Vous avez cherché: beredningsanläggning (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

pp beredningsanläggning

Anglais

pp processing plant

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

ffpp beredningsanläggning för färsk fisk

Anglais

ffpp fresh fish processing plant

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Suédois

kapitel ii bestÄmmelser fÖr upptagning och transport av partier till leverans- eller reningsanlÄggning, ÅterutlÄggningsomrÅde eller beredningsanlÄggning

Anglais

chapter ii requirements for harvesting and transportation of batches to a dispatch or purification centre, relaying area or processing plant 1.

Dernière mise à jour : 2016-10-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

bestÄmmelser fÖr upptagning och transport av levande musslor till leverans- eller reningsanlÄggning, ÅterutlÄggningsomrÅde eller beredningsanlÄggning

Anglais

conditions for harvesting and transporting live bivalve molluscs to a dispatch or purification centre, relaying area or processing plant

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

registreringshandlingen för varje parti levande musslor skall datumstämplas vid leverans till en leveransanläggning, en reningsanläggning, ett återutläggningsområde eller en beredningsanläggning.

Anglais

the registration document for each batch of live bivalve molluscs must be date-stamped upon delivery of a batch to a dispatch centre, purification centre, relaying area or processing establishment.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

om upptagningen utförs av samma personal som driver mottagande leveransanläggning, reningsanläggning, återutläggningsområde eller beredningsanläggning får registreringshandlingen ersättas av ett permanent transporttillstånd beviljat av den behöriga myndigheten.

Anglais

however, if gathering is carried out by the same staff operating the dispatch centre, purification centre, relaying area or processing establishment of destination, the registration document may be replaced by a standing transport authorisation granted by the competent authority.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

parti: en kvantitet levande tvåskaliga blötdjur upptagna i upptagningsområde och därefter levererade för fortsatt hantering i en godkänd leveransanläggning, reningsanläggning, återutläggningsområde eller beredningsanläggning.

Anglais

'batch' means a quantity of live bivalve molluscs collected from a production area and subsequently intended for delivery to an approved dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant as appropriate;

Dernière mise à jour : 2016-10-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

registreringshandling för identifiering av partier med levande tvåskaliga blötdjur under transport från upptagningsområdet till en leveransanläggning, reningsanläggning, återutläggningsområde eller beredningsanläggning skall utfärdas av den behöriga myndigheten på begäran av upptagaren.

Anglais

a registration document for the identification of batches of live bivalve molluscs during transport from the production area to a dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant is issued by the competent authority upon request by the gatherer.

Dernière mise à jour : 2016-10-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

en registreringshandling för identifikation av partier av levande musslor under transport från upptagningsområdet till en leveransanläggning, en reningsanläggning, ett återutläggningsområde eller en beredningsanläggning skall utfärdas av den behöriga myndigheten på begäran av upptagaren.

Anglais

a registration document for the identification of batches of live bivalve molluscs during transport from the production area to a dispatch centre, purification centre, relaying area or processing establishment is to be issued by the competent authority at the request of the gatherer.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

15. parti: en kvantitet levande tvåskaliga blötdjur upptagna i upptagningsområde och därefter levererade för fortsatt hantering i en godkänd leveransanläggning, reningsanläggning, återutläggningsområde eller beredningsanläggning.

Anglais

15. 'batch' means a quantity of live bivalve molluscs collected from a production area and subsequently intended for delivery to an approved dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant as appropriate;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

vid bulktransport av levande tvåskaliga blötdjur över långa distanser till en leveransanläggning, reningsanläggning, återutläggningsområde eller beredningsanläggning måste transportmedlen vara utrustade på sådant sätt att bästa möjliga överlevnadsvillkor säkerställs och i synnerhet måste de uppfylla kraven i kapitel ix, avsnitt 2 i denna bilaga.

Anglais

in the event of bulk transport over long distances of live bivalve molluscs to a dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant, the means of transport must be equipped in such a way as to ensure the best survival conditions possible, and in particular must comply with the requirements laid down in chapter ix, section 2 of this annex.

Dernière mise à jour : 2016-10-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

registreringshandlingar för varje parti levande tvåskaliga blötdjur skall datumstämplas vid leverans av ett parti till leveransanläggning, reningsanläggning, återutläggningsområde eller beredningsanläggning och skall behållas av driftschefen för denna anläggning, område eller företag under minst 60 dagar.

Anglais

the registration document for each batch of live bivalve molluscs must be date-stamped upon delivery of a batch to a dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant and must be kept by operators of such centres, areas or establishments for at least 60 days.

Dernière mise à jour : 2016-10-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

en registreringshandling för identifiering av partier av levande tvåskaliga blötdjur skall åtfölja varje parti under transporten från upptagningsområdet till en leveransanläggning, en reningsanläggning, ett återutläggningsområde eller en beredningsanläggning. denna handling skall utfärdas av den behöriga myndigheten på upptagarens begäran.

Anglais

a registration document for the identification of batches of live bivalve molluscs during transport from the production area to a dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant must be issued by the competent authority upon request by the gatherer.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

alla som är inblandade i fiske har något att bidra med – oavsett om de bemannar trålare som sitt arbete eller fiskar havsaborre för nöjes skull en helg, oavsett om de arbetar på en beredningsanläggning eller är aktivister som propagerar för skyddet av känsliga ekosystem.

Anglais

a first step away from shortterm decisionmaking has already been made with theshift towards management by multi-annualplan, based on coherent longterm targets.these plans are designed to ensure sustainable exploitation and, where necessary,to assist recovery from near-collapse.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

registreringshandlingen för varje parti levande tvåskaliga blötdjur skall datumstämplas vid varje leverans av ett parti till en leveransanläggning, en reningsanläggning, ett återutläggningsområde eller en beredningsanläggning och skall bevaras av driftschefen för dessa anläggningar, områden eller företag under åtminstone tolv månader.

Anglais

the registration document for each batch of live bivalve molluscs must be date-stamped upon delivery of a batch to a dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant and must be kept by operators of such centres, areas or plants for at least twelve months.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

om upptagningen utförs av samma personal som driver leveransanläggningen, reningsanläggningen, återutläggningsområdet eller beredningsanläggningen på platsen får registreringshandlingen ersättas av ett permanent transporttillstånd beviljat av den behöriga myndigheten.

Anglais

however, if gathering is carried out by the same staff operating the dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant of destination, the registration document may be replaced by a permanent transport authorization granted by the competent authority.

Dernière mise à jour : 2016-10-12
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

de mikrobiologiska normerna skall av tillverkaren kontrolleras under produktionen och innan de kokta skal- och blötdjursprodukterna, som kokats i en beredningsanläggning som godkänts i enlighet med artikel 7 i direktiv 91/493/eeg, släpps ut på marknaden.

Anglais

the microbiological standards shall be checked by the manufacturer during the manufacturing process and before the crustacean and molluscan shellfish products cooked in the processing plant approved in accordance with article 7 of directive 91/493/eec are placed on the market.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

efter upptagning från återutläggningsområden skall partier under transport från återutläggningsområde till den godkända leverans-, renings- eller beredningsanläggningen åtföljas av registreringsdokument omnämnt i kapitel ii, avsnitt 6 i denna bilaga, med undantag av de fall då återutläggningsområdet och leverans-, renings- eller beredningsanläggningen leds av samma personal.

Anglais

after harvesting from the relaying area, batches must, during transport from the relaying area to the approved dispatch centre, purification centre or processing plant, be accompanied by the registration document referred to in chapter ii, section 6 of this annex, except in the case where the same staff operates both the relaying area and the dispatch centre, purification centre or processing plant.

Dernière mise à jour : 2016-10-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

för det andra hävdades det att i de fall dessa kostnader ingår så bör de fördelas över den faktiska tidsperiod de avser, t.ex. den ekonomiska livslängden för beredningsanläggningen om den extraordinära kostnaden hänför sig till en sådan tillgång.

Anglais

secondly, were it considered that these costs should be included, then there should be some allocation of these costs over the true period of time to which they relate, e.g. the useful life of a processing plant when the extraordinary expense relates to such an asset.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

dessa extraordinära kostnader avser ett antal företagsspecifika kostnader som t.ex. nedskrivningar av materiella tillgångar, stängning av odlings-, slakt- och beredningsanläggningar och avgångsvederlag till anställda.

Anglais

these extraordinary expenses relate to a number of company-specific costs, but typically include write-downs of tangible assets, closure of farming facilities, slaughtering and processing plants, and severance payments to employees.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK