Demander à Google

Vous avez cherché: koncessionsavtalets (Suédois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Néerlandais

Infos

Suédois

Varaktighet : 15 år efter koncessionsavtalets undertecknande

Néerlandais

Looptijd : 15 jaar na ondertekening van de concessieovereenkomst

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Varaktighet : 10–20 år efter koncessionsavtalets undertecknande, beroende på resultatet av anbudsförfarandet

Néerlandais

Looptijd : 10 tot 20 jaar na ondertekening van de concessieovereenkomst, afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

koncessionsavtal

Néerlandais

concessieovereenkomst

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Dessutom innehåller koncessionsavtalet en bestämmelse om en interimsjustering uppåt om myndigheternas policyåtgärder skulle ändras eller vid olyckor som inte beror på AVR.

Néerlandais

Daarnaast bevat de concessieovereenkomst een bepaling voor een tussentijdse opwaartse bijstelling in het geval van gewijzigde beleidsmaatregelen van de overheid of bij calamiteiten waarop AVR geen vat had.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Artikel 5.3 i koncessionsavtalet och artikel 5.2 i tjänsteavtalet för AVR-företag (bilaga 7.2.A till koncessionsavtalet).

Néerlandais

Artikel 5.3 van de concessieovereenkomst en artikel 5.2 van de dienstenovereenkomst AVR-bedrijven (bijlage 7.2.A bij de concessieovereenkomst).

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Då koncessionsavtalet i utarbetades slutet av 2001/mitten av 2002 uppskattade man de förväntade leveranserna av RDF-avfall till cirka 38500 ton per år.

Néerlandais

Toen de concessieovereenkomst eind 2001/midden 2002 werd uitgewerkt, werd het te verwachten aanbod DTO-afval op zo'n 38500 ton per jaar geraamd.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Nederländerna har även lämnat en ekonomisk analys som en konsult, på begäran av AVR, gjort av koncessionsavtalet och av den potentiella överkompensationen.

Néerlandais

Nederland heeft ook een economische analyse overgelegd die een consultant, op verzoek van AVR, van de concessieovereenkomst en de potentiële overcompensatie had gemaakt.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Av koncessionsbeslutet och koncessionsavtalet framgår att företaget på ett korrekt sätt ålagts att utföra denna tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Néerlandais

Uit het concessiebesluit en de concessieovereenkomst blijkt dat de onderneming op een juiste wijze met de dienst van algemeen economisch belang is belast.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

En del av dessa investeringar var dock inte planerade vid tidpunkten för undertecknandet av koncessionsavtalet.

Néerlandais

Een deel van deze investeringen was echter niet voorzien op het tijdstip dat de concessieovereenkomst werd ondertekend.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Av följande skäl är kommissionen enig med Nederländerna om att tjänsten enligt beskrivningen i koncessionsbeslutet och koncessionsavtalet utgör en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Néerlandais

Om de volgende redenen is de Commissie het eens met Nederland dat de dienst zoals die in het concessiebesluit en in de concessieovereenkomst werd omschreven, een dienst van algemeen economisch belang vormt.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Att dessa bestämmelser tillämpades före slutdatumet i koncessionsavtalet förändrar inte denna bedömning.

Néerlandais

Het feit dat deze bepalingen zijn toegepast vóór de voorziene einddatum van de concessieovereenkomst, doet aan deze beoordeling geen afbreuk.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

För AVR och staten, och för oberoende kontrollanter, var dessa frågor dock tillräckligt tydliga på basis av koncessionsavtalet, vilket möjliggjorde lämplig kontroll.

Néerlandais

Voor AVR en de Staat, en voor onafhankelijke controleurs, waren deze kwesties echter voldoende helder op basis van de concessieovereenkomst, hetgeen passende controle mogelijk maakte.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Vid den tidpunkt koncessionsavtalet undertecknandes arbetade båda roterugnarna för full kapacitet.

Néerlandais

Op het tijdstip dat de concessieovereenkomst werd ondertekend, werkten beide DTO's op hun volle capaciteit.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

På denna punkt utgör villkoren i koncessionsavtalet en nödvändig och verksam följd av ersättningssystemet.

Néerlandais

Op dit punt vormen de voorwaarden van de concessieovereenkomst een noodzakelijk en efficiënt voortvloeisel uit het vergoedingssysteem.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Koncessionsavtalet ingicks uteslutande för att finansiera investeringarna i de roterugnar för vilka AVR Nuts hade fått exklusiv rätt för.

Néerlandais

De concessieovereenkomst was gesloten uitsluitend met het doel de investeringen te financieren in de DTO's waarvoor AVR Nuts een uitsluitend recht had verkregen.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Innan koncessionsavtalet slöts hade AVR Chemie redan höjt sina mottagningsavgifter till 700 nederländska gulden/ton (317,6 euro/ton).

Néerlandais

Voordat de concessieovereenkomst werd gesloten, had AVR Chemie haar acceptatietarieven al verhoogd tot 700 NLG/ton (317,6 EUR/ton).

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Från och med att koncessionsavtalet började gälla var avgifterna för C2- och RDF-avfall offentliga och gällde för alla leverantörer.

Néerlandais

Vanaf de aanvang van de concessieovereenkomst waren de tarieven voor C2- en DTO-afval openbaar en beschikbaar voor iedere aanbieder.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Därför innehåller koncessionsavtalet bilagan med ramarna för avgiftsstrukturen, vad avgifterna gäller samt beräkningen av brukaravgifter.

Néerlandais

Daartoe bevat de concessieovereenkomst een bijlage „Kaders Tariefstructuur, tariefdrager en berekening gebruikerstarieven”.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Totalbeloppet är mycket högt och ligger även mycket högre än de 2 miljoner euro det talas om i artikel 21.2 i koncessionsavtalet.

Néerlandais

Het totaalbedrag is erg hoog en ligt ook veel hoger dan de 2 miljoen EUR waarvan in artikel 21.2 van de concessieovereenkomst sprake is.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Kommissionen betonar också att den inte kan finna någon grund att tro att koncessionsavtalen, även med BNFL, skulle leda till korssubventionering.

Néerlandais

In dat verband beklemtoont de Commissie ook dat zij geen a priori-reden ziet om te geloven dat de SLC-contracten, zelfs met BNFL, aanleiding zouden geven tot kruissubsidiëring.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK