Demander à Google

Vous avez cherché: likviditetsindragande (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

För att minska detta tryck genomförde ECB en rad likviditetsindragande finjusterande transaktioner.

Anglais

In order to reduce this pressure, the ECB conducted a series of liquidity-absorbing fine-tuning operations.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Den likviditetsindragande effekten av ökningen i sedlar mer än uppvägdes emellertid av andra autonoma faktorer.

Anglais

The liquidity-draining impact of the growth in banknotes was, however, more than offset by other autonomous factors.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vid två tillfällen kunde det avsedda beloppet inte nås i en likviditetsindragande transaktion på grund av att anbudsvolymen inte var tillräcklig.

Anglais

On two occasions, the intended amount could not be reached in a liquidity-absorbing operation, owing to an insufficient volume of bids.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

ECB genomför från tid till annan likvidiserande och likviditetsindragande finjusterande transaktioner för att reglera likviditetsläget och styra räntorna på penningmarknaden.

Anglais

The ECB executes liquidity-providing and liquidity-absorbing fine-tuning operations on an ad hoc basis to manage liquidity conditions in the market and to steer interest rates.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Fyra transaktioner var likviditetsindragande och två likvidiserande, vilket speglade den något högre sannolikheten för överlikviditet efter en tilldelning över riktmärkesbeloppet i uppfyllandeperiodens sista huvudsakliga refinansieringstransaktion.

Anglais

Four were liquidity-absorbing and two liquidity-providing operations, reflecting the slightly higher probability of a liquidity surplus after an allotment above the benchmark amount in the last MRO of the maintenance period.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

ECB tilldelade därför konsekvent betydligt högre belopp än riktmärkesbeloppet i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och så snart ett påtagligt nedåttryck på dagslåneräntan kunde märkas genomförde ECB likviditetsindragande finjusterande transaktioner.

Anglais

In line with this communication, the ECB steadily allotted amounts significantly above the benchmark in the MROs, and whenever notable downward pressure on the overnight rate started to appear, the ECB conducted liquidity-absorbing fine-tuning operations.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Däremot deltog de i de likviditetsindragande finjusterande transaktioner som genomfördes den 2 och 3 januari, då 0,3 miljard respektive 0,5 miljard euro deponerades hos Eurosystemet.

Anglais

However, they did participate in the liquidity-absorbing fine-tuning operations which were conducted on 2 and 3 January, depositing €0.3 and €0.5 billion with the Eurosystem.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vid sidan om de sedvanliga finjusterande transaktionerna på uppfyllandeperiodens sista dag genomfördes likviditetsindragande finjusterande transaktioner den 12 oktober, 7 december,17 december och, som redan nämnts, kring årsskiftet.

Anglais

In addition to the usual fine-tuning operations on the last day of the maintenance period, such liquidity-absorbing fine-tuning operations were carried out on 12 October, 7 December, 17 December and, as described below, around the year-end.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Detta gäller om en motpart inte överför tillräckligt med underliggande tillgångar eller kontanta medel (i tillämpliga fall, när det gäller tilläggssäkerheter) för att på avvecklingsdagen avveckla eller fram till transaktionens förfallodag ställa motsvarande tilläggssäkerheter som säkerhet för det likviditetsbelopp som har tilldelats den i en likvidiserande transaktion eller om den inte överför tillräckligt med kontanta medel för att avveckla det belopp som har tilldelats den i en likviditetsindragande transaktion.

Anglais

This applies if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of underlying assets or cash (when applicable, as regards margin calls) to settle on the settlement day, or to collateralise, until the maturity of the operation by means of corresponding margin calls, the amount of liquidity it has been allotted in a liquidity-providing operation, or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount it has been allotted in a liquidity-absorbing operation.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Detta gäller vid överträdelser av anbudsreglerna (om en motpart inte kan leverera en tillräcklig mängd underliggande värdepapper för att avveckla det likviditetsbelopp som har tilldelats den i en likvidiserande transaktion, eller om den inte kan leverera tillräckliga kontanta medel för att avveckla det belopp som har tilldelats den i en likviditetsindragande transaktion), och av reglerna rörande bilaterala transaktioner (om en motpart inte kan leverera en tillräcklig mängd underliggande värdepapper eller inte kan leverera tillräckliga kontanta medel för att avveckla det belopp som överenskommits i bilaterala transaktioner).

Anglais

This relates to cases of infringement of tender rules (if a counterparty is unable to transfer a sufficient amount of underlying assets to settle the amount of liquidity it has been allotted in a liquidity-providing operation, or if it is unable to deliver a sufficient amount of cash to settle the amount it has been allotted in a liquidity-absorbing operation), and of bilateral transaction rules (if a counterparty is unable to deliver a sufficient amount of eligible underlying assets, or if it is unable to deliver a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Detta gäller vid överträdelser av a) anbudsreglerna om en motpart inte överför tillräckligt med underliggande tillgångar eller kontanta medel [12] för att (på avvecklingsdagen) avveckla eller fram till transaktionens förfallodag ställa motsvarande tilläggssäkerheter som säkerhet för det likviditetsbelopp som har tilldelats den i en likvidiserande transaktion eller om den inte överför tillräckligt med kontanta medel för att avveckla det belopp som har tilldelats den i en likviditetsindragande transaktion, och av b) reglerna för bilaterala transaktioner, om en motpart inte överför tillräckligt med godtagbara underliggande tillgångar, eller om den inte överför tillräckligt med kontanta medel för att avveckla det belopp som överenskommits i en bilateral transaktion, eller om den inte ställer motsvarande tilläggssäkerheter som säkerhet för en utestående bilateral transaktion när som helst fram till förfallodagen.

Anglais

This relates to cases of infringement of: (a) tender rules, if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of underlying assets or cash [12] to settle (at the settlement day), or to collateralise, until the maturity of the operation by means of corresponding margin calls, the amount of liquidity it has been allotted in a liquidity-providing operation, or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount it has been allotted in a liquidity-absorbing operation; and (b) bilateral transaction rules, if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of eligible underlying assets, or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions, or if it fails to collateralise an outstanding bilateral transaction at any time until its maturity by means of corresponding margin calls.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

”Detta gäller vid överträdelser av a) anbudsreglerna om en motpart inte överför tillräckligt med underliggande tillgångar eller kontanta medel för att (på avvecklingsdagen) avveckla eller fram till transaktionens förfallodag ställa motsvarande tilläggssäkerheter som säkerhet för det likviditetsbelopp som har tilldelats den i en likvidiserande transaktion eller om den inte överför tillräckligt med kontanta medel för att avveckla det belopp som har tilldelats den i en likviditetsindragande transaktion, och av b) reglerna för bilaterala transaktioner, om en motpart inte överför tillräckligt med godtagbara underliggande tillgångar, eller om den inte överför tillräckligt med kontanta medel för att avveckla det belopp som överenskommits i en bilateral transaktion, eller om den inte ställer motsvarande tilläggssäkerheter som säkerhet för en utestående bilateral transaktion när som helst fram till förfallodagen.b) Femte stycket ska ersättas med följande:

Anglais

‘This relates to cases of infringement of (a) tender rules, if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of underlying assets or cash to settle (at the settlement day), or to collateralise, until the maturity of the operation by means of corresponding margin calls, the amount of liquidity it has been allotted in a liquidity-providing operation, or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount it has been allotted in a liquidity-absorbing operation; and (b) bilateral transaction rules, if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of eligible underlying assets, or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions, or if it fails to collateralise an outstanding bilateral transaction at any time until its maturity by means of corresponding margin calls.(b) The fifth paragraph is replaced by the following:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Autonoma likviditetsfaktorer i de två centralbankernas balansräkningar minskade likviditetsbehoven i hela euroområdets banksektor med i genomsnitt 2,7 miljarder euro under perioden 1–15 januari 2008.Vid beräkningen av detta belopp har även de likviditetsindragande penningpolitiska transaktioner som genomfördes av Central Bank of Cyprus och Central Bank of Malta före inträdet i euroområdet och som alla hade förfallit före den 4 januari behandlats som autonoma faktorer.

Anglais

The autonomous liquidity factors in the balance sheets of the two central banks reduced the liquidity needs of the entire euro area banking sector by, on average, €2.7 billion in the period from 1 to 15 January 2008. In the calculation of this figure, the liquidity-absorbing monetary policy operations launched by the Central Bank of Cyprus and the Central Bank of Malta before entering the euro area, which had all matured by 4 January, are also treated as autonomous factors.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK