Demander à Google

Vous avez cherché: råvarulager (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

råvarulager värderas till beräknat återanskaffningsvärde.

Anglais

raw materials at current replacement costs;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

på uppdrag av kontoret för råvarulager för komplettering av statens råvarulager,

Anglais

the Agency of Material Reserves to supplement state reserves;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Fonden kan dock försälja råvarulager i enlighet med artikel 17 moment 15 till 17.

Anglais

However, the Fund may dispose of commodity stocks only pursuant to Article 17 (15) to (17).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

De långa transportavstånden gör det således nödvändigt att upprätta råvarulager, vilket utgör en finansiell belastning för regionen.

Anglais

Distance means stocks of raw materials have to be built up, and this is a financial burden.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Man medger ej att detta område är ett av jordens största råvarulager , och att många multinationella intressen riktar in sig på detta område .

Anglais

There is no admission that this area is one of the largest stores of raw materials in the world and that many multinational interests are focused on this area.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

15. "lagerbevis" lagerbevis, lagerkvitton eller andra behörighetsdokument som utgör bevis för ägande av råvarulager;

Anglais

15. 'Stock warrants` means stock warrants, warehouse receipts or other documents of title evidencing ownership of commodity stocks.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Institut som bedriver kompletterande handel med jordbruksråvaror får vid utgången av varje år fastställa sina kapitalbaskrav för sitt fysiska råvarulager för följande år under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

Anglais

Institutions with ancillary agricultural commodities business may determine the own funds requirements for their physical commodity stock at the end of each year for the following year where all of the following conditions are met:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Silmag kommer även att behöva se över sitt innehav av 30 internationella patent och finansiera viktiga behov av omsättningsfonder som framför allt behövs för att bygga upp ett råvarulager (silikon).

Anglais

Silmag will also have to keep up its portfolio of 30 interna­tional patents and a substantial working capital, needed primarily for building up its stocks of raw materials (silicon).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För dieselbrännolja för fartygsmotorer och för motorer för havsteknik samt för motorolja för fartygsmotorer och för motorer för havsteknik som av tillverkaren av sådant bränsle säljs på uppdrag av kontoret för råvarulager för komplettering av statens råvarulager, på uppdrag av försvarsministeriet för användning inom flottan och på uppdrag av inrikesministeriet för användning inom havsteknik.

Anglais

gas oil for ship engines and engines for sea technology and engine oils for ship engines and for sea technology, sold by the producer of such fuel to the order of the Agency of Stock Reserves to supplement state reserves, or to the order of the Minister of National Defence to be used for purposes of the navy, or to the order of the competent minister for internal affairs to be used for sea engineering;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

flygbränsle, bränsle för turbomotorer och dieselbrännolja för fartygsmotorer och för motorer för havsteknik samt olja för flygmotorer, fartygsmotorer och motorer för havsteknik, vilka säljs av kontoret för råvarulager på uppdrag av försvarsministeriet eller inrikesministeriet.

Anglais

aviation fuel, turbo-combustion engine fuel and gas oil for ship engines and engines for sea technology and oils for aviation engines, ship engines and engines for sea technology, sold by the Agency of Stock Reserves to the order of the Minister of National Defence or the competent minister for internal affairs.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

dieselbrännolja för fartygsmotorer och för motorer för havsteknik samt motorolja för fartygsmotorer och för motorer för havsteknik som av tillverkaren av sådant bränsle säljs på uppdrag av kontoret för råvarulager för komplettering av statens råvarulager, på uppdrag av försvarsministeriet för användning inom flottan eller på uppdrag av inrikesministeriet för användning inom havsteknik.

Anglais

gas oil for ships engines and engines for sea technology and engine oils for ship engines and for sea technology sold by the producer of such fuel to the order of the Agency of Stock Reserves to supplement state reserves, and to the order of the Minister of National Defence to be used for purposes of the navy, and to the order of the competent minister for internal affairs to be used for sea engineering;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För flygbränsle, för bränsle för turbomotorer och för dieselbrännolja för fartygsmotorer och motorer för havsteknik samt för olja för flygmotorer, fartygsmotorer och motorer för havsteknik, vilka säljs av kontoret för råvarulager på uppdrag av försvarsministeriet eller inrikesministeriet.

Anglais

aviation fuel, turbo-combustion engine fuel and gas oil for ship engines and engines for sea technology and oils for aviation engines, ship engines and engines for sea technology, sold by the Agency of Stock Reserves to the order of the Minister of National Defence or the competent minister for internal affairs.”

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För dieselbrännolja för fartygsmotorer och för motorer för havsteknik samt för motorolja för fartygsmotorer och för motorer för havsteknik som av tillverkaren av sådant bränsle säljs på uppdrag av kontoret för råvarulager för komplettering av statens råvarulager, på uppdrag av försvarsministeriet för användning inom flottan och på uppdrag av inrikesministeriet för användning inom havsteknik.

Anglais

gas oil for ship engines and engines for sea technology and engine oils for ship engines and for sea technology, sold by the producer of such fuel on the order of the Agency of Stock Reserves to supplement State reserves, or on the order of the Minister of National Defence to be used for purposes of the navy, or on the order of the competent minister for internal affairs to be used for sea engineering,

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För flygbränsle, bränsle för turbomotorer och motorolja för flygmotorer som av tillverkaren av sådant bränsle säljs på uppdrag av försvarsministeriet eller inrikesministeriet för användning inom luftfartsindustrin, på uppdrag av kontoret för råvarulager för komplettering av statens råvarulager eller på uppdrag av förvaltningsenheterna för ambulansflyg för dessa enheters ändamål.

Anglais

for aviation fuel and turbo-combustion engine fuels and engine oils for aviation engines, sold by the producer of such fuels to the order of the Minister of National Defence or the competent minister for internal affairs, for purposes of the aviation industry, or the Agency of Material Reserves to supplement state reserves, or organisational units of sanitary aviation for purposes of such units;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För flygbränsle, bränsle för turbomotorer och motorolja för flygmotorer som av tillverkaren av sådant bränsle säljs på uppdrag av försvarsministeriet eller inrikesministeriet för användning inom luftfartsindustrin, på uppdrag av kontoret för råvarulager för komplettering av statens råvarulager eller på uppdrag av förvaltningsenheterna för ambulansflyg för dessa enheters ändamål.

Anglais

for aviation fuel and turbo-combustion engine fuels and engine oils for aviation engines, sold by the producer of such fuels on the order of the Minister of National Defence or the competent minister for internal affairs, for purposes of the aviation industry, or the Agency of Material Reserves to supplement State reserves, or organisational units of sanitary aviation for purposes of such units,

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Fonden skall kunna fritt avyttra råvarulager som förverkats till följd av en ansluten ICOs underlåtenhet att betala i enlighet med moment 11 i denna artikel, dock skall fonden söka undvika utförsäljning till underpris av dessa lager genom att uppskjuta försäljningen i den utsträckning som är möjlig med hänsyn till behovet att undvika att betalning av fondens egna skulder uteblir.

Anglais

The Fund shall be free to dispose of commodity stocks forfeited to it by a defaulting associated ICO pursuant to paragraph 11 of this Article, provided that the Fund shall seek to avoid distress sales of such stocks by postponing the sales to the extent consistent with the need to avoid default on the Fund's own obligations.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För flygbränsle, för bränsle för turbomotorer och för dieselbrännolja för fartygsmotorer och motorer för havsteknik samt för olja för flygmotorer, fartygsmotorer och motorer för havsteknik, vilka säljs av kontoret för råvarulager på uppdrag av försvarsministeriet eller inrikesministeriet.”

Anglais

aviation fuel, turbo-combustion engine fuel and gas oil for ship engines and engines for sea technology and oils for aviation engines, ship engines and engines for sea technology, sold by the Agency of Stock Reserves on the order of the Minister of National Defence or the competent minister for internal affairs.’

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Utan hinder av bestämmelserna i moment 1 i denna artikel skall fondens egendom och tillgångar, var de än finns och av vem de än innehas, vara befriad från visitationer, varje form av beslagtagande, utmätning, konfiskation av olika slag, föreläggande eller andra rättsliga förfaranden som medför hinder för utbetalning av medel eller avyttring av råvarulager eller lagerbevis och andra icke slutgiltiga åtgärder, innan dess att domstol med jurisdiktion i enlighet med moment 1 i denna artikel har fällt slutlig dom över fonden.

Anglais

Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, any form of taking, foreclosure, seizure, all forms of attachment, injunction, or other judicial process impeding disbursement of funds or covering or impeding disposition of any commodity stocks or stock warrants, and any other interlocutory measures before the delivery of a final judgment against the Fund by a court having jurisdiction in accordance with paragraph 1 of this Article.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK