Demander à Google

Vous avez cherché: podkladní (Tchèque - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Anglais

Infos

Tchèque

podkladní konstrukce

Anglais

substructure

Dernière mise à jour : 2015-01-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Lojza_II

Tchèque

Zapůjčení podkladní-vypínací podložky 25,-

Anglais

25

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Lojza_II

Tchèque

Mechanické upevňování na nosnou podkladní konstrukci

Anglais

Mechanically fixed to a supporting substructure

Dernière mise à jour : 2016-09-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Metoda 1 – Mechanické upevnění na nosnou podkladní konstrukci

Anglais

Method 1 — Mechanically fixed to a supporting substructure

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Homogenní a heterogenní hladké podlahoviny s pěnovou podkladní vrstvou

Anglais

Homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Při budování podkladní vrstvy je nutné dbát na její rovnoměrnou tloušťku.

Anglais

It should be at least 3 cm thick.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Potěry spojené snosnou podkladní vrstvou lze užívat buď přímo, nebo je možné na ně uložit finální krytinu.

Anglais

Screeds that are produced in conjunction with a load-bearing substrate may either be used as they are or may be given a top covering.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

U podkladní konstrukce s nosnými prvky pouze v jednom směru nesmí největší rozteč mezi nosnými prvky přesáhnout 50násobek tloušťky desek.

Anglais

When the substructure provides supporting members in one direction only, the maximum span between the supporting members shall not exceed a dimension equal to 50 times the thickness of the boards.

Dernière mise à jour : 2016-09-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

A již z přijatých dat, počítá se počet stavebních materiálů: krovy, OSB desek, podkladní a plochých materiálů.

Anglais

And already from the received data, calculates the number of building materials: trusses, sheathing boards, underlay and sheet materials.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Program je určen pro výpočet mansardovou střechou: počet střešní krytiny a podkladní materiál, šindele, opláštění a krokve.

Anglais

The program is designed to calculate the mansard roof: the number of roofing and the underlay material, shingles, sheathing and rafters.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

U podkladní konstrukce s nosnými prvky pouze v jednom směru nesmí největší rozteč mezi nosnými prvky přesáhnout 50násobek tloušťky sádrokartonových desek.

Anglais

When the substructure provides supporting members in one direction only, the maximum span between the supporting members shall not exceed a dimension equal to 50 times the thickness of the gypsum boards.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

U podkladní konstrukce s nosnými prvky ve dvou směrech nesmí největší rozteč mezi nosnými prvky v kterémkoli směru přesáhnout 100násobek tloušťky sádrokartonových desek.

Anglais

When the substructure includes supporting members in two directions the maximum span in either direction shall not exceed a dimension equal to 100 times the thickness of the gypsum boards.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Po odebrání několika zdravých limbálních buněk se v laboratoři vypěstuje nová vrstva zdravé tkáně na podkladní vrstvě vyrobené z fibrinu, což je bílkovinná mřížka.

Anglais

By taking some healthy limbal cells, a new layer of healthy tissue is grown in the laboratory on a supporting layer of fibrin, a protein scaffold.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Například je známo, že některé členské státy požadují nehořlavou podkladní vrstvu určité tloušťky k zabránění přímého kontaktu plechů s nosnou konstrukcí.

Anglais

For example, it is known that some Member States require a non-combustible underlayer of a certain thickness to prevent direct contact of metal sheets with the supporting structure.

Dernière mise à jour : 2016-11-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Všechny podkladní plochy musejí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a zároveň vdobě aplikace izolační vrstvy musí být suché, nanejvýš matně vlhké a bez námrazy.

Anglais

All substrates must have sufficient strength and stability and at the time the waterproofing works are carried out must ideally be dry or only just slightly damp and must be frost-free.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

V Tomickém tunelu probíhá ražba kaloty a jádra tunelu, jsou připraveny podkladní be-tony v portálech a v tunelu pro betonáže patek. Celý tunel byl již vyprofilován.

Anglais

Work in Tomicky tunnel proceeds with piercing of the calotte and the core of the tunnel and ground concrete in portals and the tunnel is prepared for the concreting of footings. The whole tunnel has been profiled.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Zpracovaná analýza ploch bydlení v Olomouci mapuje stávající stav ploch určených pro bydlení a výsledky porovnává s různými dostupnými statistickými údaji a stavem platného ÚPnSÚ Olomouc z roku 1998. Výsledkem je podkladní materiál pro zadání nového územního plánu města.

Anglais

Analysis of the housing areas in Olomouc maps the current state of areas intended for housing development and compares the results with a range of available statistical information and current ÚPnSÚ Olomouc zoning plan from 1998. The resulting document provides bases for the new city plan proposal.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

Dutina vytvořená podkladní konstrukcí za deskami může zůstat jako vzduchový prostor nebo může být vyplněna izolačním materiálem klasifikovaným nejméně do třídy reakce na oheň A2-s1, d0.

Anglais

The cavity formed behind the boards by the substructure may provide an air space, or may be filled with an insulating material with a reaction to fire classification of at least class A2-s1, d0.

Dernière mise à jour : 2016-09-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

K mechanickému upevnění se používají šrouby nebo hřebíky, kterými se desky připevňují skrz jejich tloušťku do podkladní konstrukce v osové vzdálenosti nejvýše 300 mm, měřeno po délce každého nosného prvku.

Anglais

The mechanical fixings shall be screws or nails, which shall be fixed through the thickness of the boards into the substructure at centres not exceeding 300 mm measured along the length of each supporting member.

Dernière mise à jour : 2016-09-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Tchèque

U plechů uvedených v následující tabulce, které jsou v těchto zemích určeny k použití s jiným druhem podkladní vrstvy, se bude vyžadovat zkoušení pro ověření shody s vnitrostátními předpisy pro navrhování a provádění staveb.

Anglais

Metal sheets in the following table that are intended to be used in these countries with other types of underlayer will require testing to demonstrate compliance with national provisions on the design and execution of works.

Dernière mise à jour : 2016-11-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK