Demander à Google

Vous avez cherché: egenfinansieringen (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Åtgärderna syftar till att hantera eventuella underskott i egenfinansieringen och skapa ytterligare incitament för ING att se till att NN Bank når sina finansieringsmål.

Anglais

Those corrective actions are targeted to address possibly self-funding deficits and create additional incentives for ING to ensure that the NN Bank funding objectives are achieved.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Om kommissionen ändrar reglerna och tolkningen för egenfinansieringen, går det i strid mot de bärande principerna för dansk u-hjälp.

Anglais

If the Commission changes the selffinancing rules and their interpretation, this would be contrary to the principles of Danish development aid.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Nyskapande och industriell konkurrenskraft; företagaranda; tillgång till lån och egenfinansiering.

Anglais

innovation and industrial competitiveness; entrepreneurship; access to loan and equity finance;

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Skapa mer eget kapital och solidare balansräkningar för små och medelstora företag för att få en bättre balans mellan egenfinansiering, banklån och andra typer av extern finansiering.

Anglais

Creating more equity and stronger balance sheets for small and medium-sized businesses in order to get a better balance between self-funding, bank loans and other types of external finance

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I denna siffra ingår bidrag från nationella och regionala ministerier, de EU-stödda projektens egenfinansiering samt direkta EU-anslag.

Anglais

This figure includes the contributions of national and regional ministries as well as those of co-financed projects co-ordinators and direct EU budgets.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Tekniska förhandlingar förs redan mellan kommissionen och EIB för att hitta konkreta lösningar och nya sätt att uppnå dessa mål, i synnerhet ändrad riskdelning, portföljstrategier, höjda risknivåer och införande av egenfinansiering.

Anglais

Technical negotiations between the Commission and the EIB are already taking place on finding concrete solutions and new approaches on how to achieve these objectives, including in particular changes of risk-sharing, portfolio approaches, increase of risk levels, and introduction of equity funding.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I vilket fall som helst kommer intäkterna från domstolsavgifterna bara att bidra mycket marginellt till att täcka de samlade utgifterna och det finns inga förväntningar på att åstadkomma egenfinansiering genom avgifter.

Anglais

In any case, the revenues from court fees will only contribute in a modest way to cover the overall incurred costs and could by no means be expected to lead to a self financing system.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Kommittén anser det nödvändigt att föreningarna förstärker sin egenfinansiering med ökade medlemsintäkter - exempelvis genom rekrytering av nya medlemmar, ökade medlemsavgifter samt genom försäljning till medlemmar av varor och tjänster - och genom externa källor, såväl allmänhet som näringsliv.

Anglais

The Committee feels that voluntary organizations should enhance their financial independence by boosting income from their membership - e.g. by recruiting new members, increasing membership fees, and selling goods and services to their members - and from external sources, such as the general public and business.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Låntagarnas egenfinansiering är viktig om de ska kunna klara utmaningarna från den största investeringen i livet.

Anglais

Consumers need a borrower's own funding if they are to cope with the challenge to make the largest investment in their life.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Det är även motiverat att lämna möjligheten öppen för egenfinansiering av myndigheterna, genom betalning för de tjänster som tillhandahålls för de berörda aktörerna.

Anglais

Self-financing of agencies, through fees paid for services rendered to the operators concerned, would also be justified, following the example of some existing regulatory agencies.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Den trend som kassaflödet visar, vilket motsvarar industrins förmåga till egenfinansiering av verksamheten, speglar i hög grad trenden för lönsamheten.

Anglais

The trend shown by the cash flow, which is the ability of the industry to self-finance its activities, reflects to a large extent the trend of profitability.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Den nederländska staten förnekar också att ABN AMRO N och FBN förlitade sig enbart på den nederländska sparmarknaden för sin egenfinansiering.

Anglais

The Dutch State also denied that ABN AMRO N and FBN were solely relying on the Dutch savings market to fund themselves.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Den trend som kassaflödet visar, vilket motsvarar industrins förmåga till egenfinansiering av verksamheten, speglar i hög grad lönsamhetens utveckling.

Anglais

The trend shown by the cash flow, which is the ability of the industry to self-finance its activities, reflects to a large extent the evolution of profitability.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Eftersom industrin strukturellt kräver kontinuerlig tillförsel av kassaflöde för fasta tillgångar visar det minskade kassaflödet unionsindustrins ökade svaghet och oförmåga att förlita sig på egenfinansiering.

Anglais

In fact, as the industry structurally requires constant injections of cash for fixed assets, the drop in cash flow reveals the increasing weakness of the Union industry and its inability to rely on self-financing.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Dessutom kommer egetkapitalinstrumentets möjligheter att stödja affärsänglar och andra potentiella källor till egenfinansiering att undersökas.

Anglais

Furthermore, the Equity facility will also explore possibilities to support business angels and other potential sources of equity finance.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Ovannämnda åtagande om ett kopplat förbud skärps ytterligare genom det åtagande om egenfinansiering som beskrivs i skälen 87–96.

Anglais

That linked ban commitment is further strengthened through the self-funding commitment described in Recitals (87) to (96).

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Åtagande om egenfinansiering

Anglais

Self-funding commitment

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag anser det inte omöjligt att man skulle öka andelen av jordbrukets egenfinansiering.

Anglais

1 do not think it is out of the question to increase the share that agriculture itself contributes.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Det är en sund princip att de ickestatliga organisationerna skall stå för en viss egenfinansiering.

Anglais

This is a sound principle, that NGOs should be selffinancing to some extent.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Kommissionen har dock lagt fram idéer om att ändra på tolkningen av hur denna egenfinansiering bör ske.

Anglais

But the Commission has had ideas about changing the interpretation of what form this self-funding should take.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK