Demander à Google

Vous avez cherché: flexicurityprinciper (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Det är särskilt uppmuntrande att arbetsmarknadens parter har kommit överens om de flexicurityprinciper som kommissionen föreslog i våras.

Anglais

I am particularly encouraged by the agreement of the social partners on the set of flexicurity principles that were proposed by the Commission before the summer.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Tillsammans med ett balanserat genomförande av flexicurityprinciperna är dessa strategier, som förenar åtgärder inriktade på inkluderande arbetsmarknader, tillgång till högkvalitativa tjänster och tillräckligt inkomststöd, ännu mer angelägna i det aktuella ekonomiska läget.

Anglais

Together with balanced implementation of flexicurity principles, these strategies, integrating measures aimed at inclusive labour markets, access to quality services and adequate income support, are even more urgent in the current economic context.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Några delegationer föreslog en ökning av trygghetsaspekterna vid genomförandet av de gemensamt överenskomna flexicurityprinciperna.

Anglais

Some delegations suggested increasing the security aspects in the implementation of the commonly agreed flexicurity principles.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

De betonade behovet av att stå fast vid flexicurityprinciperna, men varnade samtidigt för missbruk av dem med en försvagning av de sociala rättigheterna som följd.

Anglais

They underlined the need to stick to the principles of flexicurity, but at the same time warned of its abuse by weakening social rights.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

1.7 EESK anser att EU måste stödja medlemsstaterna – i nära samarbete med arbets­marknadsparterna – i samband med tillämpningen, tillnärmningen och övervakningen av de gemensamma flexicurityprinciperna.

Anglais

1.7 The EESC considers that – in close cooperation with the social partners – the EU should support Member States in adapting, harmonising and monitoring the common flexicurity principles.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

4.1 EESK anser det vara ändamålsenligt och nödvändigt att EU – i nära samarbete med arbetsmarknadsparterna – stöder medlemsstaterna vid tillämpningen, tillnärmningen och övervakningen av de gemensamma flexicurityprinciperna.

Anglais

4.1 The EESC considers that – in close cooperation with the social partners – it is sensible and necessary that the EU should support Member States in adapting, harmonising and monitoring the common flexicurity principles.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

att stärka de politiska åtgärderna för att förbättra arbetsmarknadssituationen genom en genomgripande strategi, enligt en integrerad flexicurityprincip, för förbättrat deltagande på arbetsmarknaden, minska regionala skillnader och öka deltagandet i åtgärder för livslångt lärande.

Anglais

reinforces the policy measures to improve the performance of its labour market through a comprehensive strategy, in accordance with an integrated flexicurity approach, to enhance labour market participation, lower regional disparities, and increase participation in lifelong learning.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

EESK hänvisar till sitt yttrande om flexicurityprincipen, särskilt när det gäller betoningen på att förbättra den enskildes anställbarhet, så att människor lättare kan anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden och i större utsträckning dra nytta av bättre arbetstillfällen.

Anglais

In view of this, the EESC would refer to its opinion on flexicurity, particularly its emphasis on improving the employment prospects of individual workers, allowing them to adapt more effectively to changes on the labour market and to take advantage of better job opportunities.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

EESK välkomnar därför tillämpningen av flexicurityprincipen, särskilt när det gäller betoningen på att förbättra den enskildes anställbarhet, så att människor lättare kan anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden och i större utsträckning dra nytta av bättre arbetstillfällen.

Anglais

Accordingly, here too the EESC welcomes the application of the principle of flexicurity, particularly its emphasis on improving the employment prospects of individual workers, allowing them to adapt more effectively to changes on the labour market and to take advantage of better job opportunities.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

att öka flexibiliteten och tryggheten på arbetsmarknaderna, bl.a. genom att införa flexicurityprinciper som är tillrättalagda för de specifika omständigheterna i varje medlemsstat och som fullt ut är förenliga med sunda och finansiellt hållbara offentliga finanser, att i högre grad anpassa löneutvecklingen till produktivitetsutvecklingen för att på så sätt förbättra tillväxten och konkurrenskraften och att vidta åtgärder för att främja arbetskraftsmobilitet över lands- och yrkesgränserna.

Anglais

improve flexibility and security on labour markets, inter alia, by implementing flexicurity principles tailored to the specific circumstances of each Member State and fully compatible with sound and financially sustainable public budgets, better aligning wage and productivity developments so as to enhance growth and competitiveness, and enacting measures to promote labour mobility across borders and between occupations.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

att stärka de politiska åtgärderna för att förbättra arbetsmarknadssituationen genom en genomgripande strategi, enligt en integrerad flexicurityprincip, för förbättrat deltagande på arbetsmarknaden, minska regionala skillnader och öka deltagandet i åtgärder för livslångt lärande.

Anglais

reinforce the policy measures to improve the performance of its labour market through a comprehensive strategy, in accordance with an integrated flexicurity approach, to enhance labour market participation, lower regional disparities, and increase participation in lifelong learning.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK