Demander à Google

Vous avez cherché: betalningsfri (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Lånen ska normalt omfatta en betalningsfri period som ska fastställas på grundval av projektets genomförandetid.

Anglais

These loans shall normally comprise a grace period fixed by reference to the construction period of the project.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Lånen skall normalt omfatta en betalningsfri period som skall fastställas på grundval av projektets genomförandetid.

Anglais

These loans shall normally comprise a grace period fixed by reference to the construction period of the project.

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Lånen skall normalt omfatta en betalningsfri period som skall fastställas på grundval av projektets genomförandetid och likviditetsbehov.

Anglais

These loans shall normally comprise a grace period fixed by reference to the construction period of the project.

Dernière mise à jour : 2017-02-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Ett ekonomiskt bistånd från gemenskapen i form av ett långfristigt lån med en avsevärd betalningsfri period är en lämplig åtgärd för att uppehålla betalningsbalansen och hjälpa till att lindra landets yttre ekonomiska tvång under de aktuella ytterst svåra omständigheterna.

Anglais

The Council considers that the granting of financial assistance from the Community in the form of a long term loan with a substantial grace period is an appropriate measure to support the balance of payments and help ease the country's external financial constraints in the current exceptionally difficult circumstances.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Räntesatsen på vanliga lån skall utgöras av dels en referensräntesats, vilken skall motsvara den räntesats som EIB tillämpar för jämförbara lån med motsvarande villkor i fråga om betalningsfri period och amorteringstid, plus ett räntepåslag som skall fastställas av EIB.

Anglais

The interest rate of ordinary loans shall comprise a reference rate applied by the EIB for comparable loans with the same terms and conditions as to grace and repayment periods and a mark up determined by the EIB.

Dernière mise à jour : 2017-02-03
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Räntesatsen på vanliga lån ska utgöras av dels en referensräntesats, vilken ska motsvara den räntesats som EIB tillämpar för jämförbara lån med motsvarande villkor i fråga om betalningsfri period och amorteringstid, plus ett räntepåslag som ska fastställas av EIB.

Anglais

The interest rate of ordinary loans shall comprise a reference rate applied by the EIB for comparable loans with the same terms and conditions as to grace and repayment periods and a mark up determined by the EIB.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Räntesatsen på vanliga lån skall utgöras av dels en referensräntesats, vilken skall motsvara den räntesats som banken tillämpar för jämförbara lån med motsvarande villkor i fråga om betalningsfri period och amorteringstid, plus ett räntepåslag som skall fastställas av banken.

Anglais

The interest rate of ordinary loans shall comprise a reference rate applied by the Bank for comparable loans with the same terms and conditions as to grace and repayment periods and a mark up determined by the Bank.

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Genom detta beslut beviljas Moldova ett långfristigt lån på upp till 15 miljoner EUR med fem betalningsfria år och en löptid på högst tio år i syfte att säkra en hållbar betalningsbalanssituation.

Anglais

The Decision makes available to Moldova a long-term loan facility of a maximum amount of EUR 15 million with a grace period of five years and a maximum maturity of ten years, with a view to ensuring a sustainable balance of payments situation.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Lånedelen av detta stöd kommer att uppgå till högst 50 miljoner euro, med tio betalningsfria år och en maximal löptid på 15 år.

Anglais

The loan component will amount to a maximum principal of EUR 50 million, with a grace period of 10 years and a maximum maturity of 15 years.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Med förbehåll för avsnitt 4 skall villkoren för återbetalning av varje särskild åtgärdskredit vara desamma som de villkor som allmänt tillämpas för de utvecklingskrediter som Utvecklingsfonden beviljar, det vill säga, den skall återbetalas under en period av 50 år, under vilka de första 10 åren är betalningsfria.

Anglais

Except as provided in Section 4, the terms of repayment of each Special Action Credit shall be the same as those generally applicable to development credits made by the Association, that is to say, it shall be repayable over 50 years and with a 10-year grace period.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Detta stöd är delvis ett "lån", vars totala belopp högst får uppgå till 170 miljoner ecu för en period som inte får överstiga 15 år och med en betalningsfri period på 10 år, delvis en "gåva" som kommer att betalas ut i årliga delbelopp: 10 miljoner ecu för 1997 och 17 miljoner ecu per år under peri­oden 1998—2002.

Anglais

The assistance, totall­ing up to ECU 170 million over a maximum of 15 years (with a grace period of 10 years), will have a 'loan' component and a 'grant' compo­nent and will be provided in yearly instalments: ECU 10 million for 1997 and ECU 17 million per year from 1998 to 2002.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Genomförandet av den ekonomiska och monetära unionen, i synnerhet de förfaranden som är knutna till detta (fastställandet av riktlinjer för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik, multilateral övervakning och konvergensprogram, förfarandet vid för hög statsskuld, granskning av konvergensnivån, situationen i fråga om kapitalrörelser och betalningsfrihet, förberedandet av den tredje etappen av EMU).

Anglais

(a) achievement of economic and monetary union and all the relevant procedures (establishment of the broad outlines of the economic policies of the Member States and of the Community, multilateral surveillance and convergence programmes, excessive government deficit procedure, assessment of progress towards convergence, situation as regards capital movements and freedom of payments, preparation for the third stage of EMU);

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Öppenhet, tillgänglighet, säkerhet, kvalitet, altruism, fler levande donatorer, betalningsfri och frivillig donation - detta är de principer som finns med i det här direktivet.

Anglais

Openness, accessibility, safety, quality, availability, altruism, more living donors, payment-free and voluntary donation - these are the principles we have all incorporated into this directive.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK