Demander à Google

Vous avez cherché: rimlighetsbedömning (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

kontrolltabell för rimlighetsbedömning

Anglais

reasonableness check table

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Enligt konsekvensbedömningen kommer de mest betydande kostnaderna att vara knutna till den oberoende rådgivarens rimlighetsbedömning.

Anglais

According to the Impact assessment, the most significant costs would be linked to the fairness opinion by an independent advisor.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Det finns för närvarande inget auktoriseringssystem i EU för överföringar av tillgångar och EU-lagstiftningen saknar ett generellt regelverk med villkor och bestämmelser för överföringar.9 I princip måste överföringar av tillgångar i alla medlemsstater bli föremål för en rimlighetsbedömning, oberoende av om de görs mellan anknutna eller ej anknutna företag.

Anglais

There is currently no EU authorisation regime for asset transfers and EU legislation does not provide a general framework of terms and conditions for transfers.9 In principle, in all Member States asset transfers must be made for fair consideration, irrespective of whether they are between affiliated or unconnected entities.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

I kommissionens förslag anges vilka faktorer som ska vägas in i rimlighetsbedömningen och i motiveringen förklaras hur detta är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Anglais

The Commission proposal specifies the factors to be taken into account when assessing what is 'reasonable', and the explanatory memorandum sets out how this complies with the principles of subsidiarity and proportionality.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

För att ge utrymme för rimlighetsbedömningar enligt proportionalitetsprincipen bör kommissionen dock kunna fastställa bestämmelser om möjligheterna att göra undantag från denna generella regel.

Anglais

In order to respect the principle of proportionality, the Commission should be able to provide for exceptions to this general rule.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Rimlighetsbedömning av försäljningspriset för BIL till Precision Capital/Preliminära faktorer i förhandlingarnas aktuella skede (”Equité du prix de cession de BIL à Precision Capital / Eléments préliminaires en l'état actuel des négociations”) av den 10 december 2011

Anglais

Equité du prix de cession de BIL à Precision Capital/Eléments préliminaires en l'état actuel des négociations dated 10 December 2011.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Kommissionen tvivlade därför på om hänsyn tagits i rimlighetsbedömningen till de överlåtna verksamheternas hela omfattning och villkoren i den anmälda åtgärden, däribland bestämmelsen om att Dexia BIL ska återvinna nettointäkterna från överlåtelserna och bestämmelse 3.3.5.

Anglais

The Commission therefore had doubts about whether the fairness opinion had taken into account the exact scope of the sold businesses and the conditions of the notified measure, including the clause for the recovery of the net proceeds from the transfers by Dexia BIL and clause 3.3.5.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

De luxemburgska myndigheterna bekräftar också att rimlighetsbedömningens omfattning exakt motsvarade de överlåtna verksamheternas omfattning.

Anglais

The Luxembourg authorities also confirm that the scope of the fairness opinion coincides exactly with the scope of the sold businesses.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

De luxemburgska myndigheterna hänvisar även till den nya rimlighetsbedömningen från [slutet av] maj 2012 där samma slutsatser nås.

Anglais

The Luxembourg authorities also refer to the fairness opinion updated at the end of May 2012, which reached the same conclusions.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Den 4 maj 2012 och den 12 juni 2012 lämnade de luxemburgska myndigheterna kompletterande upplysningar till kommissionen, däribland en ny bedömning från Dexia SA av om försäljningspriset för Dexia BIL var rimligt, daterad den 30 maj 2012 (nedan kallad ny rimlighetsbedömning).

Anglais

On 4 May 2012 and 12 June 2012 the Luxembourg authorities provided the Commission with additional information, including an update by Dexia SA of the fairness opinion for Dexia BIL dated 30 May 2012 (hereinafter: ‘updated fairness opinion’).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

NCB sammanställer uppgifter avseende ”omklassificeringar och andra justeringar” i enlighet med kraven i denna riktlinje med hjälp av tillsynsinformation, rimlighetsbedömningar, engångsundersökningar (t.ex. avseende specialfall), nationella statistikkrav, information om tillträdande eller avgående enheter ur den rapporterande populationen och samtliga andra källor som de har tillgång till.

Anglais

NCBs compile data on ‘reclassifications and other adjustments’, as requested by this Guideline, using supervisory information, plausibility checks, ad hoc enquiries (e.g. related to outliers), national statistical requirements, information on joiners and leavers of the reporting population and any other source available to them.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK