Vous avez cherché: värdemässigt (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

produktionen av lax svarade värdemässigt för 82 % av denna ökning.

Anglais

production of salmon has accounted for 82% by value of this expansion.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

värdemässigt utgörs omkring en tredjedel av saltvattensodlingen av tvåskaliga blötdjur.

Anglais

about one third of the marine aquaculture production by value comprises bivalve molluscs.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Åtta företag står värdemässigt för 60–67 % av den relevanta marknaden.

Anglais

eight companies account for 60-67 % of the relevant market, by value.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

icke-specialiserade stormarknader är en viktig försäljningskanal volymmässigt, mindre så värdemässigt.

Anglais

non-specialised supermarkets are an important sales channel in terms of volume, but less in terms of value.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

som givits ut mot erhållande av medel som värdemässigt inte understiger det penningvärde som givits ut,

Anglais

issued on receipt of funds of an amount not less in value than the monetary value issued;

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

glyfosatberedningar svarar dessutom för den allra största delen av glyfosatförsäljningen, både värdemässigt och volymmässigt.

Anglais

additionally, formulated glyphosate accounts for the vast majority of glyphosate sales both in terms of value and of volume.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

dessutom bör man påminna om att köp utifrån av växtproteiner värdemässigt utgör en viktig post i gemenskapens handelsunderskott.

Anglais

in addition it should be noted that in value terms, purchases of plant protein from third countries constitute a major item of the community's trade deficit.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

de utjämningsbara subventionernas storlek skall anses försumbar om de värdemässigt understiger 1%, med undantag för

Anglais

the amount of the countervailable subsidies shall be considered to be de minimis if such amount is less than 1% ad valorem, except that:

Dernière mise à jour : 2017-02-05
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

på marknaden för kurirpakettjänster låg magyar postas marknadsandel värdemässigt på 2–3 % under de senaste fyra åren.

Anglais

magyar posta’s market share of the market for domestic courier parcel services was between 2 and 3 % by value over the last four years.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

både den tillåtna importen och den obligatoriska exportskyldigheten fastställs volym- och värdemässigt av de indiska myndigheterna och anges i en licens.

Anglais

both import allowance and export obligation are fixed in volume and value by the goi and are documented on a licence.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

endast omkring 16 % (värdemässigt) av den offentliga upphandlingen offentliggjordes på eu-nivå under 2001.45

Anglais

only about 16% (in value) of public procurement was published on an eu-wide scale in 2001.45

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

ukrainas export till tjeckien ger en klar indikation på vilka verkningar åtgärdernas upphävande skulle få när det gäller ukrainas export till gemenskapsmarknaden, både volymmässigt och värdemässigt.

Anglais

the ukrainian exports to the czech republic give a clear indication of their potential export behaviour on the community market, both in terms of volume and value, if measures were repealed.

Dernière mise à jour : 2017-01-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

en ytterligare uppgång skedde emellertid under 2003, då importen ökade med 39,8 % volymmässigt jämfört med 2002 och med 26,1 % värdemässigt.

Anglais

however, there has been a further surge in 2003: 2003 imports increased by 39,8 % over 2002 in volume and by 26,1 % in value.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

inom dessa tjänster har magyar posta en mycket stark marknadsställning, med en beräknad andel som värdemässigt relativt stabilt legat på cirka 80 % under perioden 2008–2011.

Anglais

in respect of these services, magyar posta’s market position is very strong with an estimated market share that has remained relatively stable over the period 2008-2011 at the order of around 80 % by value.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

ingen av dessa källor visar att den genomsnittliga årliga tillväxttakten för solmoduler volymmässigt understiger 49 procent inom ees-området under åren 2000 till 2005 (42 procent värdemässigt).

Anglais

in none of these sources, the cagr for solar modules is below 49 % in volume terms in the eea for the years 2000 to 2005 (42 % in value terms).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

(11) varje system i vilket institutet har en siffer- eller värdemässigt betydande handelsvolym, inklusive per juridisk enhet, vital verksamhet och centrala affärsområden.

Anglais

(11) each system on which the institution conducts a material number or value amount of trades, including a mapping to the institution's legal entities, critical operations and core business lines;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

om artiklarna 635 och 636 inte kan tillämpas skall den värdemässiga fördelningsmetoden tillämpas.

Anglais

where articles 635 and 636 cannot be applied, the value scale method shall be used.

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK