Demander à Google

Vous avez cherché: driftlednings (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

driftlednings- och signaleringsdel

Anglais

European rail traffic management system/European train control system

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Projektet handlar om utbyggnaden av driftlednings- och signaleringssystemet.

Anglais

This particular project deals with the deployment of the traffic management system.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Diagram 2:Driftlednings- och signalsystem som används för Europas järnvägar

Anglais

Diagram 2:Control,command and signalling systems usedacross Europe’s railways

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

I övriga områden kan korridorer med prioritet för godstransporter stegvis upprättas genom en förbättring av de befintliga linjernas kapacitet, inklusive anläggning och renovering av alternativa linjer med låg trafikbelastning, men även genom utveckling av trafikledningssystem (driftledning och signalering) med hög kapacitet att samordna avgångs- och körtider.

Anglais

In other areas, the gradual establishment of corridors giving priority to freight will be achieved through improvements in capacity including the upgrading and rehabilitation of infrastructure on alternative low-traffic routes or through the development of traffic management systems (programme control and signalling) capable of separating trains more efficiently.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Denne måste vara oavhängig i förhållande till tunnelns driftledning och hans eller hennes befogenheter skall bekräftas.

Anglais

The Safety Officer, who is to play a crucial role in the measures set out in the directive, must be independent vis-à-vis the Tunnel Manager and his competence will have to be verified.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

driftledning och signalering,

Anglais

control and command and signalling;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Denne måste vara oavhängig i förhållande till tunnelns driftledning och hans eller hennes befogenheter skall bekräftas (se punkt 2.5.3 ovan).

Anglais

The Safety Officer, who is to play a crucial role in the measures set out in the Directive, must be independent vis-à-vis the Tunnel Manager and his competence will have to be verified (see 2.5.3 above).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

driftledning

Anglais

operating control

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

driftledning

Anglais

drift conduction

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

1.3.73 Kommissionens beslut 2001/260/EG om de grundegenskaper för driftlednings- och signaleringssystemet i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg som i punkt 3 i bilaga II till direktiv 96/48/EG kallas ERTMS-värden.

Anglais

Commission Decision 2001/260/EC on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to as 'ERTMS characteristics' in Annex 11(3) to Directive 96/ 48/EC.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Med ett EU-direktiv som antogs 199613inleddesarbetet med att utarbeta tekniska specifikationer fördriftskompatibilitet (TSI) för det transeuropeiskahöghastighetsnätet.Detta var ett stort steg förjärnvägssektorn.De olika delarna av sektorn vartvungna att komma samman och utarbeta nyaarbetsmetoder för att kunna skapa dessa tekniskaspecifikationer.Specifikationerna utarbetas förkommissionens räkning av European Association for Railway Interoperability (AEIF),ett representativtorgan för infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.AEIF har utvecklat metoderna för arbetet med attutveckla tekniska specifikationer för driftskompati-bilitet.Sex sådana specifikationer har hittillsutarbetats för höghastighetståg,och dessa antogs av gemenskapen 2002.Specifikationerna avserdelsystemen underhåll, driftledning, infrastruktur, energiförsörjning, rullande materiel och drift14.

Anglais

In 1996 the Community adopted a directive13to startwork on developing technical specifications forinteroperability (TSIs) for the transEuropean highspeed network.This was a major step for the railsector,and in order to create TSIs,the industry had tocome together and develop new working methods.TSIs are drafted for the Commission by the European Association for Railway Interoperability (AEIF),arepresentative body that includes infrastructuremanagers and railway companies.The AEIF hasdeveloped the working methods for creating TSIs andhas so far drafted six of them for highspeed rail.Thesewere adopted by the Community in 2002 and covermaintenance subsystems,control and command sub-systems,infrastructure subsystems,energy sub-systems,rolling stock,and operation subsystems14.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Det underlättar ocksåtransporter med höghastighetståg,tillåter ökad kapacitet påjärnvägslinjer ochförbättrarsäkerheten.ERTMS består av två grundläggande delar: en driftlednings- och signa-leringsdel(ETCS),som är ett automatisktsystemförtågskydd som ska ersätta de befintliga nationella systemen, och GSM-R, en radio- och telekommunikationsdel för att tillhandahålla tal- och datakommunikation mellan spåret och tåget.

Anglais

ERTMS seeks to contribute to the creation of a seamless European railway system byreplacing the different nationaltraincontrolsystemsin Europe.Italso facilitates highspeedrailtransport,allowsforincreasedca-pacity onraillinesandimprovessafety. ERTMS hastwo basic components: the European Train Control System(ETCS), an automatic train protection system to replace the existing national systems;and GSM-R,aradiosystemfor providingvoiceand data communication betweenthetrack andthetrain.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Det består av två tekniska delar, en driftlednings- och signaleringsdel (ETCS) och en radio- och telekommunikationsdel (GSM-R).

Anglais

It is made up of two technical components, the European Train Control System (ETCS) and Global System for Mobile Communications – Rail (GSM-R).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Kommissionen antog dessutom en rekommendation den 21 mars om grundegenskaperna för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (3) samt ett beslut om grundegenskaperna för dess driftlednings- och signaleringssystem (4).

Anglais

The Commission also adopted a recommendation on 21 March on the basic parameters for the transEuropean high-speed rail system (4) and a decision on the basic parameters of the control-command and signalling subsystem of the high-speed rail system (5).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK