Demander à Google

Vous avez cherché: jag bifogar (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Jag bifogar kommissionens revisionsrapport, som legat till grund för beslutet.

Anglais

According to the applicants, ISL's figurative sign does not appear on travellers cheques marketed by it, but is used in ISL's commercial dealings with its business partners.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag bifogar två korta dokument, det ena om Horisont 2020 och det andra om tjänster.

Anglais

I am enclosing two short documents, one on Horizon 2020 and the other on services which I hope you will find useful.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag bifogar en not som tullen utarbetat och som går närmare in på de problem som uppkom i detta fall.

Anglais

I am enclosing a note prepared by Customs which deals in some detail with the problems encountered during this case.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag bifogar nödvändiga handlingar och intygar att alla uppgifter som lämnats är korrekta enligt min kunskap och bedömning.

Anglais

I attach the necessary documentary evidence and declare that all the particulars provided are to the best of my knowledge and belief correct.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Jag bifogar en kort rapport från kommissionen om den digitala ekonomin och om hur vi kan utveckla den som ett underlag för våra diskussioner i oktober.

Anglais

I am enclosing a short report from the Commission on the digital economy and how we can develop it as an input to our discussions in October.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag bifogar den spanska versionen av det pressmeddelande som kom missionen ansett sig tvungen att publicera för att förklara beslutet att avsluta ärendet.

Anglais

I enclose the Spanish version of the press release that the Commission has deemed necessary to publish, explaining the decision to close the case.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag bifogar tre kopior av mina sammanfattande åsikter om gemenskapens transiteringssystem och hur det kan förbättras. Ni kan använda sammanfattningen på det sätt ni finner vara lämpligt.

Anglais

The current problems of fraud in both the CT and TIR system are a mirror image of the problems of maritime trading which led to the creation of the ICC-Commercial

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag bifogar därför en kort undersökning och skulle vara mycket tacksam om du kunde ägna några minuter åt att besvara frågorna, och sedan skicka mig undersökningen med fax eller post.

Anglais

A short survey is therefore enclosed and I would be most grateful if you could take a few minutes to answer the following questions and then return the survey by fax or mail to:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag bifogar nödvändiga handlingar och intygar att alla uppgifter som lämnats är korrekta enligt min kunskap och bedömning. Jag intygar att ingen ansökan om intyg tidigare har avslagits för ovanstående exemplar.

Anglais

Live animals will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport and Preparation for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of air transport, the Live Animals Regulations published by the International Air Transport Association (IATA)

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag bifogar en förklaring från Europeiska gemenskapen med angivande av de frågor för vilka den fått överta behörighet från sina medlemsstater samt en förklaring om vissa områden som gäller Haagkonferensen för internationell privaträtt.

Anglais

I enclose a declaration by the European Community specifying the matters in respect of which competence has been transferred to it by its Member States and a declaration on certain matters concerning the Hague Conference on Private International Law.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Förutom den utveckling som lett till en tydlig integrering av de grundläggande garantierna i den europeiska stadgan vill jag bifoga att det är tillrådligt att inte förlora den framtida roll ur sikte som Europeiska gemenskapernas domstol får sig tilldelad för sammanförande av garantier och i synnerhet de grundläggande rättigheterna på rättslig nivå .

Anglais

Besides the developments that have resulted in the explicit integration of the fundamental guarantees in the European Charter, I would like to add that it is advisable not to lose sight of the future role that the Court of Justice of the European Communities will have to play in the bringing together of the guarantees and the fundamental rights, especially on a procedural level.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

I ett sådant Europa skulle utvidgningen av beslut som fattas med majoritet bara kunna fungera om man i gengäld tydligt erkände en vetorätt för de nationella parlamenten , vilket jag säger i den reservation som jag bifogat Bourlangesbetänkandet.

Anglais

In this sort of Europe, extending majority decisions could only work if, in return, the national parliaments ' right of veto were clearly recognised, as I explain in the minority opinion that I have annexed to the Bourlanges report.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Slutligen skall jag bifoga det tal som Banotti nämnde, mitt klara och entydiga tal inför statscheferna vid det extra mötet mellan stats- och regeringscheferna .

Anglais

And lastly, I shall forward my speech that Mrs Banotti referred to, which I gave to the Heads of State at the exceptional meeting of the Heads of State and Government, and which is very clear.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK