Demander à Google

Vous avez cherché: tillståndsvillkorens (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Tillståndsvillkorens lämplighet och tillräcklighet

Anglais

Appropriateness and adequacy of permit conditions

Dernière mise à jour : 2017-01-26
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Rutinmässig tillsyn ska också användas för att bedöma tillståndsvillkorens effektivitet.

Anglais

Routine inspections shall also serve to assess the effectiveness of the permit requirements.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Tillståndsvillkorens lämplighet och tillräcklighet (artikel 3d och f, artikel 9, artikel 16.1 och 16.2)

Anglais

Appropriateness and adequacy of permit conditions (Articles 3(d), 3(f), 9, 16(1), 16(2))

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Tillståndsvillkorens lämplighet och tillräcklighet (artikel 3.1 d och 3.1 f, artikel 9, artikel 17.1 och 17.2)

Anglais

Appropriateness and adequacy of permit conditions (Article 3(1)(d) and (f), Article 9 and Article 17(1) and (2))

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Vid genomgången uppdagades ett antal punkter på vilka den finska lagstiftningen inte återspeglade direktivets formulering, t.ex. skyldigheten att ta med "utsläppsgränsvärden" i tillståndsvillkoren.

Anglais

This revealed a few points on which the Finnish legislation did not accurately reflect the wording of the Directive, such as the obligation to include 'emission limit values' in permit conditions.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Många delegationer stödde en förstärkt roll för europeiska BAT-referensdokument (BREF‑dokument) vid fastställande av tillståndsvillkoren, särskilt vad avser utsläppsgränsvärden.

Anglais

Many delegations supported strengthening the role of European BAT reference documents (BREFs) in determining permit conditions, particularly as regards emission limit values.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Kommittén skulle vilja att artikel 8 utökades med ett tillägg som uppmanar de behöriga myndigheterna att informera allmänheten om att deponin överensstämmer med tillståndsvillkoren.

Anglais

The Committee urges an addition to Article 8 of a clause calling on the competent authorities to inform the public of any steps taken to ensure the landfill complies with authorization requirements.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Det fanns ett allmänt stöd från användare, operatörer och nationella myndigheter för en ökad harmonisering av tillståndsvillkoren i hela EU.

Anglais

There was general support from users, operators and national authorities for increased harmonisation of licence conditions across the EU.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Tillståndsvillkoren bör också underlätta tillhandahållande av tillräcklig nätkapacitet för att stödja en mängd olika tjänster.

Anglais

Licensing terms should also facilitate provision of sufficient network capacity to support a variety of services.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Tillståndsvillkoren bör fastställas på grundval av bästa tillgängliga teknik.

Anglais

The conditions of the permit should be set on the basis of best available techniques.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

I direktivet fastställs tillståndsvillkoren för förbränningsanläggningar, även under onormala driftsbetingelser, samt gränsvärden för exempelvis utsläpp till luft och till vatten.

Anglais

The directive establishes the permitting conditions for incineration plants, including under abnormal operating conditions, as well as limit values in relation to, for example, emissions to air and discharges to water.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

att verksamhetsutövaren minst var tolfte månad rapporterar till den behöriga myndigheten om hur tillståndsvillkoren uppfylls,

Anglais

that the operator provides the competent authority with a report on compliance with the permit conditions at least every twelve months;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Allmänheten och icke-statliga miljöorganisationer kan också ha nytta av BREF-dokumenten för att kontrollera om tillståndsvillkoren är rimliga.

Anglais

The public and green non-governmental organisations may also wish to use them to verify that conditions in permits are reasonable.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

ett system för föreskriven inspektion och bedömning av kärntekniska anläggningar för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och tillståndsvillkoren,

Anglais

a system of regulatory inspection and assessment of nuclear installations to ascertain compliance with applicable regulations and the terms of licences;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Om det konstateras att ett företag bryter mot tillståndsvillkoren kan tillståndet dras in.

Anglais

If an undertaking is found to be on breach of the conditions of its permits, the later can be repealed.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

om myndigheten får kännedom om att operatören på något annat sätt underlåtit att uppfylla tillståndsvillkoren,

Anglais

if it is aware of any other failure by the operator to meet the permit conditions;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Framför allt kunde inga skäl hittas till de avsevärda skillnaderna mellan BREF:arna och tillståndsvillkoren för mer än 50 procent av de undersökta anläggningarna.

Anglais

In particular, no justification could be found for the significant differences between the BREFs and permit conditions set for more than 50 percent of the installations examined.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Enligt kommissionens förslag räcker det att uppfylla tillståndsvillkoren.

Anglais

In the Commission’s proposal compliance with permit conditions is regarded as sufficient.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Gränsöverskridande tjänster är ett särfall där det skulle kunna bli nödvändigt att harmonisera tillståndsvillkoren.

Anglais

‘Cross-border business services are a particular case where harmonising conditions of authorisation might be necessary.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

På begäran av den behöriga myndigheten ska verksamhetsutövaren överlämna alla uppgifter som är nödvändiga för en förnyad bedömning av tillståndsvillkoren.

Anglais

On request of the competent authority the operator shall submit all the information necessary for the purpose of reconsidering the permit conditions.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK