Demander à Google

Vous avez cherché: multiplikačný (Slovaque - Espagnol)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Slovaque

Espagnol

Infos

Slovaque

multiplikačný faktor

Espagnol

factor de multiplicación

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Nová štruktúra služobného postupu i) Multiplikačný faktor

Espagnol

Revocación de un acto administrativo ilegal

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 10
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

význam projektu na európskej úrovni a multiplikačný efekt (30 %),

Espagnol

interés del proyecto y su efecto multiplicador a escala europea (30 %),

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Cieľom finančných nástrojov je zvýšiť multiplikačný efekt výdavkov Únie pritiahnutím dodatočných zdrojov od súkromných investorov.

Espagnol

Los instrumentos financieros tendrán como objetivo potenciar el efecto multiplicador del gasto de la Unión atrayendo recursos complementarios procedentes de inversores privados.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Mali by zlepšovať pákový efekt výdavkov z rozpočtu Únie a dosiahnuť vyšší multiplikačný efekt vďaka prilákaniu financovania zo súkromného sektora.

Espagnol

Dichos instrumentos deben mejorar el efecto de apalancamiento del gasto presupuestario de la Unión y lograr un mayor efecto de multiplicación para atraer inversión del sector financiero privado.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Okrem zachovania troch existujúcich miest sa majú vytvoriť ďalšie dve, čo umožní, aby projekt mal výrazný multiplikačný vplyv.

Espagnol

Además de mantener los tres puestos existentes, se van a crear otros dos, con lo que se conseguirá un efectomultiplicador en la economía local.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 10
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Komisia uvažuje použiť multiplikačný koeficient prispôsobený okolnostiam tohto prípadu len v prípade spoločností Shell, BP, Total a Kuwait Petroleum.

Espagnol

La Comisión solo piensa aplicar un factor multiplicador adaptado a las circunstancias del asunto a la multa de Shell, BP, Total y Kuwait Petroleum.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Výsledkom bolo, že partnerská spoločnosť vytvorila multiplikačný efekt pre ďalších aktérov, ako sú ekologickí pestovatelia viniča a ďalší ekologickí producenti vína.

Espagnol

La significativa cantidad de trabajo invertida por los promotores y el GAL en el diseño y desarrollo del proyecto ha permitido crear una unidad de producción vinícola próspera.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 10
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Je potrebné určiť prvky na úpravu miery spolufinancovania z fondov na prioritné osi, a to najmä preto, aby sa zvýšil multiplikačný účinok zdrojov Únie.

Espagnol

Es necesario determinar los factores de modulación del porcentaje de cofinanciación de los Fondos para los ejes prioritarios, en particular para aumentar el efecto multiplicador de los recursos de la Unión.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Správa využíva prípadové štúdie z rôznych krajín, aby demonštrovala tento multiplikačný efekt a navrhuje mnoho odporučení o tom, ako sa môže v budúcnosti ešte zvýšiť.

Espagnol

Esta función de catalizador de los Fondos Estructurales se atribuye al hecho de que ofrecen estabilidad de fi nancia-ción a lo largo de un período presupuestario plurianual y

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 10
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Multiplikačný účinok, vymedzený ako celkové investície podporených príjemcov vydelené finančným príspevkom Únie, sa očakáva v rozsahu 5 až 20, opäť v závislosti od typu využívaných operácií.

Espagnol

Se prevé que el efecto multiplicador —definido como el total de inversiones realizadas por los beneficiarios dividido por la contribución financiera de la Unión— sea de 5 a 20, dependiendo una vez más del tipo de operaciones de las que se trate.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Komisia sa domnieva, že za daných okolností nie je potrebný žiadny multiplikačný koeficient na to, aby pokuty uložené spoločnostiam s celosvetovým obratom menším ako 10 miliárd EUR mali dostatočne odrádzajúci účinok.

Espagnol

La Comisión considera que, dadas las circunstancias del asunto, no es necesario aplicar un factor multiplicador para garantizar que las multas producen un efecto disuasorio suficiente para las empresas cuyos volúmenes de negocios a nivel internacional son inferiores a 10000 millones de euros.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

S cieľom stanoviť výšku pokuty tak, aby mala dostatočne odradzujúci účinok, považuje Komisia za primerané použiť pri stanovení pokuty uloženej spoločnosti Tomkins/Pegler multiplikačný faktor.

Espagnol

Para fijar el importe de la multa en un nivel que le confiera el suficiente efecto disuasorio la Comisión consideró oportuno aplicar un factor multiplicador a la multa impuesta a Tomkins/Pegler.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Komisia podporí najmä zapojenie súkromných zdrojov do financovania projektov financovaných podľa tohto nariadenia tam, kde sa v rámci verejno-súkromného partnerstva môže maximalizovať multiplikačný efekt finančných nástrojov Spoločenstva.

Espagnol

La Comisión fomentará específicamente el uso de fuentes privadas de financiación para proyectos financiados en virtud del presente Reglamento en los que se pueda maximizar el efecto multiplicador de los instrumentos financieros comunitarios en el marco de asociaciones entre el sector público y el sector privado.

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Ak sa má v oblasti rastu a zamestnanosti plne uplatniť multiplikačný účinok, môže malá miestna infraštruktúra, podporovaná v rámci programov rozvoja vidieka, zohrať významnú úlohu pri spájaní týchto dôležitých investícii s miestnymi stratégiami diverzifikácie a rozvojom potenciálu poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia.

Espagnol

Para que esta ayuda tenga el máximo efecto multiplicador desde la óptica de la creación de empleo y del crecimiento, esas cuantiosas inversiones deberán conectarse a las estrategias locales de diversificación y desarrollo del potencial del sector agroalimentario mediante infraestructuras locales de pequeñas dimensiones financiadas a través de programas de desarrollo rural.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Každé euro vynaložené na kohéznu politiku má významný multiplikačný efekt— napríklad tri euro za jedno vynaložené euro v prípade regiónov, na ktoré sa vzťahuje „Cieľ 2“.

Espagnol

Cada euro destinado a la política de cohesión ejerce unimportante efecto impulsor: tres euros por cada euro que se gasta en el caso de las regiones del «objetivo n°2».

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 10
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

S cieľom umožniť v čo najväčšom rozsahu a v závislosti od odozvy na trhu najefektívnejšie využitie rozpočtu Únie a posilniť multiplikačný efekt finančnej pomoci Únie v sektore energetiky by sa Komisia mala usilovať o prednostné použitie finančných nástrojov vždy, keď je to vhodné, a to pri dodržaní stropu pre použitie finančných nástrojov v súlade s týmto nariadením.

Espagnol

Con miras a utilizar del modo más eficiente el presupuesto de la Unión y a potenciar el efecto multiplicador de la ayuda financiera de la Unión, por lo que respecta al sector de la energía, siempre que sea posible y con supeditación a la capacidad de aceptación del mercado, la Comisión ha de procurar dar prioridad al empleo de los instrumentos financieros, siempre que resulte oportuno, respetando al mismo tiempo el límite de utilización de tales instrumentos conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Slovaque

Očakáva sa, že pákový efekt kapitálového nástroja, vymedzeného ako celkové finančné prostriedky (t. j. finančné prostriedky Únie plus príspevok z ostatných finančných inštitúcií) vydelené finančným príspevkom Únie, bude okolo 6, v závislosti od špecifík trhu, a očakávaný multiplikačný účinok, vymedzený ako celkové investície podporených príjemcov vydelené finančným príspevkom Únie, dosiahne v priemernom rozsahu 18.

Espagnol

Se prevé que el apalancamiento del mecanismo de capital —definido como la financiación total (por ejemplo, la financiación de la Unión Europea más la contribución de otras instituciones financieras) dividida por la contribución financiera de la Unión— sea aproximadamente de 6, en función de las especificidades del mercado, con un efecto multiplicador previsto —definido como el total de las inversiones realizadas por los beneficiarios dividido por la contribución financiera de la Unión— de 18 como promedio.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK