Vous avez cherché: vapenleveranserna (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

rådsordföranden nicolas schmit talade om att stoppa vapenleveranserna.

Anglais

the president-in-office, mr schmit, talked about cutting off the arms supplies.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

de tillbakavisar förslag att stoppa finansieringen och vapenleveranserna till slaktaren sharon.

Anglais

they reject proposals to end the funding and arming of the butcher sharon.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Övriga upplysningar: affärsman, som deltog i vapenleveranserna till charles taylor 2003.

Anglais

other information: businessman, involved in arms delivery to charles taylor in 2003.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

en sak som är säker är att vapenleveranserna till libanon inte kan stoppas helt utan syriens samtycke och detta är viktigt i sammanhanget.

Anglais

what is certain is that supplies of weapons to the lebanon cannot be wholly stopped without syria's consent, and that must be seen to be a factor.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

det vädjar till alla länder i regionen att förena sig med dessa insatser och hjälpa till att få vapenleveranserna till milisstyrkorna att upphöra.

Anglais

it appeals to all the countries of the region to join these efforts and to help stop the supply of weapons to the militias.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

vapenleveranserna måste upphöra, och de som tror att vapen kan åstadkomma en lösning här kommer bara att få se en fullständig ödeläggelse av landet.

Anglais

supplies of arms must cease, and those who think that arms can effect a solution here will see nothing but the total destruction of the country.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

regimen i burma kommer att överleva onödigt länge om dess grannländer inte isolerar den, om vapenleveranserna inte stoppas och om eu inte med kraft kräver att ekonomiska sanktioner ska respekteras.

Anglais

this regime in burma will be able to survive unnecessarily long if its neighbouring countries do not isolate it, if the arms supplies are not stopped and if the european union does not emphatically demand that economic sanctions be adhered to.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

parlamentet förklarar sig mycket oroat över den ihållande konflikten i burundi och de fort­satta vapenleveranserna till området och för­dömer alla grymheter och brott mot de mänsk­liga rättigheterna som åsamkas civil­befolkningen.

Anglais

parliament expressed concern at the persisting conflict in burundi and the continuing flow of arms into the region and condemned all atrocities and human rights vio­lations against the civilian population.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

tvärtom, det är just vapenleveranserna från europa som har bidragit till att befolkningen inte får ta del av makten i dessa länder , och som därmed bidrar till att skapa kaos.

Anglais

on the contrary, it is precisely arms supplies from europe that have prevented the people from participating in power in those countries and so helped to create this chaos.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

de styrande ger sitt samtycke och bidrar kraftigt till denna utveckling , för som bekant är vapenleveranserna förknippade med enorma mutor som betalas ut av vapen- och krigsmaterielföretagen.

Anglais

and governments have no objection; in fact they are doing their utmost here, given that, as we all know, they cream off huge sums of money from manufacturers supplying arms.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

det är helt enkelt så att det här handlar om ett nato-land . turkiet hamnar därigenom i kategorin möjliga vapenleveranser.

Anglais

the simple fact is that we are talking here about a nato country, which therefore falls into the category of countries to which arms may be supplied.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

herr ordförande! burundi är nu ett klassiskt exempel på den destabiliserande verkan som vapenleveranser har.

Anglais

mr president, burundi has by now become a classic example of the destabilizing effect of arms supplies.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

ett fn-register för vapenförsäljning är ett nyttigt instrument för att öka insynen i vapenleveranser över hela världen .

Anglais

a un arms sale register is a useful instrument for increasing global transparency regarding arms supplies.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

angående: vapenleveranser till mexiko det aktuella fallet med export av revolvrar av typ p-90 till mexiko bevisar än en gång att belgien inte tar så allvarligt på det här med mänskliga rättigheter .

Anglais

subject: arms supplies to mexico the forthcoming export of p-90 revolvers to mexico is further proof that belgium is not very particular about human rights.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

medlemsstaterna måste förhindra en förnyad kapprustning i regionen genom att strikt tillämpa eu: s uppförandekod om vapenexport för alla vapenleveranser dit.

Anglais

the member states must prevent a renewed arms race in the region by strictly applying the eu code of conduct on weapons exports to all weapons supplied to it.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

vi måste bestämt fördöma alla illegala vapenleveranser.

Anglais

we must condemn in the strongest possible terms any supply of illegal weapons.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

kommer man att åtala de franska ledare vars beväpnade trupper i rwanda var behjälpliga vid de massakrer som regeringen utlöste på ort och ställe, när de inte bidrog med vapenleveranser ?

Anglais

will the french leaders be prosecuted, those leaders whose troops in rwanda were present, holding their fire at the massacres unleashed by the government in office, when they did not make matters worse by supplying weapons to either side?

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

vad gäller vapenleveranser skulle de vara tillåtna till länder som inte undertecknat internationella konventioner om mänskliga rättigheter .

Anglais

with regard to the delivery of arms, they would be allowed into countries which have not signed international human rights conventions.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

skulle det kunna tänkas att rumsfeld diskuterade vapenleveranser?

Anglais

might it be the case that, at that time, mr rumsfeld discussed the supply of armaments?

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

jag är glad att man tar hänsyn till vårt förslag att infoga ett nionde kriterium för att stoppa vapenleveranser till länder som inte är med i fn : s vapenregister.

Anglais

i am also delighted that our proposal to add a ninth criterion to exclude the supply of arms to countries which do not joint the un arms register has been taken on board.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK