Demander à Google

Vous avez cherché: rationaliseringsinsatser (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Den nådde ett bottenläge under 2003 och förbättrades därefter något, delvis beroende på gemenskapsindustrins rationaliseringsinsatser och prishöjningar.

Anglais

It reached its lowest levels in 2003 and then slightly improved, which is linked partly to the rationalisation efforts of the Community industry and to the price increases.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

På grund av rationaliseringsinsatser var dessutom de sammanlagda lagren i slutet av undersökningsperioden ungefär 30 % mindre än i slutet av 1992.

Anglais

Moreover, as rationalisation efforts have been made the overall stocks at the end of the investigation period were some thirty percent smaller than those at the end of 1992.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vad gäller 2007 fortsatte unionsindustrin att försöka få tillbaka sina kunder genom rationaliseringsinsatser för att hålla självkostnadspriserna nere och för att vara konkurrenskraftig i förhållande till den billiga dumpade importen.

Anglais

As regards 2007, the Union industry continued its attempts to win back its customers by rationalisation efforts in order to keep the cost prices low and to be competitive with the low priced dumped imports.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Rationaliseringsinsatser har gjorts. De bägge tillverkargrupperna har rationaliserat sina tillverkningsprocesser och anpassat sina strukturer, och den tredje tillverkaren har huvudsakligen inriktat sina insatser på att uppnå stordriftsfördelar.

Anglais

Rationalisation efforts were made: the two producing groups have rationalised their production process and adapted their structures, the third producer's efforts were primarily based on the realisation of economies of scale.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Under undersökningsperioden lyckades EU-industrin hålla kvar och kontrollera sina produktionskostnader genom rationaliseringsinsatser och till följd av minskningen av priserna på polyetylentereftalat, som huvudsakligen skedde under den andra halvan av undersökningsperioden.

Anglais

During the IP, the Union industry managed to maintain and control its cost of production with rationalisation efforts and due to the decrease of PET prices which mainly occurred in the second half of the IP.

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Trots gemenskapsindustrins rationaliseringsinsatser och det faktum att fibrer är priskänsliga produkter ledde de ökade råvarupriserna inte till en motsvarande ökning av det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapstillverkade polyesterstapelfibrer, som endast ökade med 9 % mellan 2002 och undersökningsperioden.

Anglais

However, in spite of the rationalisation efforts of the Community industry, this increase in raw materials prices could not be totally reflected in the average sales price of the Community produced PSF which rose by only 9 % from 2002 to the IP, despite the fact that fibres are price sensitive products.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Både Langens och Donnellys betänkande har förtjänsten att peka ut den rätta riktningen som är en anpassning till den här utmaningen, med andra ord en strävan efter forskningsinsatser för att förbättra produkten, investeringsinsatser för att förbättra produktiviteten samt rationaliseringsinsatser för att ytterligare förbättra konkurrenskraften på internationell nivå .

Anglais

Both the Langen and the Donnelly reports have the merit of pointing in the right direction, which is to adapt to this challenge, in other words to make further research efforts to improve the products in question, further investment efforts to improve productivity and further rationalization efforts to improve competitiveness at world level.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Både Langens och Donnellys betänkande har förtjänsten att peka ut den rätta riktningen som är en anpassning till den här utmaningen, med andra ord en strävan efter forskningsinsatser för att förbättra produkten, investeringsinsatser för att förbättra produktiviteten samt rationaliseringsinsatser för att ytterligare förbättra konkurrens kraften på internationell nivå.

Anglais

I do not know the background, but I did not see any major divergences between the documents submitted to us. There may be some differences of emphasis, but that is quite logical and normal.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Andra utgiftsbesparande åtgärder innefattar fortsatta rationaliseringsinsatser inom hälso- och sjukvårdssektorn, rationalisering av sociala förmåner och bättre målinriktning på socialt stöd, minskad insatsförbrukning inom fackministerierna; besparingar till följd av omförhandlingar av offentlig-privata partnerskapskontrakt och ytterligare omstruktureringsinsatser i statsägda företag.

Anglais

Other expenditure-saving measures include the continuation of rationalisation efforts in the health sector; the streamlining of social benefits and better targeting of social support; the reduction of intermediate consumption across line ministries; and savings from the renegotiation of public-private partnership (PPP) contracts and from further restructuring efforts in state-owned enterprises (SOE).

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK