Demander à Google

Vous avez cherché: verkställighetsbefogenheter (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

KOMMISSIONENS VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER"

Anglais

'IMPLEMENTATION POWERS OF THE COMMISSION`.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

"KOMMISSIONENS VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER"

Anglais

'IMPLEMENTATION POWERS OF THE COMMISSION`.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

KOMMISSIONENS VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER"

Anglais

'IMPLEMENTATION POWERS OF THE COMMISSION`.

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Verkställighetsbefogenheter för de nationella tillsynsmyndigheterna

Anglais

Enforcement powers of the NRAs

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

DELEGERADE BEFOGENHETER, VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Anglais

DELEGATED POWERS, IMPLEMENTING POWERS AND FINAL PROVISIONS

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

AVDELNING V: DELEGERADE BEFOGENHETER, VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Anglais

TITLE V: DELEGATED POWERS, IMPLEMENTING POWERS AND FINAL PROVISIONS

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

SKYLDIGHETER ATT LÄMNA UPPGIFTER FÖR STATISTIKÄNDAMÅL, VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Anglais

STATISTICAL OBLIGATIONS, EXECUTORY POWERS AND FINAL PROVISIONS

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Vid behov kommer kommissionen också att använda sina verkställighetsbefogenheter för att säkerställa fullständig efterlevnad.

Anglais

Where needed, the Commission will also make use of its enforcement powers to secure full compliance.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

EU är djupt oroat över upplösningen av flerpartiregeringen i Nepal och kungens beslut att ta över verkställighetsbefogenheter.

Anglais

The EU is deeply concerned about the dissolution of the multi-party Government in Nepal and the decision by the King to assume executive powers.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

De arbetsmetoder som fastställs i denna förordning påverkar inte de verkställighetsbefogenheter som kommissionen tilldelats genom fördraget.

Anglais

The working methods provided for in this Regulation are without prejudice to the enforcement powers conferred by the Treaty on the Commission.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna har tillräckliga verkställighetsbefogenheter för att kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Anglais

Member States shall ensure that national regulatory authorities have adequate enforcement powers to carry out their functions effectively.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

I den nya artikel 21 a: genom ändringen förstärks de nationella tillsynsmyndigheternas verkställighetsbefogenheter.

Anglais

In the new Article 21a: this improves the enforcement powers available to NRAs.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Kommissionen får inte anförtro tredje man verkställighetsbefogenheter när sådana befogenheter medför ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme och kan användas som ett verktyg för politiska överväganden.

Anglais

The Commission shall not entrust executive powers to third parties, where such powers involve a large measure of discretion implying political choices.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Utan att det påverkar de verkställighetsbefogenheter som kommissionen tilldelats genom fördraget ska kontrollorganet biträda kommissionen vid utvärderingen och övervakningen av medlemsstaternas tillämpning av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.

Anglais

Without prejudice to the enforcement powers conferred by the Treaty on the Commission, the Agency shall assist the Commission for the purpose of evaluating and controlling the application of the rules of the Common Fisheries Policy by the Member States.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

I artikel 10: genom ändringen förstärks de nationella tillsynsmyndigheternas verkställighetsbefogenheter för att förbättra det effektiva genomförandet av regelverket.

Anglais

In Article 10: this strengthens the enforcement powers of the NRAs so as to improve the effective implementation of the framework.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

De nationella regleringsmyndigheterna bör ha de verkställighetsbefogenheter och resurser som de behöver för att utföra sina uppgifter, vad gäller personal, sakkunskap och finansiella medel.

Anglais

National regulatory authorities should be in possession of the enforcement powers and resources necessary for the fulfilment of their tasks, in terms of staffing, expertise and financial means.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Lämpliga verkställighetsbefogenheter kan bidra till att regelverket genomförs i tid och därmed främja säkra bestämmelser, vilket är en viktig pådrivande faktor för investeringar.

Anglais

Adequate enforcement powers can contribute to the timely implementation of the regulatory framework and therefore foster regulatory certainty, which is an important driver for investment.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Lämpliga verkställighetsbefogenheter kan bidra till att EU:s regelverk genomförs i tid och därmed främja förutsägbara bestämmelser, vilket är en viktig pådrivande faktor för investeringar.

Anglais

Adequate enforcement powers can contribute to the timely implementation of the EU regulatory framework and therefore foster regulatory certainty, which is an important driver for investment.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Samtidigt stärks de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende, dagliga verksamhet och skönsmässiga befogenheter genom att de får en egen oberoende budget och tillräckliga personalresurser samtidigt som deras verkställighetsbefogenheter för att förbättra det effektiva genomförandet av regelverket stärks.

Anglais

The independence, day-to-day management and discretion of NRAs are also strengthened, ensuring that they have their own budgets, sufficient human resources and stronger enforcement powers in order to improve the implementation of the regulatory framework;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Medlemsstaterna bör utse behöriga myndigheter med befogenhet att se till att detta direktiv verkställs och säkerställa att dessa myndigheter har utrednings- och verkställighetsbefogenheter och tillräckliga resurser så att de kan fullgöra sitt uppdrag.

Anglais

Member States should designate competent authorities empowered to ensure enforcement of this Directive and ensure that they are granted investigation and enforcement powers and adequate resources necessary for the performance of their duties.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK