Demander à Google

Vous avez cherché: bokföringsteknisk (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Det är helt enkelt en bokföringsteknisk åtgärd!

Anglais

That is nothing but bookkeeping!

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Genom åter en märkvärdig bokföringsteknisk operation har vi skapat utrymme i nästa års budget för femhundra nya tjänster i kommissionen .

Anglais

Through yet another odd accounting operation we have created scope in next year 's budget for five hundred new posts in the Commission.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Ur bokföringsteknisk synvinkel innebär denna tragedi ytterligare en påminnelse om att det är hög tid att EU inrättar en civil insatsstyrka för humanitära insatser.

Anglais

From a logistical point of view, this tragedy reinforces the urgency of the EU’s civil reaction corps for humanitarian operations.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

De balanserade räkenskaperna, som förorsakade kommissionens tvivel, beror på en särskild bokföringsteknisk metod och ger i det aktuella ärendet inte någon komplett bild av företagets faktiska ekonomiska situation.

Anglais

The balancing of the accounts, which gave rise to the Commission’s doubts, is an accounting method which, in the case in point and taken in isolation, does not give a complete picture of the undertaking’s real financial soundness.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

3.1.2 Samtidigt förväntar man sig att passagerartransporter kommer att särskiljas från godstransporter, åtminstone i bokföringsteknisk bemärkelse. Denna uppdelning är viktig eftersom det i så fall går att tillämpa olika kriterier för de två transporttyperna.

Anglais

They manage the infrastructure and hence control its development, the necessary investment, future planning, the observance of safety requirements and the smooth operation of the rail market generally.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Domstolen erinrar i detta avseende om att det av beslutet om hänskjutande framgår att tillämpningen av den mekanism för bokföringsteknisk korrigering som föreskrivs i 28 § punkt 4 KStG 1996 inte kan ändra skattebördan för Burda beroende på om dess moderbolag är hemmahörande i Tyskland eller i en annan medlemsstat.

Anglais

In that regard, it should be pointed out that it is clear from the order for reference that the application of the corrective mechanism laid down in Paragraph 28(4) of the KStG 1996 does not alter Burda’s tax burden on the basis of whether its parent company is resident in Germany or in another Member State.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Som ni vet har vi beslutat att gå utöver det rent bokföringstekniska och ge budgetåret en politisk grund.

Anglais

As you know, we have decided to raise our sights above the ledgers and give the operation a political basis.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Kommissionen noterar att gamla förluster enligt artikel 6.4 i lagen utan tidsbegränsningar får användas bokföringstekniskt.

Anglais

The Commission notes that Article 6(4) of the Act authorises the use of old losses for accounting purposes without any limitation in time.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Schablonbidragets belopp fastställdes 1996 för att under en tioårsperiod kompensera de extrakostnader som 1996 års lag skulle innebära för staten, med beaktande av bokföringstekniska avsättningar som France Télécom hade gjort och som företaget kunde återta under räkenskapsåret 1996–1997.

Anglais

The amount of this flat-rate contribution was established in 1996 so as to compensate, for a period of 10 years of application of the 1996 Law, the additional cost foreseen at the time for the State, also taking into account the accounting provisions that France Télécom had set aside and that the undertaking could write back in the financial year 1996-97.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För övrigt omfattar det särskilda schablonbidraget återtagandet av de bokföringstekniska avsättningarna fram till 1996 som därmed blivit irrelevanta.

Anglais

Moreover, the exceptional contribution includes the write-back of the accounting provisions set aside until 1996 and which had become redundant.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Eftersom tillämpningen av den ifrågavarande mekanismen för bokföringsteknisk korrigering inte kan ändra skattebördan för det i landet hemmahörande dotterbolaget beroende på om dess moderbolag är hemmahörande i samma medlemsstat eller i en annan medlemsstat, varför dotterbolaget inte, i förhållande till lagstiftningen i dess hemviststat befinner sig i olika situationer beroende på om det delar ut sin vinst till ett i landet ej hemmahörande moderbolag eller till ett i landet hemmahörande moderbolag, leder en tillämpning av nämnda mekanism nämligen inte till att olika situationer behandlas lika för dotterbolagets del, något som skulle utgöra en diskriminerande skattemässig behandling som i princip är förbjuden i artikel 52 i fördraget.

Anglais

Where application of the corrective mechanism at issue does not alter the tax burden of the resident subsidiary on the basis of whether its parent company is resident in the same Member State or in another Member State, so that the subsidiary’s situation in regard to the legislation of its Member State of residence is not different according to whether it distributes its profits to a nonresident parent company or to a resident one, application of the mechanism in question does not cause, in regard to the subsidiary, different situations to receive identical treatment, constituting discriminatory fiscal treatment which is prohibited in principle by Article 52 of the Treaty.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

(vi) Att säkerställa den bokföringstekniska effektiviteten för gemenskapens offentliga finanser.

Anglais

(v) to cooperate with the Court of Auditors;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Administrativ oreda, byråkratisk oreda leder -som vi har hört - till förluster i gemenskapens budget på grand av lömska manövrer med förtida överuttag och andra bokföringstekniska manipulationer.

Anglais

As we have heard, administrative and bureaucratic disorder involves losses to the Community budget as a result of the appaUing arrangements for advances paid in excess or toe other accounting sleights of hand.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Och dessutom måste vi i någon mån frigöra oss från den bokföringstekniska inställning som tyvärr tenderar att prägla rådet.

Anglais

spirit of the European Union in which legal bases were exploited without anyone's endorsement. So austerity is not an end in itself.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

det bedöms att betydande traditionella egna medel står på spel, och med särskild tonvikt på de bokföringstekniska möjligheterna att indriva undandragna intäkter '.

Anglais

The object of the exercise is to associate and interpret all information that is available for intelligence and investigation purposes in every area of Community activity.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

(1) UNFOHLM organiserade två informationsdagar om euron i juni 1997 och i januari 1998 liksom ett antal temaseminarier kring datatekniska, juridiska, bokföringstekniska, finansiella och kommunikationstekniska aspekter.

Anglais

(1) The UNFOHLM held a one-day professional congresses on the euro in June 1997 and January 1998, and has set up thematic workshops on the IT, legal, accounting and financial aspects.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Funk har missat ett tillfälle genom att fullständigt motsätta sig varje ned skärning av arealbidragen som föreslagits av kommissionen och genom att ta till bokföringstekniska knep låtsas han inte se de verkliga problemen.

Anglais

Mr Funk has lost an opportunity by opposing every cut to arable land proposed by the Commission absolutely head on, pretending not to see the real problems and relying on his accountancy skills.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Budgeten upphör alltså att spela en aktiv roll och övergår till att bli något helt och hållet passivt och bokföringstekniskt.

Anglais

In other words, the budget will cease to play an active part and be come a completely passive book-keeping exercise.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Då det tredje villkoret avseende källskatt i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 90/435 inte är uppfyllt i målet vid den nationella domstolen, utgör denna bestämmelse inte något hinder för en sådan mekanism för bokföringstekniska korrigeringar som den som avses i 28 § punkt 4 KStG 1996.

Anglais

Since the third condition for the existence of a withholding tax within the meaning of Article 5(1) of Directive 90/435 is not fulfilled in the case before the referring court, that provision does not preclude a corrective accounting mechanism such as that laid down in Paragraph 28(4) of the KStG 1996.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Eftersom det tredje villkoret – som avser att den skattskyldige ska vara innehavare av värdepapperen – inte är uppfyllt utgör artikel 5.1 i direktiv 90/435 inte något hinder för en sådan mekanism för bokföringstekniska korrigeringar som den som avses i den ovannämnda nationella bestämmelsen.

Anglais

Since the third condition, namely that the taxable person is the holder of the shares, is not fulfilled, Article 5(1) of Directive 90/435 does not preclude a corrective accounting mechanism such as that laid down in the abovementioned provision of national law.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK