Demander à Google

Vous avez cherché: štatistickému (Slovaque - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Slovaque

Italien

Infos

Slovaque

o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev

Italien

relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Stanovisko k štatistickému vykazovaniu aktív a pasív evidovaných v bilancii nebankových finančných inštitúcií

Italien

Segnalazione statistica di attività e passività registrate nel bilancio di istituzioni finanziarie non bancarie

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Časť údajov sa musí sprístupniť holandskému štatistickému úradu, najmä v prípade tohto projektu.

Italien

In particolare per il presente progetto una parte dei dati dev'essere messa a disposizione dell'istituto statistico dei Paesi Bassi.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

keďže musí byť umožnené kontrolovať spoľahlivosť údajov dodávaných Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev;

Italien

considerando che occorre prevedere mezzi di controllo dell'affidabilità dei dati comunicati all'ISCE;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (kodifikované znenie)

Italien

relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (Versione codificata)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

keďže údaje poskytnuté Štatistickému radu Európskych spoločenstiev budú spoľahlivejšie, ak tieto údaje zozbierajú samotné podniky;

Italien

considerando che l'affidabilità dei dati comunicati all'ISCE sarà maggiormente garantita se le imprese stesse effettuano l'elaborazione di tali dati;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Prvé oznámenie údajov o cenách Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008.

Italien

La prima comunicazione dei dati sui prezzi all’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1o gennaio 2008;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Raz ročne sa Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev oznámi spoločne s januárovou správou o cenách aj rozpis cien za elektrinu s uvedením ich hlavných prvkov.

Italien

una volta all’anno viene comunicata ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, una suddivisione dei prezzi dell’energia elettrica nelle loro principali componenti basata sulla seguente metodologia:

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

2. Údaje sa odovzdajú Komisii (štatistickému úradu) v súlade s lehotami stanovenými v prílohe B.

Italien

2. I dati sono trasmessi alla Commissione (Istituto statistico) conformemente ai termini fissati nell'allegato B.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

ŠPECIFIKÁCIE MAGNETICKÝCH PÁSOK PRE OZNÁMENIA VÝSLEDKOV ZÁKLADNÝCH ZISŤOVANÍ PLÔCH VYSADENÝCH VINIČOM ŠTATISTICKÉMU ÚRADU EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (EUROSTAT)

Italien

CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI PER LA TRASMISSIONE A EUROSTAT DEI RISULTATI DELLE INDAGINI DI BASE SULLE SUPERFICI VITICOLE

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Opisy a návrhy budú predložené Štatistickému úradu Európskeho spoločenstva najneskôr 30. júna 1994. Výbor pre HNP ich prerokuje v priebehu druhého polroka 1994.

Italien

Le descrizioni e le proposte sono presentate all'Istituto statistico delle Comunità europee entro il 30 giugno 1994. Esse sono discusse dal comitato PNL durante la seconda metà del 1994.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

týkajúce sa definícií charakteristík, zoznamu poľnohospodárskych výrobkov, výnimiek z definícií a regiónov a obvodov vo vzťahu k štatistickému zisťovaniu štruktúry poľnohospodárskych fariem

Italien

relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Prvé oznámenie údajov o cenách Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (Eurostat) sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008.

Italien

La prima comunicazione dei dati sui prezzi all’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1o gennaio 2008;

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Členské štáty každý rok do 1. septembra oznámia Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev údaje o ich celkovom obyvateľstve platné k 1. januáru prebiehajúceho roka.

Italien

Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'Ufficio statistico delle Comunità europee i dati relativi alla loro popolazione totale al 1o gennaio dell'anno in corso.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Raz ročne sa Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo.

Italien

una volta all’anno vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Členské štáty každý rok do 1. septembra oznámia Štatistickému úradu Európskej únie údaje o celkovom počte obyvateľov ich krajiny k 1. januáru prebiehajúceho roka.

Italien

Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all’Ufficio statistico dell’Unione europea i dati relativi alla loro popolazione totale al 1o gennaio dell’anno in corso.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Členské štáty každý rok do 1. septembra oznámia Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev údaje o celkovom počte obyvateľov ich krajiny k 1. januáru prebiehajúceho roka.

Italien

Anteriormente al 1º settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all’Ufficio statistico delle Comunità europee i dati relativi alla loro popolazione totale al 1º gennaio dell’anno in corso.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Výbor vydáva stanovisko k štatistickému programu spoločenstva a k tomu, ako je zostavený a ako sa sleduje. Vyjadruje sa najmä k tomuto:

Italien

Il comitato esprime il proprio parere sul programma statistico comunitario, sulla sua concezione e sulla sua verifica. In particolare, esso si pronuncia:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Zabezpečiť spoľahlivosť štatistík vrátane včasného a bezplatného poskytovania kvalitných údajov štatistickému úradu zo strany respondentov v rámci zisťovania.

Italien

Garantire l’affidabilità delle statistiche facendo in modo, tra l’altro, che i partecipanti ai sondaggi forniscano all’ufficio statistico, tempestivamente e gratuitamente, dati di buona qualità.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Slovaque

Stanovisko k štatistickému vykazovaniu aktív a pasív evidovaných v bilancii nebankových finančných inštitúcií( CON/ 2007/24)

Italien

Parere relativo alla segnalazione statistica di attività e passività registrate nel bilancio di istituzioni finanziarie non bancarie( CON/ 2007/24)

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK