Demander à Google

Vous avez cherché: endast pa svenksa (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Eftersom det juridiska arbete( med att inrätta regioner inte var avslutat när enkäten genomfördes, bygger eventuella svar angående den regionala nivån endast pa personliga förväntningar i fråga om de regionala myndigheternas institutionella utformning i Slovenien.

Anglais

Since the legal preparations for the establishment of regions were not concluded when the poll took place, any answers concerning this intermediate level rested primarily on personal expectations of the respondents about the future institutional design of regional authorities in Slovenia.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Det enda viktiga direktiv till vilket tillräcklig tillnärmning ännu inte skett är kapitalkravsdirektivet, och detta beror på att de ungerska bestämmelserna om kapitalkrav fortfarande grundar sig endast pa kreditrisk (en utvidgning av de nuvarande bestämmelserna till att även omfatta marknadsrisk planeras inom ett eller två år).

Anglais

It covers the possibility of cumulating or transferring social security rights, and encourages Member States to conclude bilateral agreements with Hungary on access to labour markets.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Gratis, endast pa engelska: GD Sysselsättning och socialpolitik. Informationsenheten, rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel, fax (32-2) 296 23 93, e-post: emplinfo@cec.eu.int, http://curopa.cu.int/comm/employment_ social/equ_opp/news/proj99_en.pdf Från samma adress, gratis, endast pa engelska: Equal opportunities for women and men in the EU -Annual report 1999.

Anglais

Trafficking in women: Parliament working paper, LIBE 109 EN: Free in English only: Andrea Subhan, EP, Research DG.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För mer informalion, t.ex. om var ESK:s yttranden finns tillgängliga, av de frågor som är aktuella: Gratis, endast pa engelska (HW adress, se $. 2 i Klagan "Kommitténs tre yttranden

Anglais

(see address in box on p.l of this Supplement).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Alla önskar inte arbeta heltid: Av ratio. COS! .Actum 114: Gratis, endast pa engelska Iran Jasminska Goldoni. GD XII/HI. SDME (11/42. incile la loi 200. B1049 Bryssel, fax (322)296 42 89.

Anglais

Free in all the official EU languages from the above address.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Tidsa˚tga˚ngen fo¨r hela kontrollfo¨rfarandet beror inte endast pa˚ arbetsbelastningen hos de myndigheter som har hand om gra¨nskontrollerna utan ocksa˚ pa˚ en rad andra faktorer som t.ex. passagerarantalet, resena¨rernas sammansa¨ttning, byggnadernas struktur osv. Omsta¨ndigheterna skiljer sig a˚t fra˚n en flygplats till en annan. Av IATA-studier framga˚r att om medella¨ngden fo¨r kontroll per passagerare o¨verstiger 40 sekunder sto¨rs flygplatsens funktion pa˚tagligt. Underso¨kningar som utfo¨rts pa˚ grundval av Schengenbesta¨mmelserna i fra˚ga om kontroll har bekra¨ftat dessa resultat.

Anglais

The duration of the entire control procedure depends on the workload of the border control staff but also on a range of other factors such as the number of passengers, their make-up, the structure of the buildings, etc.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I enlighet med artikel 138 i 1990 a˚rs konvention skall det ha¨r avtalet vad betra¨ffar Frankrike endast tilla¨mpas pa˚ dess europeiska territorium, och vad betra¨ffar Nederla¨nderna endast pa˚ dess europeiska territorium. I enlighet med artikel 5.1 i avtalet om Danmarks anslutning till 1990 a˚rs konvention skall det ha¨r avtalet inte tilla¨mpas pa˚ Fa¨ro¨arna eller pa˚ Gro¨nland.

Anglais

However, pursuant to Article 138 of the 1990 Convention, as regards the French Republic this agreement shall apply only to the European territory of the French Republic, and as regards the Kingdom of the Netherlands this agreement shall apply only to the European territory of the Kingdom of the Netherlands.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK