava tlydelliset tiedot, millii tarkoitetaan kokousten esityslistoja, ehdotuksiayhteispiifitiismenettelyii noudattaen annettujen ja komiteoille alistettujen sfliidiisten tiil'tihrtdtinpanotoimista, ii?inestystuloksia, yhteenvetoja kokouspdytiikirjoista, komiteoidenjiisenluetteloita ja neuvostolle toimitettuja toimenpide-ehdotuksia, katsoo, ettti komitologiasta tehty uusi piiiitiis vastaa vain osittain Euroopan parlamentin odotuksia,mutta silti on painotettava, ettii edeltiineeseen tilanteeseen verraffunase on edistysaskel, ottaa huomioon, ettii Euroopan parlamentti ja komissio ovat sopineet komitologiasta tehdynneuvoston pii?ittiksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista siiiinndistii ja ett & i komissionkanssa tehty sopimus koskee erityisesti sitii, kuinka sovelletaan 7 aftiklan 3 kohtaa,joka sisiiltiiiisiiiinndkset tiedottamisesta Euroopan parlamentille, ja I artiklaa, joka koskee Euroopan parlamentin viiliintulo- o ikeutta,

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK