Demander à Google

Vous avez cherché: försäljningsstrategi (Suédois - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Danois

Infos

Suédois

e) Försäljningsstrategi

Danois

e) Salgspraksis

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Den tidiga lanseringen är bara en försäljningsstrategi.

Danois

En hurtig meddelelse er bare markedsføring.

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

- Om en miljon år! - Ingen vidare försäljningsstrategi...

Danois

-Det er vist ikke nogen god salgsstrategi.

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Det finns förresten en del flygbolag som inte tvekar att göra den till en viktig del av sin försäljningsstrategi .

Danois

Visse luftfartsselskaber tøver i øvrigt ikke med at gøre den til en vigtig del af deres forretningsmæssige ledelse.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Vi anser att EU: s höga djurskyddsstandarder snarare måste ses som en försäljningsstrategi och konkurrensfördel än en börda eller skyldighet.

Danois

Vi mener, at Europas høje dyrevelfærdsstandarder skal ses som en markedsføringsmulighed og en konkurrencefordel og ikke som en byrde eller en forpligtelse.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Det finns förresten en del flygbolag som inte.tvekar, att göra den till; en viktig del av sin försäljningsstrategi;..

Danois

Dette fænomen, der i forvejen kendes under den engelske betegnelse overbooking, er en ubehagelig oplevelse for dem, der udsættes for det.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

AF och AZ har inom ramen för sin omfattande allians kommit överens om att samordna sina operativa och kommersiella strategier för ett antal rutter (dvs. från början gällde överenskommelsen endast rutterna mellan Frankrike och Italien), genom att använda gemensamma koder, nätverkssamordning och samarbete om rutter, gemensamma priser och en gemensam försäljningsstrategi.

Danois

At AF lige fra starten fik centrale vetorettigheder over KLM, indebar, at den anmeldte transaktion udgjorde en fusion efter fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b). Inden for rammerne af deres omfattende alliance aftalte AF og AZ at koordinere deres drifts- og forretningspolitik på en række ruter (i første omgang rutebundtet Frankrig-Italien) gennem omfattende brug af codesharing, koordinering af net og rutesamarbejde, fælles priser og fælles salgspolitik.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

De kommer också att ta andra initiativ i fråga om den tekniska utvecklingen och den egna försäljningsstrategin.

Danois

Fabrikanterne forventes at tage andre initiativer med hensyn til teknologisk udvikling og markedsføring.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Exempel på upplysningar som kan karaktäriseras som affärshemligheter är tekniska och/eller finansiella uppgifter om ett företags know-how, metoder för kostnadsbedömningar, produktions- och processhemligheter, leverantörskällor, producerade och sålda kvantiteter, marknadsandelar, kund- och leverantörsförteckningar, marknadsföringsplaner, kostnads- och prisstruktur samt försäljningsstrategier.

Danois

Som eksempel på oplysninger, der kan betragtes som forretningshemmeligheder, kan nævnes: tekniske og/eller finansielle oplysninger om en virksomheds knowhow, omkostningsvurderingsmetoder, produktionshemmeligheder og -processer, leveringskilder, producerede og afsatte mængder, markedsandele, kunde- og forhandlerlister, markedsføringsplaner, omkostnings- og prisstruktur samt salgsstrategi.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Interkulturella kommunikationsfärdigheter får en allt större betydelse inom globala marknadsförings- och försäljningsstrategier.

Danois

Tværkulturel kommunikation spiller en stadig større rolle i forbindelse med globale markedsførings- og salgsstrategier.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Åtminstone [45–55 %] * enligt DONG:s försäljningsstrategi för 2005, och [70–80 %] * år 2003 enligt ett beslut som svenska Konkurrensverket nyligen fattade (556/2004).

Danois

Mindst [45-55 %] * ifølge DONG's salgsstrategi for 2005 og [70-80 %] * i 2003 ifølge en beslutning (556/2004), som de svenske konkurrencemyndigheder har truffet for nylig.

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

För att gynna utvecklingen av innovativa små och medelstora företag i områden som omfattas av mål 1, 2 och 5b stödjer kommissionen EC BIC (European Community Business & Innovation Centres), som erbjuder integrerade tjänster till nystartade företag och framtida företagare. Det kan röra sig om allt från godkännande av teknisk utrustning till försäljningsstrategier och finansieringsplaner. Regional utveckling och små och medelstora företag

Danois

For at fremme udviklingen af nyskabende SMV i de områder, der er støtteberettigede i henhold til mål 1, 2 og 5b, støtter Kommissionen EC BIC (European Community Business & Innovation Centres), som foreslår unge virksomheder samt fremtidige virksomheder integrerede tjenester, fra teknisk kontrol til finansieringsteknik og handelsstrategi. Yderligere oplysninger fås ved konsultation af "Inforegio" vedrørende nye BIC eller ved henvendelse til BIC-nettet: European Business & Innovation Centres Network (EBN) Avenue de Tervuren 188A De små og mellemstore virksomheders betydning for regionaludviklingen

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Förstainstansrätten anser emellertid att studien saknar uppgifter om huruvida ”en detaljhandlare har olika försäljningsstrategier för samma slags album”.

Danois

Retten fandt imidlertid, at der i undersøgelsen savnedes oplysninger om, hvorvidt »en detailhandler følger en forskellig salgspolitik for den samme type album« 215.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Interkulturella kommunikationsfärdigheter fåren allt större roll inom globala marknadsförings- och försäljningsstrategier.

Danois

Interkulturelle kommunikationsfærdigheder får en stadig størrerolle i de globale marketings- og salgsstrategier.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Nuvarande marknads- och försäljningsstrategi Översikt över de marknadsföringsinstrument som kommer att användas Frågor kring strategisk prissättning Distributionskanaler som kommer att användas Partnerskapsfrågor (marknads-/försäljningsrelaterade) Försäljningsmetoder som kommer att användas Marknadsplan, inbegripet försäljningsprognoser

Danois

5.Markedsføringsstrategi o o o o o o o nuværende markedsførings- og afsætningsstrategi oversigt over de markedsføringsinstrumenter, der vil blive benyttet strategiske prissætningsspørgsmål distributionskanaler, der påtænkes anvendt partnerskabsspørgsmål (markedsførings-/afsætningsrelaterede) salgsmetoder, der påtænkes anvendt markedsføringsplan, herunder omsætningsprognoser

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

”Det skall dessutom noteras … att den studie som sammanställts av Sonys och BMG:s ekonomer inte innehåller tillräckligt tillförlitliga, relevanta och jämförbara uppgifter … Det är visserligen tänkbart att de olika slagen av detaljhandlare (stormarknader, oberoende företag, fackhandelskedjor, och så vidare) har olika policy vad gäller marginaler, och att det finns skillnader inom varje kategori av aktörer, och även skillnader hos samma aktör beroende på typ av album eller graden av framgång, men det är däremot föga troligt att en detaljhandlare har olika försäljningsstrategier för samma slags album och studien innehåller inte någon uppgift om detta. …”

Danois

»[…] oplysningerne i den af fusionsdeltagernes økonomer udarbejdede undersøgelse ikke er pålidelige, relevante og sammenlignelige […] Skønt det ganske vist er sandsynligt, at de forskellige former for detailhandlere (supermarkeder, uafhængige butikker, specialiserede butikskæder osv.) har en forskellig avancepolitik, og at der er forskelle inden for den enkelte kategori af erhvervsdrivende og endog forskelle på den enkelte erhvervsdrivendes plan, som afhænger af, hvilken type albummer der er tale om, eller hvor stor succes albummerne nyder, er det derimod meget usandsynligt — og undersøgelsen indeholder ikke nogen oplysninger derom — at en detailhandler følger en forskellig salgspolitik for den samme type album […]«

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

”… den studie som sammanställts av Sonys och BMG:s ekonomer innehåller [inte] tillräckligt tillförlitliga, relevanta och jämförbara uppgifter… Det är visserligen tänkbart att de olika slagen av detaljhandlare (stormarknader, oberoende företag, fackhandelskedjor, och så vidare) har olika policy vad gäller marginaler, och att det finns skillnader inom varje kategori av aktörer, och även skillnader hos samma aktör beroende på typ av album eller graden av framgång, men det är däremot föga troligt att en detaljhandlare har olika försäljningsstrategier för samma slags album och studien innehåller inte någon uppgift om detta….”

Danois

»[…] oplysningerne i den af fusionsdeltagernes økonomer udarbejdede undersøgelse [er] ikke pålidelige, relevante og sammenlignelige […] Skønt det ganske vist er sandsynligt, at de forskellige former for detailhandlere (supermarkeder, uafhængige butikker, specialiserede butikskæder osv.) har en forskellig avancepolitik, og at der er forskelle inden for den enkelte kategori af erhvervsdrivende og endog forskelle på den enkelte erhvervsdrivendes plan, som afhænger af, hvilken type albummer der er tale om, eller hvor stor succes albummerne nyder, er det derimod meget usandsynligt — og undersøgelsen indeholder ikke nogen oplysninger derom — at en detailhandler følger en forskellig salgspolitik for den samme type album. […]«

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Eftersom jag själv startat ett mindre företag, vet jag att det är mycket frustrerande när man försöker att sköta ett företag att uppmanas fylla i statistikformulär , vilket stjäl tid som i stället skulle lagts ned på företaget , kanske för att utveckla nya försäljningsstrategier i syfte att driva verksamheten framåt.

Danois

For én, der selv har grundlagt og startet små virksomheder, er det meget frustrerende at skulle udfylde statistiske formularer, når man forsøger at drive en virksomhed. Det er spild af ressourcer, som man i stedet kunne have brugt på at øge omsætningen eller udvikle virksomheden.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

En övergångsperiod för exporten kan emellertid vara berättigad för att ge företagen tillfälle att i lämplig omfattning ändra märkesformler och anpassa sina försäljningsstrategier.

Danois

En overgangsperiode for eksport kan dog retfærdiggøres, da det ville give virksomhederne mulighed for at ændre deres varers sammensætning og deres markedsføringsstrategier.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

-De europeiska motorcykel-och mopedtillverkarna har gått med på en frivillig överenskommelse, inom ramen för den europeiska stadgan för trafiksäkerhet, om att hälften av alla nya modeller senast år 2010 skall vara utrustade med säkrare bromsar, t.ex. ABS. De kommer också att ta andra initiativ i fråga om den tekniska utvecklingen och den egna försäljningsstrategin.

Danois

-De europæiske fabrikanter af tohjulede motorkøretøjer har med en frivillig aftale inden for rammerne af det europæiske charter om trafiksikkerhed forpligtet sig til inden 2010 at udbyde mere sikre bremsesystemer, f.eks. ABS, på halvdelen af deres nye modeller. Fabrikanterne forventes at tage andre initiativer med hensyn til teknologisk udvikling og markedsføring.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK