Vous avez cherché: klagomålsärendet (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

datum för mottagande av klagomålsärendet,

Anglais

the date of receipt of the complaint file;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

sdc ansåg att de anförda förhållandena inte lett till att prisa övertagit kontrollen över ΑΝΤΕΝΑ 3 radio och att de för övrigt inte utgjorde någon överträdelse av artikel 6 i ldc, varför klagomålsärendet delvis lades ned.

Anglais

the sdc considered that the facts relied upon did not amount to the acquisition of control of antena 3radio by prisa and that moreover they did not constitute an infringement of section 6 of the ldc, so thatthe ldc closed the file in the case.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

konkurrensmyndigheten sdc avslutade klagomålsärendet eftersom den ansåg att ascide-avtalet var en överenskommelse som försäkringsbolagen fritt kan ansluta sig till i syfte att påskynda ersättningen till sina försäkringstagare och att detta definitivt var till fördel för konsumenterna.

Anglais

the sdc, in closing thefile in the case, indicated that the ascide was one which insurance companies acceded to voluntarily, inorder to speed up payment of compensation to their customers and it was therefore ultimately beneficialto the latter.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

genom en skrivelse av den 6 juni 2008 [12] informerade kommunen sdo om att den inte skulle överväga sdo:s intresse av att köpa tomten förrän fylkesmannen hade fattat beslut i klagomålsärendet.

Anglais

by letter dated 6 june 2008 [12], the municipality informed sdo that it would not consider sdo’s interest to buy the property before a decision had been taken by the county governor’s office in the complaint case.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

det är inte bara ett sätt att göra någonting åt det hela tiden ökande trycket på de ordinarie rättsinstanserna , utan gör det framför allt lättare för medborgarna att på ett snabbt och billigt sätt få gottgörelse i klagomålsärenden .

Anglais

not only can this be a means of coping with the ever increasing pressure on regular, judicial bodies; more than anything, it offers citizens a low threshold for the swift and inexpensive settlement of complaints.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

följaktligen, i doñanas fall , som i vilket annat klagomålsärende som helst som inleds enligt gemenskapsförfarandet , kan kommissionen aldrig ensidigt avskriva det.

Anglais

so in the case of doñana, just as with any other complaint lodged under community procedure, the commission can never archive it unilaterally.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

för detta ändamål är det lämpligt att införa en harmoniserad metod som kan användas av alla organ som handlägger klagomålsärenden i unionen för klassificering och rapportering av klagomål från konsumenter till kommissionen.

Anglais

for that purpose, it is appropriate to introduce a harmonised methodology, to be used by complaint handling bodies in the union, for classifying and reporting consumer complaints to the commission.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

när den klagande skickat in kompletterande information i mars 2000 som visade att hanvid flera tillfällen hade haft kontakter med kommissionen om betalning av de uteståendebeloppen beslutade ombudsmannen att öppna ett nytt klagomålsärende(423/2000/(ijh)jma),och att inleda en undersökning av fallet.

Anglais

when the complainant forwarded additional information in march 2000 which showedthat he had had several exchanges with the commission concerning the payment of hisdues,the ombudsman decided to open a new complaint (423/2000/(ijh)jma),and to startan inquiry into the matter.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

en harmonisering av klassificeringen av klagomål på eu-nivå skulle vara till stor hjälp såväl för eu-institutionerna och berörda parter på eu-nivå som för de nationella institutionerna och berörda parter på nationell nivå samt för alla organ som handlägger klagomålsärenden.

Anglais

the value of harmonising complaint classifications at eu level would be considerable, whether for eu institutions and stakeholders or for national institutions and stakeholders and all complaint-handling bodies themselves.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

klagomålsärenden kan därför ofta behandlas utan att de hänskjuts till domstol.

Anglais

as a result, complaints can often be resolved without recourse to the courts.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

det rörde sig därvid huvudsakligen om klagomålsärenden där medlemsstaterna ansåg att den klagande inte hade lagt fram tillräckligt med information.

Anglais

member states refused to process only 2% of all submitted files in eu pilot, the main reason being insufficient information transmitted by a complainant.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

däremot hade kommissionen inlett ett nytt klagomålsärende rörande klassificeringen av området skäldervikensom natura 2000-område enligt direktiv 92/43/eeg,grundat på uppgifterna i klagomålettill ombudsmannen samt påföljande skrivelser. kommissionen hade ännu inte avslutat sina

Anglais

however,on thebasis of the information submitted via the complaint to the ombudsman,as well as subsequent submissions,the commission had opened a new complaint file concerning the classification of the skälderviken area as a natura 2000-site under directive 92/43/eec.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK