Demander à Google

Vous avez cherché: inokuleringen (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Vattna inte testplantorna inom 24 timmar före inokuleringen.

Anglais

Do not water the testplants for 24 hours before inoculation.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Viruset uttrycker IL-2 genen vid området för inokuleringen, men replikerar inte i katten.

Anglais

The virus expresses the IL-2 gene at the inoculation site, but does not replicate in the cat.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

definieras som den tid som går vid ett elimineringstest från inokuleringen tills dess att nedbrytningsprocenten är minst 10 %.

Anglais

is the time from inoculation, in a die-away test, until the degradation percentage has increased to at least 10 %.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Utför inokuleringen genom att tillföra 3 ml sekundärt utflöde av god kvalitet, nyligen uppsamlat från en anläggning som i huvudsak tar emot hushållsavloppsvatten.

Anglais

Inoculation is made by introducing 3 ml of a secondary effluent of good quality, freshly collected from a treatment plant dealing with a predominantly domestic sewage.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Dessa marsvin måste vara vid god hälsa och undersökas genom palpation för att fastställa om deras muskeltonus vid tiden för inokuleringen av tuberkulin förblivit normal trots tidigare sensibilisering.

Anglais

These guinea-pigs must be in good health and checked by palpation to determine whether, at the time of the tuberculin inoculation, their muscular tone has remained normal in spite of prior sensitisation.

Dernière mise à jour : 2017-02-05
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Inokuleringen får föregås av preinkubation av de utspädda lösningarna med antiserum mot IPN-virus i lämplig spädning enligt beskrivning i I.II.3.

Anglais

The inoculation may be preceded by preincubation of the dilutions with the antiserum to IPN virus at appropriate dilution as described in Part I.II.3.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Inkubera under 24 timmar vid 30 37 °C, förvara odlingen i kylskåp vid cirka 4 °C och upprepa inokuleringen varannan vecka på snedagar.

Anglais

Incubate for 24 hours at 30 to 37 ºC, store in a refrigerator at about 4 ºC and reinoculate every two weeks onto agar slopes.

Dernière mise à jour : 2016-10-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Inkubera under 24 timmar vid 37 °C, förvara odlingen i kylskåp vid cirka 4 °C och upprepa inokuleringen varje månad på snedagar.

Anglais

Incubate for 24 hours at 37 ºC, store in a refrigerator at about 4 ºC arid reinoculate every month onto agar slopes.

Dernière mise à jour : 2016-10-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Lika delar av medium (supernatant) från samtliga kulturer/brunnar som utgör primärkulturen slås samman 7-10 dagar efter inokuleringen.

Anglais

Aliquots of medium (supernatant) from all cultures/wells constituting the primary culture are pooled according to cell line 7 to 10 days after inoculation.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Mellan 20 och 30 timmar efter inokuleringen skall kulturerna sköljas två gånger i Eagle's MEM utan serum, fixeras i 80 % iskall aceton och sedan färgas med hjälp av en tvåskikts IFAT.

Anglais

After incubation, the cultures are rinsed twice in Eagle's MEM without serum, fixed in 80 % ice cold acetone and then stained by means of a two-layer IFAT.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

celldensitet vid inokulering, om detta är tillämpligt

Anglais

cell density at seeding, if appropriate,

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Inokulering av odlingssubstratet

Anglais

INOCULATION OF THE CULTURE MEDIUM

Dernière mise à jour : 2017-02-03
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Underhåll av parentalstammen, beredning av sporsuspensionen och inokulering av odlingssubstratet:

Anglais

MAINTENANCE OF THE PARENT STRAIN , PREPARATION OF THE SPORE SUSPENSION AND INOCULATION OF THE CULTURE MEDIUM :

Dernière mise à jour : 2017-02-03
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Inokulering av analyssubstratet

Anglais

Inoculation of the assay medium

Dernière mise à jour : 2016-10-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Minst 3 ml ska användas till inokulering.

Anglais

At least 3 ml are to be used for inoculation.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Avsikten med förkulturen är att få en mängd alger som är lämpliga för inokulering av testkulturer.

Anglais

the pre-culture is intended to give an amount of algae suitable for the inoculation of test cultures.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Subkulturodling av C. m. subsp. sepedonicus-liknande kolonier bör ske på YGM-substrat för inokulering av äggplantor och/eller efterföljande identifiering. Detta bör ske innan plantorna blir alltför stora, det vill säga helst efter 3–5 dagar.

Anglais

Subculturing of C. m. subsp. sepedonicus-like colonies should be carried out onto YGM media for eggplant inoculation and/or subsequent identification; this should be done before the plates become too overgrown i.e. preferably after three to five days.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Därefter återställs pH-värdet till det ursprungliga med natriumhydroxid (punkt 21) och efter sedimentering cirka 1 timme tas en lämplig volym av supernatanten för inokulering.

Anglais

The pH value is restored to its original value with sodium hydroxide (paragraph 21) and after settling for about 1 h a suitable volume of the supernatant is taken for inoculation.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Inokulering

Anglais

Inoculation

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

Luftburen inokulering kan räcka för att starta tillväxt av mikroorganismer när syntetiskt avloppsvatten används; om så inte sker, tillsätt 1 ml/l sedimenterat avloppsvatten till matningen under 3 dagar.

Anglais

Airborne inoculation may be sufficient to start the growth of micro-organisms when synthetic sewage is used, but otherwise add 1 ml/l of settled sewage to the feed for 3 days.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK