Demander à Google

Vous avez cherché: fortvarighet (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

arbetar för antagandet av globala tekniska föreskrifter om provningscykler för tunga fordon (både fortvariga och transienta cykler), utsläpp utanför cykeln och system för omborddiagnostik så att faktiska utsläpp beaktas bättre,

Anglais

is working towards the adoption of global technical regulations on heavy duty vehicles’ emission test cycles (both steady and transient cycles), off-cycle emissions and on-board diagnostic systems so that real-life emissions conditions are better reflected

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Kommissionen ska undersöka alla fall där den gjorts uppmärksam på farhågor om en teknisk tjänsts kompetens eller en teknisk tjänsts fortvariga uppfyllelse av de krav och ansvar som gäller för den enligt denna förordning.

Anglais

The Commission shall investigate all cases where concerns have been brought to its attention regarding the competence of a technical service or the continued compliance by a technical service with the requirements and responsibilities to which it is subject under this Regulation.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

När dragfordonet och släpvagnen har inlett en fortvarig sväng som motsvarar en vändcirkelradie på 25 m (se punkt 2.4.6) vid en konstant hastighet av 5 km/h, ska den cirkel som släpvagnens bakre ytterkant beskriver mätas.

Anglais

With the towing vehicle and trailer having adopted a steady state turn corresponding to a turning circle radius of 25 m (see paragraph 2.4.6.) at a constant speed of 5 km/h, the circle described by the rearmost outer edge of the trailer shall be measured.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Systemet ska vara konstruerat så att fordonet inte kan köras fortvarigt i hastigheter över 10 km/h om det föreligger ett fel som kräver att den varningssignal som avses i punkt 5.4.2.1.1 utlöses.

Anglais

The system shall be designed such that the vehicle cannot be driven indefinitely at speeds above 10 km/h where there is any fault which requires operation of the warning signal referred to in paragraph 5.4.2.1.1.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Analysatorerna ska ha mätområde och svarstid som är lämpliga med avseende på den nödvändiga noggrannheten för att mäta koncentrationer av avgaskomponenter under transienta och fortvariga förhållanden.

Anglais

The analyzers shall have a measuring range and response time appropriate for the accuracy required to measure the concentrations of the exhaust gas components under transient and steady state conditions.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Analysatorerna ska ha mätområde och reaktionstid som är lämpliga med avseende på den nödvändiga noggrannheten för mätning av avgaskomponenter under transienta och fortvariga förhållanden.

Anglais

The analysers shall have a measuring range and response time appropriate for the accuracy required to measure the concentrations of the exhaust gas components under transient and steady state conditions.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Uppgifterna skall erhållas under fortvariga driftsförhållanden med tillräcklig tillförsel av frisk luft till motorn.

Anglais

Performance data shall be obtained under stabilised operating conditions with an adequate fresh air supply to the engine.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

provningscykel: en serie provningspunkter, var och en med fastlagt varvtal och vridmoment, som motorn skall genomgå under fortvariga driftsförhållanden (ESC-provning) eller under transienta driftsförhållanden (ETC- och ELR-provning).

Anglais

‘test cycle’ means a sequence of test points each with a defined speed and torque to be followed by the engine under steady state (ESC test) or transient operating conditions (ETC, ELR test);

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

ESC-provning: provningscykel bestående av 13 fortvariga driftlägen som skall tillämpas i enlighet med punkt 5.2 i dessa föreskrifter;

Anglais

‘ESC test’ means a test cycle consisting of 13 steady state modes to be applied in accordance with paragraph 5.2. of this Regulation;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK