Demander à Google

Vous avez cherché: handelssnedvridande (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

KONKURRENS OCH HANDELSSNEDVRIDANDE EFFEKTER

Anglais

COMPETITION AND TRADE DISTORTING EFFECTS

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Suédois

Fylla igen kryphål för handelssnedvridande stöd

Anglais

Cloosing loopholes for trade distorting support

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Verkningar för konkurrensen samt handelssnedvridande verkningar

Anglais

Competition and trade distorting effects

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Verkningar för konkurrensen och handelssnedvridande verkningar

Anglais

Competition and trade distorting effects

Dernière mise à jour : 2016-10-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Sedan 2003 har exportstöden och de handelssnedvridande nationella subventionerna minskat kraftigt.

Anglais

Since 2003, export subsidies and trade-distorting-domestic subsidies have been reduced drastically.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Parlamentet beklagar särskilt att ministerkonferensen inte lyckades komma överens om att avskaffa de handelssnedvridande subventionerna till amerikanska bomullsproducentcr.

Anglais

It expressed particular regret at the failure of the ministerial conference to agree on the abolition of trade-distorting subsidies to US cotton pro ducers.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

EU kan tack vare sina reformer erbjuda sig att göra kraftiga nedskärningar (70 %) i sitt handelssnedvridande jordbruksstöd.

Anglais

Thanks to its reforms, the EU is in a position to offer steep cuts (70%) in trade distorting farm support.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Kommissionen kommer också att ägna särskild uppmärksamhet åt att förebygga och åtgärda illojala handelssnedvridande åtgärder och protektionism i tredjeländer.

Anglais

The Commission will also pay particular attention to preventing and addressing unfair trade-distorting actions and protectionism in third countries.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Kryphål för handelssnedvridande jordbruksstöd, som t.ex. stöd av mindre betydelse, måste fyllas igen en gång för alla.

Anglais

Existing loopholes which leave trade distorting farm support untouched, such as the "de minimis" rule, must be closed once and for all.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Detta förutsätter bland annat betydande minskningar av handelssnedvridande jordbrukssubventioner och av hinder för marknadstillträde samt ett långtgående avtal om förenklade handelsprocedurer.

Anglais

It would mean, inter alia, significant cuts in trade-distortive agricultural subsidies, substantial reductions in market access barriers, and an ambitious agreement on trade facilitation.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Dess­utom bör vi själva se över vår handelspolitik och ta bort handelssnedvridande stöd på jordbruksom­rådet; det skulle gynna inte minst u­länderna.

Anglais

She was, however, disappointed at what she felt was insufficient expenditure in renewable energy programmes.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Världsmarknadspriserna borde kunna stiga till en nivå där de flesta kan producera, och därför är det ganska självklart att alla handelssnedvridande stöd måste bort.

Anglais

It should be possible for prices on the world market to rise to a level that enables most farmers to produce food, and it is therefore quite obvious that all forms of aid that distort trade must be done away with.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Avskaffandet av de handelssnedvridande exportbidragen inom jordbruket år 2013 är tre år senare än väntat, och liktydigt med en symbolisk gest till världens fattigaste jordbrukare .

Anglais

The elimination of trade-distorting agricultural export subsidies in 2013 is three years later than hoped for, and amounts to a symbolic gesture to the world ’ s poorest farmers.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Icke desto mindre får sådana åtgärder inte leda till handelssnedvridande åtgärder till följd av att ett sådant direktiv används som ett icke-tariffärt handelshinder.

Anglais

Nevertheless, such measures should not lead to trade distorting measures, resulting from the use of such a directive as a non-tariff barrier to trade.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Vid G20-mötet i London enades man om att inte införa nya hinder för handel och investeringar och krävde att alla nyligen införda handelsbegränsande och handelssnedvridande åtgärder avskaffas.

Anglais

In London the G20 agreed to refrain from introducing new barriers to trade or investment and called for the removal of trade-restricting or distorting measures that have been put in place recently.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Både när det gäller antidumpningsåtgärder och subventioner har EU fortsatt ett grundläggande ekonomiskt intresse i skärpta regler som minskar möjligheterna till sådana protektionistiska och handelssnedvridande åtgärder som vi har sett allt fler prov på under senare år.

Anglais

Both on anti dumping and subsidies, the EU continues to have a basic economic interest in stronger disciplines that will reduce the scope for the rise in protectionist and trade distorting measures that we have witnessed in recent years.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

EU har inom ramen för WTO-förhandlingarna erbjudit sig att undanröja alla exportstöd till och med 2013 och att minska de handelssnedvridande nationella stöden med 70 %.

Anglais

In the context of the WTO negotiations, the EU has offered to eliminate all export subsidies by 2013 and to reduce trade-distorting-domestic support by 70%.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Vid slutet av genomförandeperioden för Doha skulle med andra ord Förenta staternas handelssnedvridande utbetalningar till jordbrukare faktiskt kunna öka till följd av det som Förenta staterna lade fram i sitt erbjudande i oktober förra året.

Anglais

In other words, by the end of the Doha implementation period, US trade-distorting payments to farmers could actually go up as a result of what the US tabled in its offer last October.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Jag måste säga att detta faktiskt är ett kontracykliskt system som skulle göra stödet inom den europeiska bomullssektorn mer handelssnedvridande och uppenbart strida mot vårt mandat för de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för utvecklingsrundan från Doha.

Anglais

I have to say that this is actually a countercyclical system that would make the aid within the European cotton sector more trade-distorting and would be in clear contradiction of our multilateral trade negotiation mandate within the DOHA Development Round.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

För att följa EU:s exempel måste Förenta staterna reformera sin handelssnedvridande jordbrukslag från 2002, som motsvarar 20 miljarder US-dollar om året.

Anglais

To match the EU's lead, the US will have to reform its trade distorting 2002 Farm Bill worth US$ 20 billion a year.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK