Demander à Google

Vous avez cherché: obligacijska (Slovène - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Slovène

Italien

Infos

Slovène

(b) pogodbena obligacijska razmerja v zvezi z:

Italien

b) alle obbligazioni contrattuali relative a:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

ČLEN 11 12 – Področje uporabe prava za nepogodbena obligacijska razmerja

Italien

Articolo 11 12 – Ambito della legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

ODDELEK 2SPLOšNO PRAVILO ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ šKODNEGA DEJANJA

Italien

SEZIONE 2NORMA GENERALE PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA UN ILLECITO

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

ODDELEK 3PRAVILA ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ DOLOčENIH POSEBNIH šKODNIH DEJANJ

Italien

SEZIONE 3NORME PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA DETERMINATI ILLECITI DI TIPO PARTICOLARE

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

ODDELEK 4POSEBNA PRAVILA ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ NEUPRAVIčENE OBOGATITVE IN POSLOVODSTVA BREZ NAROčILA

Italien

SEZIONE 4NORME SPECIALI PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DALL’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA E DALLA GESTIONE D’AFFARI ALTRUI

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

a) v zvezi s posameznimi zadevami določajo pravila za izbiro prava za nepogodbena obligacijska razmerja ali

Italien

a) in settori specifici disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, o

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

Oddelek 1 PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ šKODNEGA DEJANJA SVOBODA IZBIRE

Italien

Sezione 1 NORME APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO LIBERTÀ DI SCELTA

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

ODDELEK 3 SKUPNA PRAVILA ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ šKODNEGA DEJANJA IN DOGODKOV, KI NISO šKODNO DEJANJE

Italien

SEZIONE 3 NORME COMUNI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO E DA UN FATTO DIVERSO DA UN ILLECITO

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

Ta uredba se uporablja za nepogodbena obligacijska razmerja, izhajajoča iz dejstev, ki so se zgodila po začetku njene veljavnosti.

Italien

Esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

ODDELEK 2 PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ DRUGEGA DOGODKA, KOT JE šKODNO DEJANJE

Italien

SEZIONE 2 NORME APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA UN FATTO DIVERSO DA UN ILLECITO

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

Pravo, ki se uporablja za nepogodbena obligacijska razmerja v skladu s členi 3 4 do 1011 te uredbe, ureja predvsem:

Italien

La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale ai sensi degli articoli 3-10 4-11 del presente regolamento disciplina in particolare:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

1. Pravila te konvencije se uporabljajo za pogodbena obligacijska razmerja v vseh primerih, ko je treba izbrati med pravi več držav.

Italien

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

1. Ta uredba se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja v civilnih in gospodarskih zadevah v vseh primerih, ko je treba izbrati med pravi več držav.

Italien

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

29. se uporabljajo za pogodbena obligacijska razmerja in se v skladu z voljo pogodbenih strank uporabljajo v primerih, ko je treba izbrati med pravi več držav;

Italien

b) disciplinano le obbligazioni contrattuali e, in forza della volontà delle parti, si applicano nelle situazioni che comportano un conflitto di leggi;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

Ta uredba ne vpliva na uporabo mednarodnih večstranskih konvencij, katerih pogodbenice so države članice ob sprejetju te uredbe in ki v posameznih zadevah urejajo izbiro prava za nepogodbena obligacijska razmerja.

Italien

Il presente regolamento non osta all ’applicazione delle convenzioni internazionali cui gli Stati membri hanno aderito all’atto dell’adozione del presente regolamento e che, in materie particolari, disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

b) opredeljujejo pravila, ki se uporabljajo ne glede na nacionalno pravo, v skladu s to uredbo, ki ureja zadevna nepogodbena obligacijska razmerja, ali

Italien

b) stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l’obbligazione extracontrattuale in questione, o

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

-opredeljujejo pravila, ki se uporabljajo ne glede na nacionalno pravo, v skladu s to uredbo, ki ureja zadevna nepogodbena obligacijska razmerja, ali

Italien

– stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l’obbligazione extracontrattuale in questione, o

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

2. Država, v kateri imajo različne ozemeljske enote svoja lastna pravna pravila za nepogodbena obligacijska razmerja, te uredbe ni dolžna uporabljati za kolizije med pravnimi redi teh enot.

Italien

2. Uno Stato nel quale varie entità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non sarà tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che interessino solo tali unità territoriali.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

28. v zvezi s posameznimi zadevami določajo pravila za izbiro prava za pogodbena obligacijska razmerja; seznam takih trenutno veljavnih aktov je naveden v Prilogi I;

Italien

a) in materie particolari disciplinano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali; un elenco di tali atti attualmente in vigore figura nell’allegato I;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovène

(7) Svoboda pogodbenih strank, da izbereta uporabo prava, mora biti osrednji element sistema pravil o izbiri prava za pogodbena obligacijska razmerja.

Italien

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto applicabile deve costituire la chiave di volta del sistema delle norme sul conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK