Vous avez cherché: haploid (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

det certifierade värdet för det genetiskt modifierade innehållet ska anges som ett massförhållande och, om uppgiften finns tillgänglig, i antalet kopior per haploid genomekvivalent.

Anglais

the certified value of the gmo content shall be given in mass fraction and, where available, in copy number per haploid genome equivalent.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

polyploidi: en multipel av det haploida antalet kromosomer (n) som skiljer sig från det diploida antalet (dvs. 3n, 4n och så vidare).

Anglais

polyploidy: a multiple of the haploid chromosome number (n) other than the diploid number (i.e. 3n, 4n, and so on).

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

polyploidi: en multipel av det haploida kromosomantalet (n) som skiljer sig från det diploida (d.v.s. 3n, 4n o.s.v.).

Anglais

polyploidy: a multiple of the haploid chromosome number (n) other than the diploid number (i.e. 3n, 4n and so on).

Dernière mise à jour : 2017-03-20
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

aneuploidi alla avvikelser från det normala antalet diploida (eller haploida) kromosomer med en eller flera kromosomer, men inte med hela uppsättningar kromosomer (polyploidi).

Anglais

aneuploidy any deviation from the normal diploid (or haploid) number of chromosomes by a single chromosome or more than one, but not by entire set(s) of chromosomes (polyploidy).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

andel genetiskt modifierat dna andelen kopior (uttryckt i procent) av genetiskt modifierat dna i förhållande till antalet kopior av artspecifikt mål-dna, beräknad på det haploida genomet.

Anglais

percentage of gm dna: the percentage of gm-dna copy numbers in relation to target taxon specific dna copy numbers calculated in terms of haploid genomes.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

när resultaten huvudsakligen anges som antal kopior genetiskt modifierat dna i förhållande till antalet kopior artspecifikt mål-dna beräknat på det haploida genomet ska de räknas om till massförhållande i enlighet med uppgifterna i varje valideringsrapport från europeiska unionens referenslaboratorium.

Anglais

when results are primarily expressed as gm-dna copy numbers in relation to target taxon specific dna copy numbers calculated in terms of haploid genomes, they shall be translated into mass fraction in accordance with the information provided in each validation report of the eu-rl.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

x-kromosomen utgör omkring en femtedel av den samlade haploida kromosommängden.

Anglais

the x-chromosome represents approximately one-fifth of the entire haploid genome.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

det certifierade värdet för halten genetiskt modifierade organismer ska anges som massförhållande och, om uppgiften finns tillgänglig, som antal kopior av genetiskt modifierat dna per ekvivalent av det haploida genomet.

Anglais

the certified value of the gmo content shall be given in mass fraction and, where available, in copy number per haploid genome equivalent.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

de bäst validerade tillbakamutationssystemen bygger på användning av den haploida stammen xv 185-14c, som är bärare av de ockra nonsensmutationerna ade 2-1, arg 4-17, lys 1-1 och trp 5-48, som tillbakamuterar med basparsubstitutionsmutagener, som inducerar punktmutationer eller ockra suppressormutationer.

Anglais

the most extensively validated reverse mutation system involves the use of the haploid strain xv 185-14c which carries the ochre nonsense mutations ade 2-1, arg 4-17, lys 1-1 and trp 5-48, which are reversible by base substitution mutagens that induce site specific mutations or ochre suppressor mutations.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

en rad olika haploida och diploida stammar av jästen saccaromyces cerevisiae kan användas vid undersökning av genmutationer, som induceras av kemiska ämnen med och utan metabolisk aktivering.

Anglais

a variety of haploid and diploid strains of the yeast saccharomyces cerevisiae can be used to measure the production of gene mutations induced by chemical agents with and without metabolic activation.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

man har använt framåtmutationssystem med haploida stammar vid t.ex. bestämning av mutation från röda, adeninberoende mutanter (ade-1, ade-2) till dubbelt adeinberoende vita mutanter och selektiva system t.ex. induktion av canavanin-resistens och cycloheximid-resistens.

Anglais

forward mutation systems in haploid strains, such as the measurement of mutation from red, adenine-requiring mutants (ade-1, ade-2) to double adenine-requiring white mutants and selective systems such as the induction of resistance to canavnaine and cycloheximide, have been utilised.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

den haploida stammen xv 185-14c och den diploida stammen d, är de mest vanligen använda i genmutationstester.

Anglais

the haploid strain xv 185-14c and the diploid strain d7 are the most used in gene mutation studies.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

polyploidi: en multipel av det haploida kromosomantalet (n) som skiljer sig från det diploida (dvs. 3n, 4n osv.).

Anglais

polyploidy: a multiple of the haploid chromosome number (n) other than the diploid number (i.e. 3n, 4n and so on).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

kvalitetsnivån för partier med utsäde eller annat förökningsmaterial och den därmed förknippade statistiska osäkerheten fastställs i förhållande till tröskelvärdena för gmo och avser andelen kopior (uttryckt i procent) av genetiskt modifierat dna i förhållande till antalet kopior av artspecifikt mål-dna, beräknad på det haploida genomet.

Anglais

seed or other plant propagating material lot quality level and its associated statistical uncertainty are defined in relation to thresholds for gmos and relate to the percentage of gm-dna copy numbers in relation to target taxon specific dna copy numbers calculated in terms of haploid genomes.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

resultaten av den kvantitativa analysen bör uttryckas som andelen kopior (i procent) av genetiskt modifierat dna i förhållande till antalet kopior av artspecifikt mål-dna, beräknad på det haploida genomet.

Anglais

the results of quantitative analysis should be expressed as the percentage of gm-dna copy numbers in relation to target taxon specific dna copy numbers calculated in terms of haploid genomes.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

resultaten av den kvantitativa analysen bör uttryckas som andelen kopior av genetiskt modifierat dna i förhållande till antalet kopior av artspecifikt mål-dna, beräknad på det haploida genomet.

Anglais

results of quantitative analysis should be expressed as gm-dna copy numbers in relation to target taxon specific dna copy numbers calculated in terms of haploid genomes.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

i rekommendation 2004/787/eg anges följande: ”resultaten av den kvantitativa analysen bör uttryckas som andelen kopior (i procent) av genetiskt modifierat dna i förhållande till andelen kopior av artspecifikt mål-dna, beräknad på det haploida genomet.”

Anglais

recommendation 2004/787/ec advises that "the results of quantitative analysis should be expressed as the percentage of gm dna copy numbers in relation to target taxon specific dna copy numbers calculated in terms of haploid genomes".

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

trots detta ber vissa medlemsstater sina laboratorier att ange andelen godkända genetiskt modifierade råvaror i viktprocent i stället för i det haploida genomets procent eftersom tröskelvärdet för märkning enligt deras uppfattning måste fastställas utifrån vikt eller antal spannmål och inte utifrån dna-innehåll.

Anglais

nevertheless, some member states ask their laboratories to express measurements of authorised gm materials in weight-% rather than haploid genomes-%, as the labelling threshold in their view must be with respect to weight or number of grains and not dna content.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

en medlemsstat uppgav sig endast använda det haploida genomets procent när referensmaterial som är baserat på plasmider finns tillgängligt.

Anglais

one member state reported that they use haploid genomes-% only when plasmid-based reference material is available.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

andel genetiskt modifierat dna : andelen kopior (uttryckt i procent) av genetiskt modifierat dna i förhållande till antalet kopior av artspecifikt mål-dna, beräknad på det haploida genomet.

Anglais

(h) percentage of gm dna: the percentage of gm-dna copy numbers in relation to target taxon specific dna copy numbers calculated in terms of haploid genomes.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK