Vous avez cherché: databrottslighetens (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

kommissionen delar den ärade ledamotens oro med avseende på databrottslighetens negativa ef fekter.

Anglais

the commission shares the honourable parliamentarian's concerns with regard to the negative impacts of cybercrime.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

jag undrar dock: varför kan vi inte betala konsulter, informationsbrottslingar, för att avslöja databrottslighetens hemligheter för oss så att vi bättre kan bekämpa denna fula ovana som alltför många människor i europa har?

Anglais

however, i wonder why we do not pay consultants, the computer criminals, to draw the poison from the secrets of computer crime so that we could better combat this ugly habit which too many people in europe have.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

databrottslighet

Anglais

computer-related crime

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

dessutom talar vi om behörighet för att hantera terroristdåd, skyddet av euron , databrottslighet och skyddet av eu : s finansiella intressen.

Anglais

in addition, we are talking about competence for dealing with acts of terrorism, protection of the euro, computer crime and protection of financial interests of the eu.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

jag röstade för cederschiölds betänkande , eftersom en av de största faror som hotar oss är databrottsligheten.

Anglais

now, i have voted for this cederschiöld report because one of the worst dangers threatening us is computer crime.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

mot denna stora marknad svarar i samma grad den nya databrottsligheten och en brottslighet specialiserad på bedrägerier och förfalskningar inom den så kallade cyberkriminaliteten , vilken det är bråttom att bekämpa, för att försvara utgivare, användare, acceptanter och förvärvare av de nya betalningsmedlen .

Anglais

this huge market has also given rise to new forms of computer piracy and crime specialising in fraud and counterfeiting, or so-called cybercrime. something therefore needs to be done to protect the interests of those issuing, using, being paid by or acquiring these new means of payment.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

samtidigt stöder jag inrättandet av ett bättre regelverk för det nya digitala området, vilket medför att grundläggande medborgerliga rättigheter och immateriella rättigheter skyddas samt att databrottslighet, spridning av barnpornografi och andra brott på internet förhindras.

Anglais

at the same time, i support the creation of a better legal framework for the new digital space, which will ensure the protection of basic civil rights and intellectual property rights, as well as preventing computer crime, the dissemination of child pornography and other crimes on the internet.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

i bulgarien finns, liksom i övriga eu, tillräckligt med välutbildade och kunniga specialister för att bekämpa all slags databrottslighet.

Anglais

in bulgaria, as in europe, there are quite enough well-trained and capable specialists who can fight any kind of computer crime.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

men problemet med databrottslighet som drabbar barn har åsidosatts, trots att vi vet att vi när som helst kan stå inför ett akut hot i form av en verklig pandemi av olagligt innehåll på internet.

Anglais

but somehow the issue of computer crime against children has been sidelined, even though we are aware that we may at any moment face a major threat in the form of a real pandemic of illegal web content.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

med tanke på att de 15 medlemsstaterna alla befinner sig i olika skeden när det gäller att bekämpa databrottslighet: hur planerar kommissionen att ta itu med det problemet och säkerställa ett effektivt genomförande, särskilt när vi har blivit en union med 25 medlemsstater och när det kommer att bli en verklig utmaning att harmonisera säkerhetsstandarderna runtom i europa?

Anglais

given that at present the 15 member states are all at different stages of combating cybercrime, how does the commission plan to tackle this obstacle and ensure effective implementation, especially once we become a union of 25, when the real challenge will be to harmonise security standards across europe?

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

hur kommer kommissionen att se till att den här byrån inte halkar efter när det gäller ny teknik och inte lämnar något ogjort i kampen mot databrottsligheten?

Anglais

how will the commission ensure that this agency does not fall behind new technologies and that it leaves no stone unturned in the fight against cybercrime?

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

hur kommer kommissionen att se till att den här byrån inte halkar efter när det gäller ny teknik och inte lämnar något ogjort i kampen mot databrottsligheten ?

Anglais

how does the commission intend to get public and private sectors and businesses and consumers to work together?

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

initiativ för att bekämpa databrottslighet måste dock avvägas så att de inte görs på näringslivets bekostnad eller leder till men för grundläggande rättigheter som privatlivets helgd.

Anglais

initiatives to combat computer-related crime must, however, be assessed to ensure they are not at the expense of industry or at the expense of fundamental rights such as the right to privacy.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

dessutom har eu sedan början av 90-talet stött forskningsverksamhetsom ägnas åt kampen mot bedrägeri och brottslighet, med inriktning påområdena brottsutredning, databrottslighet, förfalskning, dopning inomsport samt livsmedelssäkerhet och -trygghet.

Anglais

in addition, since the early 1990s, the eu has been supporting research activities devoted to the fight against fraud and crime, focusing on the areas of forensics, cyber­crime, counterfeiting, anti­doping in sport, and food safety and security.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

detta är avgörande för att fortsätta undanröja handelshinder och med tanke på de allt fler multilaterala åtagandena inom världshandelsorganisationen (wto), samt med tanke på den framväxande databrottsligheten (t. ex. elektronisk penningtvätt, dataintrång och intrång i upphovsrätten).

Anglais

this is crucial in the context of further removal of trade barriers and the increasing multilateral commitments in the wto framework, as well as the emergence of cybercrime (e.g. electronic money laundering, malicious hacking and copyright infringement).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

unionen kan alltså, liksom övriga forum där fenomenet databrottslighet diskuteras, dra nytta av synergieffekterna av deras arbete och kommissionen kan bidra till ett samordnat tillvägagångssätt för att angripa saken.

Anglais

thus, the union, as well as the other fora where the phenomenon of cybercrime is discussed, can enjoy the synergetic effects of their work and the commission can contribute to a coordinated approach on the matter.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

rådet noterade kommissionens meddelande om datorrelaterad brottslighet med titeln "ett säkrare informationssamhälle ökad säkerhet i informationsinfrastrukturen och bekämpning av datorrelaterad brottslighet" och enades om att prioriteringarna i meddelandet, nämligen behovet av ett eu-instrument för att se till att medlemsstaterna förfogar över effektiva påföljder i kampen mot barnpornografi på internet, tillnärmning av materiell rätt avseende högteknologisk brottslighet och främjandet av inrättandet av nationella polisenheter specialiserade på databrottslighet, där sådana inte redan finns, är målområden för ytterligare arbete inför en uppföljande diskussion på rådets (rif) möte i maj.

Anglais

the council took note of a commission communication on cybercrime "creating a safer information society by improving the security of information infrastructures and combating computer-related crime" and agreed that the priorities listed in the communication, namely the need for an eu instrument to ensure that member states have effective sanctions in place to combat child pornography on the internet, the approximation of substantive law in the area of high tech crime and the promotion of the creation of specialised computer-crime police units at a national level where they do not already exist, are the areas that should be targeted for further work with a view to a follow-up discussion at the may jha council.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

parallellt med detta har kommissionen för avsikt att främja inrättandet av nationella polisenheter specialiserade på databrottslighet, om sådana inte redan finns, ge stöd till lämplig teknisk utbildning för personal vid brottsbekämpande organ och uppmuntra åtgärder för ökad informationssäkerhet i europa.

Anglais

in parallel, the commission intends to promote the creation of specialised computer-crime police units at the national level, where they do not already exist, support appropriate technical training for law enforcement and encourage european information security actions.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

på en mer operativ nivå bör internationellt samordnade informationssäkerhetsåtgärder eftersträvas och gemensamma åtgärder vidtas för att bekämpa databrottslighet med stöd av den förnyade europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (enisa).

Anglais

at a more operational level, internationally coordinated information security targeted actions should be pursued, and joint action should be taken to fight computer crime, with the support of a renewed european network and information security agency (enisa).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

euro just föreslås bestå av en domare, åklagare eller polistjänsteman från respektive med lemsland, och skall ha till uppgift att förbättra samarbetet mellan medlemsländernas brottsundersökningar när det gäller vissa allvarliga brott - terrorism, människohandel, databrottslighet, penningtvätt, bedrägeri, korruption och brott mot eu:s finansiella intressen.

Anglais

eurojust would consist of one prosecutor and magistrate (or police officer of equivalent competence) per member state, while each member state may also appoint one or more national "correspondents" to eurojust.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK