Demander à Google

Vous avez cherché: kompetensförsörjning (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Prioriterat område 1: Kompetensförsörjning

Anglais

Priority 1: Skills supply

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Problemen med kompetensförsörjning uppmärksammas också av arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

Anglais

The challenge of ensuring a highly educated workforce is also recognised by the European social partners.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Genom att utveckla infrastrukturen för innovationer och kompetensförsörjning kommer initiativen att bidra till ökad kommersialisering av forskningsresultat och till att utveckla nya produkter och tjänster.

Anglais

By developing infrastructure for innovation and skills supply, the initiatives will contribute to increased commercialisation of research results and to developing new products and services.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Skall olika delar av EU kunna utvecklas in i den kunskapsbaserade ekonomin måste såväl förutsättningar för kompetensförsörjning som tillgång till livslångt lärande stödjas i hemtrakten.

Anglais

If the various parts of the European Union are to be included in the knowledge-based economy, then skills updating facilities and access to lifelong learning must be provided in the local community.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud: Mer än en miljon människor i arbetsför ålder befinner sig utanför arbetsmarknaden eller arbetar mindre än de skulle vilja.

Anglais

Skills supply, improving labour supply: Over a million people of working age in Sweden are either outside the labour market, or working less than they would like to.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Det operativa programmet inom Europeiska socialfonden i Sverige har två prioriterade områden för att ta itu med de största sysselsättningsutmaningarna: Dessa är kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.

Anglais

There are two priorities in the Swedish ESF Operational Programme that address the major employment challenges that have been identified. These are‘Skills supply’ and ‘Increased labour supply’.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

De senare omfattar prioriteringar såsom att man ska se till att nya arbetstillfällen skapas, förbättra arbetskrafts- och kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmarknadens funktion och främja social delaktighet samt bekämpa fattigdomen och främja lika möjligheter för alla.

Anglais

The latter cover priorities such as facilitating job creation, enhancing labour and skills supply, enhancing the functioning of labour markets and fostering social inclusion, combatting poverty and promoting equal opportunities.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Kommissionen kommer före slutet av 2012 att lägga fram ett meddelande om de föränderliga, snabbrörliga utmaningarna för kompetensförsörjningen i EU.

Anglais

publish a Communication which will address the changing and rapidly evolving challenges for skills supply in the EU by the end of 2012;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Offentliggöra ett meddelande om de föränderliga, snabbrörliga utmaningarna för kompetensförsörjningen i EU före utgången av 2012.

Anglais

publish a Communication which will address the changing and rapidly evolving challenges for skills supply in the EU by the end of 2012;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna har visat ett betydande intresse av andra medlemsstaters erfarenheter på områden alltifrån reform av pensionssystemet och hälso- och sjukvårdsreformer, flexicurity och kompetensförsörjning, flerårig budgetförvaltning, förbättring av företagsklimatet (hur man kan minska den tid det tar att starta ett företag), innovation (mer än häften av alla medlemsstater har nu infört innovationskuponger) till bekämpning av fattigdom och social utslagning.

Anglais

Member States showed considerable interest in the experiences of others in areas ranging from pension and health care reform, flexicurity and skills provision, multi-annual budget management, improving the business environment (ways to shorten the time to set up a business), innovation (more than half of all Member States have now implemented innovation vouchers) to combating poverty and social exclusion.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK