Demander à Google

Vous avez cherché: förarstol (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Förarstol

Anglais

Interior layout

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Om det inte är möjligt att bestämma läget på hyttens bakre vägg, bedöms det vara det vertikala genomkorsande planet beläget 50 cm bakom R-punkten på förarstolen, om denna är justerbar, med sätet i det yttersta läget (se bilaga 3 till direktiv 77/649/EEG)1.

Anglais

Where it is not possible to determine the position of the rear cab panel, for the purposes of this Directive it would be deemed to be the vertical transversal plane situated 50 cm to the rear of the R point of the driver's seat, with the seat, if adjustable, located at its rearmost driving position (see Annex III to Directive 77/649/EEC) (1).

Dernière mise à jour : 2016-10-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

främre sidodörr dörr som, sedd från sidan, har 50 procent eller mer av sin öppningsyta framför den bakersta delen av förarstolens ryggstöd, när ryggstödet är i sitt mest vertikala och bakre läge, och som ger direkt möjlighet för förare och passagerare att stiga i eller ur fordonet. 2.25

Anglais

‘Side front door’ is a door that, in a side view, has 50 per cent or more of its opening area forward of the rearmost point on the driver’s seat back, when the seat back is adjusted to its most vertical and rearward position, providing direct access for passengers to enter or depart the vehicle.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

bakre sidodörr dörr som, sedd från sidan, har 50 procent eller mer av sin öppningsyta bakom den bakersta delen av förarstolens ryggstöd, när ryggstödet är i sitt mest vertikala och bakre läge, och som ger direkt möjlighet för passagerare att stiga i eller ur fordonet. 2.26

Anglais

‘Side rear door’ is a door that, in a side view, has 50 per cent or more of its opening area to the rear of the rearmost point on the driver’s seat back, when the driver’s seat is adjusted to its most vertical and rearward position, providing direct access for passengers to enter or depart the vehicle.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Anmärkning: Förarstolens placering i detta tillägg D ska anses utgöra ett exempel. TSD uppställer inte villkor för förarstolens placering (till vänster, i mitten, till höger) i förarhytten.

Anglais

Note: The position of the seat in the Appendix D mentioned here above has to be considered as an example; the TSI does not impose the position of the seat (left, central or right) in the cab.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Anmärkning: Om förarhytten är försedd med 2 förarstolar, gäller de för de 2 sittande ställningarna.

Anglais

Note: In case of cab fitted with 2 drivers’ seats, they apply to the 2 seated positions.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

För att medge visning av de pappersdokument som krävs vid körning ska det finnas ett läsområde på manöverbordet, med en minsta storlek med bredden 30 cm och höjden 21 cm, tillgängligt framför förarstolen.

Anglais

To allow the display on the driver’s desk surface of paper documents required during driving, a reading zone of minimum size 30 cm width per 21 cm high shall be available in front of the driver’s seat.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Monteringen av förarstolen i lok och manövervagnar avsedda att användas i en tågsammansättning med ett lok ska medge inställning för att få det nödvändiga utrymme som krävs för en stående körställning.

Anglais

The mounting of the driver’s seat in locomotives and driving coaches intended to be used in a train formation with a locomotive shall allow adjustment to get the necessary free space needed for the standing driving position.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Förarstolen ska konstrueras så att den medger att föraren kan utföra alla normala föraruppgifter sittande, med beaktande av förarens antropometriska mått som anges i bilaga E. Förarstolen ska medge korrekt ställning för föraren ur fysiologisk synpunkt.

Anglais

The driver’s seat shall be designed in such a way that it allows him to undertake all normal driving functions in a seated position, taking into account the anthropometric measurements of the driver as set out in the Annex E. It shall allow for correct posture of the driver from the physiological point of view.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Hytten ska vara försedd med minst en förarstol (se avsnitt 4.2.9.1.5) och dessutom med ett framåtriktat säte som inte anses vara en förarplats för eventuellt medföljande personal.

Anglais

The cab shall be equipped with at least one driver’s seat (see clause 4.2.9.1.5) and additionally with a forward facing seat not considered as a driving position for possible accompanying crew.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

när sittplatsen är nedfälld eller uppfälld, ingen del av den befinner sig framför ett vertikalplan som går genom centrum av förarstolens sittyta i dess bakersta läge och genom centrum av den yttre backspegel som är monterad på fordonets motsatta sida.

Anglais

when the seat is in the position of use, and when it is in the folded position, no part of it shall be forward of a vertical plane passing through the centre of the seating surface of the driver’s seat in its rearmost position and through the centre of the exterior rear-view mirror mounted on the opposite side of the vehicle.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

ytan framför ett tvärgående vertikalplan som går genom centrum av förarstolens sittyta (i dess bakersta läge),

Anglais

the area forward of a transverse vertical plane passing through the centre of the seating surface of the driver’s seat (in its rearmost position).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

det inte är nödvändigt att tränga sig mellan ratten och förarstolen för att använda denna utgång,

Anglais

it is not necessary to squeeze between the steering wheel and the driver's seat in order to make use of that exit;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Förardörren skall godtas som nödutgångsdörr för de personer som sitter på dessa platser, förutsatt att förarstolen, ratten, motorrummet, växelspaken, handbromsen osv. inte utgör ett alltför stort hinder.

Anglais

The driver's door shall be accepted as the emergency door for the occupants of those seats, provided that the driver's seat, the steering wheel, the engine housing, the gear lever, the hand brake control, etc., do not constitute too great an obstruction.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

I punkterna 7.6.1.8 och 7.6.1.9 utesluts inte att det finns en dörr eller annan avskärmning mellan förarstolen och passagerarutrymmet, förutsatt att denna avskärmning snabbt kan avlägsnas av föraren i ett nödläge.

Anglais

Paragraphs 7.6.1.8. and 7.6.1.9. do not preclude there being a door or other barrier between the driver's seat and the passenger compartment provided that this barrier can be released quickly by the driver in an emergency.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Europeiska organisationen för standardisering (2001) Mekanisk vibration – Industritruckar – Metod och specifikation för utvärdering i laboratorium av vibrationer från förarstol. EN13490:2001.

Anglais

European Committee for Standardization (2001) Mechanical vibration - Industrial trucks - Laboratory evaluation and specification of operator seat vibration.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

föredragande. - (EN) Herr talman! Jag hoppas att om parlamentet antar elbetänkandet i morgon blir det en signal till energibolag i hela Europa att vi vill ha tillbaka konsumenten i förarstolen.

Anglais

rapporteur. - Mr President, I hope that if Parliament adopts the electricity report tomorrow, it will be an indication to energy companies all over Europe that we want the consumer back in the driving seat.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Vad vi behöver är en metod med piska och morot, som Corien Wortmann-Kool hänvisade till, där inte bara medlemsstaterna, utan även kommissionen, sitter i förarstolen.

Anglais

What we need is a method with sticks and carrots, as Mrs Wortmann-Kool put it, with not only the Member States, but also the Commission, in the driver's seat.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Cats® förarmiljö omfattar hytter, belysning, förarstolar, radioapparater, luftkonditioneringssatser, säkerhetssystem och siktsystem för arbetsområdet.Cats® förarmiljö omfattar hytter, belysning, förarstolar, radioapparater, luftkonditioneringssatser, säkerhetssystem och siktsystem för arbetsområdet.

Anglais

Die Cat®-Fahrerkabine besteht aus dem Fahrerhaus, der Beleuchtung, den Sitzen, Radios, Klimaanlagensätzen, Sicherheitssystem und dem Work Area Vision System.Die Cat®-Fahrerkabine besteht aus dem Fahrerhaus, der Beleuchtung, den Sitzen, Radios, Klimaanlagensätzen, Sicherheitssystem und dem Work Area Vision System.

Dernière mise à jour : 2011-03-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK