Demander à Google

Vous avez cherché: samhällsintressenter (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

För standardiseringsorganen har detta inneburit fortsatta ansträng­ningar för att effektivisera standar­diseringsprocessen, diversifiera produktutbudet, underlätta utby­tet av information, särskilt när den är av intresse för konsumenter och andra samhällsintressenter, och granska hur standardiseringens finansiella genomförbarhet bäst kan säkerställas.

Anglais

It encouraged the relevant European bodies, public authorities and the Commission to continue with these efforts.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För att uppdatera förteckningen över europeiska standardiseringsorganisationer och anpassa kriterierna för organisationer som företräder små och medelstora företag och samhällsintressenter till vidare utveckling när det gäller deras icke-vinstdrivande karaktär och representativitet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till denna förordning.

Anglais

In order to update the list of European standardisation organisations and to adapt the criteria for organisations representing SMEs and societal stakeholders to further developments as regards their non-profit making nature and representativity, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to the Annexes to this Regulation.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Med representation av samhällsintressen och samhällsintressenter avses, i samband med europeisk standardiseringsverksamhet, det arbete som utförs av organisationer och parter som företräder intressen av större samhällsbetydelse, t.ex. miljö-, konsument- eller arbetstagarintressen.

Anglais

The representation of societal interests and societal stakeholders in European standardisation activities refers to the activities of organisations and parties representing interests of greater societal relevance, for instance environmental, consumer interests or employee interests.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Samhällsintressenterna måste därför få större inflytande vid utveckling av standarder genom stärkt stöd till organisationer som företräder konsument- och miljöintressen och sociala intressen.

Anglais

Therefore, it is necessary to ensure that the role and the input of societal stakeholders in the development of standards are strengthened, through the reinforced support of organisations representing consumers and environmental and social interests.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vi bör stödja sådana ändringsförslag - i överensstämmelse med samhällsintressenternas åsikter - som möjliggör mycket bättre integrerade projekt, och som på samma gång inbegriper byggnadsindustrin, turismnäringen, arbetsmarknaden, landsbygdsutvecklingen och den sociala integrationen.

Anglais

We should support such amendments - in accordance with the views of civil stakeholders - that allow for much better integrated projects involving the building industry, tourism, the labour market, rural development and social integration at the same time.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK