Demander à Google

Vous avez cherché: nejednoznačnostem (Tchèque - Allemand)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Allemand

Infos

Tchèque

Komise ne vždy poskytovala členským státům pokyny, které by jim pomohly vyhnout se nejednoznačnostem ve výkladu pravidel.

Allemand

Die Kommission lieferte den Mitgliedstaaten nicht immer Anleitungen, um Unsicherheiten bei der Auslegung der Vorschriften zu vermeiden.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Kvůli různým druhům jejich uplatnění a využití dochází k nejednoznačnostem ve výkladu uplatňování daňové povinnosti.

Allemand

Wegen der unterschiedlichen Arten der Einlösung und Verwendung der Gutscheine kommt es zu unein­heitlichen Auslegungen bei der Erfüllung der Steuerpflicht.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Starost o zjednodušení nalezneme také ve znění nařízení.Opatření jsou popsána přesně a podrobně, aby nebylazavdána příčina k jakýmkoli nejednoznačnostem.

Allemand

Dieses Bemühen um Vereinfachung spiegelt sich auch in der Formulierung der Verordnung wieder.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Musí se zabránit nejednoznačnostem: v celé Unii musejí platit a uplatňovat se stejná pravidla a stejný přístup.

Allemand

Unklarheiten sind aber zu vermeiden, d.h. in der gesamten Union müssen dieselben Vorschriften und Ansätze gelten und angewendet werden.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Analýza ukázala nejednoznačnost postavení Evropy v globální ekonomice:

Allemand

Die Analyse der Stellung Europas in der Weltwirtschaft ergibt ein gemischtes Bild:

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Nejednoznačnost norem vyplývajících ze směrnice a nedostatky v jejím provádění na vnitrostátní úrovni navíc mohou být příčinou vzniku administrativních chyb.

Allemand

Die Ungenauigkeit der in der Richtlinie festgelegten Normen und Mängel bei der Umsetzung auf einzelstaatlicher Ebene können zudem zu Verwaltungsfehlern führen.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Vyskytly se i okamžiky plné nejednoznačnosti a pochyb.

Allemand

Und tatsächlich gab es Momente der Uneindeutigkeit und des Zweifels.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

1.6 EHSV je do určité míry zaskočen jistou nejednoznačností znění čl. 5 odst. 6, jenž Komisi dává rozsáhlou pravomoc přijímat akty, „které mění popis projektů společného zájmu zahrnutých do přílohy“.

Allemand

1.6 Der EWSA äußert gewisse Bedenken hinsichtlich des relativ vagen Charakters von Artikel 5 Absatz 6, demzufolge die Kommission ermächtigt wird, "delegierte Rechtsakte zur Änderung der Beschreibung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Anhang" zu erlassen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

2.7 Revize směrnice se jeví jako žádoucí, a to vzhledem k nejednoznačnosti původního znění, kterou členské státy považují za jednu z hlavních příčin špatného fungování současného systému, např. velkého počtu napadaných rozhodnutí a také rozdílů v míře, v jaké státy vyhovují žádostem.

Allemand

2.7 Die Richtlinie muss angesichts der Doppeldeutigkeiten im ursprünglichen Wortlaut, die von den Mitgliedstaaten als ein Hauptgrund für die derzeitigen System­mängel angesehen werden, überarbeitet werden.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

3.4 Komise však připouští, že rozvoj volné hospodářské soutěže na železnici trpí částečně také nejednoznačností aparátu železniční legislativy a slabostí určitých ustanovení, jež vyžadují upřesnění a přizpůsobení, aby bylo možné srovnat interpretační rozdíly mezi členskými státy.

Allemand

3.4 Die Kommission erkennt jedoch an, dass die Entwicklung des freien Wettbewerbs im Schienenverkehr teilweise auch unter Unklarheiten des einschlägigen rechtlichen Rahmens und der Schwäche einiger Bestimmungen leidet, die der Klärung und Anpassung bedürfen, um unterschiedlichen Auslegungen der Mitgliedstaaten abzuhelfen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

3.4 Komise však připouští, že rozvoj volné hospodářské soutěže na železnici trpí částečně také nejednoznačností aparátu železniční legislativy a slabostí určitých ustanovení, jež vyžadují upřesnění a přizpůsobení, aby bylo možné srovnat interpretační rozdíly mezi členskými státy.

Allemand

3.4 Die Kommission erkennt jedoch an, dass die Entwicklung des freien Wettbewerbs im Schie­nenverkehr teilweise auch unter Unklarheiten des einschlägigen rechtlichen Rahmens und der Schwäche einiger Bestimmungen leidet, die der Klärung und Anpassung bedürfen, um unter­schiedlichen Auslegungen der Mitgliedstaaten abzuhelfen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

5.4 Z nejednoznačností a rozporů mezi hospodářskou soutěží a SOZ, jejichž ekonomická nebo neekonomická povaha nadále podléhá právnímu výkladu Soudním dvorem Evropských společenství a jeho eventuálních změnám, vyplývá, že současný stav:

Allemand

5.4 Hierdurch entstehen Zweideutigkeiten und Widersprüche zwischen Wettbewerb und Dienst­leistungen von allgemeinem Interesse, deren wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche Natur von der Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bzw. Kurswech­seln in dessen Rechtsprechung abhängt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Aby se zabránilo jakékoliv nejednoznačnosti v plánu, měl by do něj být odkaz na MSY začleněn.

Allemand

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte der Hinweis auf den höchstmöglichen Dauerertrag in den Plan aufgenommen werden.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Aby se zabránilo jakékoliv nejednoznačnosti v plánu, měl by do něj být začleněn odkaz na maximální udržitelný výnos.

Allemand

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte der Hinweis auf den höchstmöglichen Dauerertrag in den Plan aufgenommen werden.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Avšak vzhledem k pociťované nejednoznačnosti a neúplnosti směrnice nebyly tyto příležitosti využity.

Allemand

In Anbetracht der Mehrdeutigkeiten und der Unvollständigkeit dieser Richtlinie wurden diese Möglichkeiten jedoch nicht in die Tat umgesetzt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Budou-li ve směrnici přetrvávat zmíněné nesrovnalosti, je třeba zapracovat do směrnice i do právních předpisů jednotlivých členských států ustanovení, podle nějž se v případě sporů vyvolaných nejednoznačností budou ustanovení vykládat ve prospěch spotřebitelů jakožto slabší smluvní strany.

Allemand

Wenn die erwähnten Unklarheiten in der Richtlinie verbleiben, ist es erforderlich, dass in die Richtlinie und in die einzelstaatlichen Rechtsvor­schriften eine Bestimmung aufgenommen wird, gemäß derer bei Streitigkeiten aufgrund von Mehrdeutigkeiten eine Auslegung zugunsten des Verbrauchers als der schwächeren Partei erfolgt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Buď odstraňují nejednoznačnosti, nebo upřesňují systém projednávání ve výborech.

Allemand

Sie beseitigen entweder Unklarheiten oder enthalten nähere Angaben zum Ausschusssystem.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Cílem tohoto sdělení bylo odstranění zásadní právní nejednoznačnosti způsobené tím, že směrnice o veřejných zakázkách neobsahovaly správnou definici koncesí a PPP.

Allemand

Mit dieser Mitteilung sollte die grundlegende Rechts­unsicher­heit ausgeräumt werden, die dadurch entsteht, dass die Richtlinien über öffentliche Aufträge keine genauen Definitionen für Konzessionen und ÖPP enthalten.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Definice služby elektronických komunikací by měla odstranit nejednoznačnosti zjištěné při uplatňování předchozí definice a umožnit přesné uplatňování práv a povinností obsažených v jednotlivých ustanoveních předpisového rámce na různé typy služeb.

Allemand

Die Begriffsbestimmung der elektronischen Kommunikationsdienste sollte Unklarheiten beseitigen, die bei der Umsetzung der bisherigen Begriffsbestimmung festgestellt wurden, und eine abgestimmte, den einzelnen Vorschriften entsprechende Anwendung der in dem Rechtsrahmen enthaltenen spezifischen Rechte und Verpflichtungen auf die unterschiedlichen Arten von Diensten ermöglichen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Důsledkem této nejednoznačnosti je vysoký počet žádostí, jež musí být následně zamítnuty, což vytváří nereálná očekávání a následně frustraci v dotčených zemích a regionech.

Allemand

Aufgrund dieser unklaren Situation werden zahlreiche Anträge eingereicht, die abgelehnt werden müssen, was in den betroffenen Ländern und Regionen falsche Erwartungen weckt und in der Folge zu Frustration führt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK