Demander à Google

Vous avez cherché: neionizujícím (Tchèque - Allemand)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Allemand

Infos

Tchèque

Je lemován neionizujícím vláknem a červeným wolframem.

Allemand

Er ist mit nichtionisierter Faser und rotem Wolfram ausgekleidet.

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Ty jsou stanoveny Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Allemand

Sie entsprechen den von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) festgelegten Werten.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Toto doporučení vychází z pokynů Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), které jsou odvozeny z akutních účinků expozice EMP na člověka.

Allemand

Die Empfehlung basiert auf den Leitlinien der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), die sich aus den akuten Auswirkungen der EMF-Exposition auf Menschen ableiten.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Ačkoli Slovinsko nepožadovalo konkrétní změny doporučení, zdůraznilo důležitost informování spotřebitelů o neionizujícím záření a hledání způsobů snížení expozice na nejnižší možnou míru, a Švédsko vypracovalo jednoduchý a levný preventivní přístup ke snížení expozice ELF a RF polím na nejnižší možnou míru.

Allemand

Slowenien verlangt zwar keine konkreten Änderungen der Empfehlung, weist aber nachdrücklich auf die Bedeutung der Information der Verbraucher über nichtionisierende Strahlung und die Möglichkeiten der Expositionsminimierung hin.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) nyní přezkoumává svá doporučení mezních hodnot statických a nízkofrekvenčních elektromagnetických polí (jako je MRI) při výkonu práce a Světová zdravotnická organizace v současné době rovněž pracuje na revizi svých environmentálních zdravotních kritérií pro elektromagnetická pole.

Allemand

Die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) überprüft derzeit ihre Empfehlungen zu den Grenzwerten für die berufsbedingte Belastung durch statische und niederfrequente elektromagnetische Felder (z.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

3.7 EHSV vyjádřil své obavy související s těmito tématy ve stanoviscích vydaných v souvislosti s těmito předpisy a během jejich přípravy, přičemž souhlasil s minimalizací expozice neionizujícímu záření.

Allemand

3.7 Der Ausschuss hat seine diesbezüglichen Bedenken in seinen einschlägigen Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht und dafür plädiert, die Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung auf ein Minimum zu beschränken.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Hlavní fyzikální činitele, které jsou rizikovým faktorem práce, jsou obecně spojené s pracovními nástroji: hluk, vibrace, ionizující a neionizující záření.

Allemand

Die maßgeblichen physischen Risikofaktoren am Arbeitsplatz sind im Allgemeinen mit den Arbeitsmitteln verbunden: Lärm, Vibrationen sowie ionisierende und nichtionisierende Strahlung.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Neionizující záření

Allemand

Nichtionisierende Strahlung

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Neionizující záření se obecně považuje za neškodné ve srovnání s ionizujícím zářením, jako jsou rentgenové paprsky.

Allemand

Im Vergleich zu ionisierender Strahlung wie Röntgenstrahlung wird nichtionisierende Strahlung allgemein für unschädlich gehalten.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

OOP určený pro předcházení akutnímu nebo chronickému poškození očí zdroji neionizujícího záření musí být schopen absorbovat nebo odrážet většinu energie vyzářené ve škodlivých vlnových délkách bez přílišného ovlivnění přenosu neškodné části viditelného spektra, vnímání kontrastu a schopnosti rozeznávání barev, pokud je to požadováno, za předvídatelných podmínek použití.

Allemand

PSA für die Verhütung akuter oder chronischer Schädigungen des Auges durch nichtionisierende Strahlung müssen den größten Teil der Strahlenenergie in den schädlichen Wellenlängen absorbieren oder reflektieren können, ohne damit die Übertragung des unschädlichen Teils des sichtbaren Spektrums, die Kontrastwahrnehmung und die Farbunterscheidung übermäßig zu beeinträchtigen, wenn die vorhersehbaren Einsatzbedingungen dies erfordern.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Objevuje se několik technologií, z nichž všechny používají pasivní nebo aktivní neionizující záření a zatím jsou buď ve vývoji, nebo nebyly důkladně vyzkoušeny.

Allemand

Mehrere Technologien mit passiver oder aktiver nichtionisierender Strahlung sind derzeit noch in Entwicklung oder wurden noch nicht gründlich getestet.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Od vydání doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) v roce 1998, na kterých je směrnice založena, jsou dostupné nové vědecké poznatky o účincích nízkofrekvenčních polí.

Allemand

Seit die Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) im Jahr 1998 ihre Empfehlungen veröffentlicht hat, auf die sich die Richtlinie stützt, wurden neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Auswirkungen niederfrequenter Felder vorgelegt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Používání rentgenového zařízení podléhá požadavkům právních předpisů Euratomu o ochraně před zářením33, a zejména ustanovením o používání neionizujícího záření pro nezdravotní účely.

Allemand

Der Einsatz von Röntgengeräten unterliegt den Anforderungen der Euratom-Rechtsvorschriften zum Strahlenschutz33, insbesondere den Bestimmungen zur Verwendung ionisierender Strahlung zu anderen als medizinischen Zwecken.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Proto pokud a když se nasazuje ionizující technologie, musí se zvýšená účinnost z hlediska bezpečnosti ve srovnání s používáním neionizující technologie zvažovat podle možného dopadu na zdraví a tudíž musí být zdůvodněna značným zvýšením úrovně bezpečnosti.

Allemand

Wenn und wann immer daher ionisierende Strahlung eingesetzt wird, muss die im Vergleich zum Einsatz von Geräten ohne ionisierende Strahlung höhere Effizienz bei der Gefahrenabwehr gegen die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen abgewogen werden, so dass sie nur durch einen erheblichen Zugewinn an Sicherheit gerechtfertigt werden kann.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Studie o technologii milimetrových vln a dlouhodobé zkušenosti s ní, například v případě mobilních telefonů a mikrovlnných trub, ukazují, že se neprokázalo, že by expozice osob neionizujícímu záření pod limitními hodnotami stanovenými v současných právních předpisech měla nepříznivé důsledky na lidské zdraví.

Allemand

Studien zur Millimeterwellentechnologie und die lange Erfahrung mit dieser Technologie, z. B. bei Mobilfunktelefonen und Mikrowellen­küchenherden, haben keine Gesundheitsfolgen einer Exposition von Personen gegenüber nichtionisierender Strahlung unterhalb der in geltenden Rechtsvorschriften festgelegten Grenzwerte gezeigt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Stávající „základní omezení“ a „referenční hodnoty“ jsou odvozeny z pokynů Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) z roku 1998 vypracovaných na základě krátkodobých účinků EMP.

Allemand

Die gegenwärtigen „Basisgrenzwerte“ und „Referenzwerte“ sind aus den Leitlinien 1998 der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) abgeleitet, die auf die kurzfristigen Wirkungen der EMF ausgerichtet sind.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Technologie milimetrových vln používá neionizující záření a v současných systémech používá záření v milimetrovém vlnovém pásmu o kmitočtu přibližně 30 gigahertzů (GHz).

Allemand

Bei dieser Technologie wird nichtionisierende Strahlung und in derzeitigen Systemen Millimeterwellenstrahlung einer Frequenz von rund 30 Gigahertz (GHz) verwendet.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Za druhé, některé technologie bezpečnostních skenerů emitují nízké dávky záření, ionizujícího (rentgen) a neionizujícího, pro účely detekce.

Allemand

Zweitens wird bei einem Teil der genutzten Scannertechnologien Strahlung einer geringen Dosis, ionisierende (Röntgenstrahlung) und nichtionisierende Strahlung, für Detektionszwecke emittiert.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

na ochranu proti neionizujícímu záření.

Allemand

zum Schutz gegen nichtionisierende Strahlungen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

ochrana proti neionizujícímu záření (odst. 3.9.1).

Allemand

Schutz vor nichtionisierender Strahlung (Abschnitt 3.9.1).

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK