Demander à Google

Vous avez cherché: medzikalibračná (Slovaque - Finnois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Slovaque

Finnois

Infos

Slovaque

ZEMEPISNÁ MEDZIKALIBRAČNÁ SKUPINA: Čierne more

Finnois

MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ: Mustameri

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovaque

ZEMEPISNÁ MEDZIKALIBRAČNÁ SKUPINA: Mediterranean (stredomorská)

Finnois

MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ: Välimeren alue

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovaque

ZEMEPISNÁ MEDZIKALIBRAČNÁ SKUPINA: Northern (severná)

Finnois

MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ: Pohjoinen alue

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovaque

ZEMEPISNÁ MEDZIKALIBRAČNÁ SKUPINA: Alpine (alpská)

Finnois

MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ: Alppialueet

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovaque

ZEMEPISNÁ MEDZIKALIBRAČNÁ SKUPINA: Eastern Continental (východná kontinentálna)

Finnois

MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ: Itäinen manneralue

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovaque

ZEMEPISNÁ MEDZIKALIBRAČNÁ SKUPINA: Baltic Sea GIG (baltského mora GIG)

Finnois

MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ: Itämeri

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovaque

ZEMEPISNÁ MEDZIKALIBRAČNÁ SKUPINA: North East Atlantic (severovýchodného Atlantiku)

Finnois

MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ: Koillis-Atlantti

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovaque

ZEMEPISNÁ MEDZIKALIBRAČNÁ SKUPINA: Central/Baltic (centrálna/baltská)

Finnois

MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ: Keski-Eurooppa/Baltian maat

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Slovaque

o zavedení registra miest, z ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES

Finnois

paikkarekisterin perustamisesta interkalibrointiverkon muodostamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Rozhodnutie Komisie 2005/646/ES zo 17. augusta 2005 o zavedení registra miest, z ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť v súlade so smernicou 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 243, 19.9.2005, s. 1).

Finnois

Komission päätös 2005/646/EY, tehty 17 päivänä elokuuta 2005, paikkarekisterin perustamisesta interkalibrointiverkon muodostamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti (EUVL L 243, 19.9.2005, s. 1).

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

1. Register miest, z ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť uvedená v oddiele 1.4.1 bod vii) prílohy V k smernici 2000/60/ES, sa stanovuje v oddiele 1 prílohy k tomuto rozhodnutiu. V tomto registri sa budú uvádzať aj miesta nachádzajúce sa

Finnois

2 artiklaJäsenvaltiot toimittavat tarvittaessa komissiolle ajantasaisia tietoja kustakin liitteessä luetellusta paikasta.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

(3) Na účely zavedenia registra miest, v ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť uvedená v oddiele 1.4.1 bod vii) prílohy V k smernici 2000/60/ES, boli členské štáty požiadané o výber miest na základe ich interpretácie normatívnych definícií v hraničnom rozmedzí veľmi dobrý – dobrý a dobrý – priemerný ekologický stav. Pre tieto miesta sa vyžaduje oznamovanie súčasného stavu predbežnej klasifikácie. Od každého členského štátu sa požaduje, ak je to možné, poskytnutie dôležitých informácií o oboch hraničných rozmedziach každého typu bežného útvaru povrchových vôd na najmenej dvoch miestach vybraných do medzikalibračnej siete a zároveň ich zavedenie v rámci národného územia. Členské štáty boli vyzvané, aby zároveň vymedzili miesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti uvedených klasifikačných hraníc, avšak nie nutne, aby sa nachádzali presne na hraniciach predbežne určených súčasnými národnými metódami hodnotenia.

Finnois

(3) Jotta voitaisiin perustaa direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan vii alakohdassa tarkoitettu paikkarekisteri interkalibrointiverkon muodostamiseksi, jäsenvaltioita on pyydetty valitsemaan paikat käyttäen omaa tulkintaansa erinomaisen ja hyvän luokan sekä hyvän ja tyydyttävän luokan välisten rajojen normatiivisista määritelmistä. Näiden paikkojen osalta on pyydetty ilmoittamaan tämänhetkinen väliaikainen tilaluokittelu. Kutakin jäsenvaltiota on pyydetty toimittamaan, mikäli mahdollista, olennaiset tiedot ainakin kahdesta paikasta kunkin kahden luokan väliseltä rajalta kunkin interkalibrointiverkkoon valitun ja jäsenvaltion alueella esiintyvän pintavesimuodostumatyypin osalta. Jäsenvaltioita pyydettiin myös ilmoittamaan paikat, jotka sijoittuvat edellä mainittujen luokkarajojen lähelle mutta eivät välttämättä tarkasti rajoille sellaisina kuin ne on väliaikaisesti luokiteltu tämänhetkisillä kansallisilla arviointimenetelmillä.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK