Demander à Google

Vous avez cherché: konzultované (Tchèque - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Maltais

Infos

Tchèque

Konzultované orgány dbají, aby v naléhavých případech byla odpověď zaslána co nejdříve.

Maltais

L-awtoritajiet konsultati għandhom jiżguraw li f'każijiet urġenti, ir-risposta tintbagħat mill-aktar fis possibbli.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

musí mít konzultované externí služby nebo osoby nezbytnou způsobilost a vyžadované osobní a pracovní prostředky, a

Maltais

is-servizzi esterni jew persuni kkonsultati għandu jkollhom l-abilitajiet neċessarji u l-mezzi personali u professjonali neċessarji, u

Dernière mise à jour : 2014-10-17
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

pokud konzultované orgány v této lhůtě neodpovědí, považuje se to za příznivé stanovisko nebo souhlas vyjádřený mlčky.

Maltais

l-assenza ta' kwalunkwe tweġiba mill-awtoritajiet ikkonsultati f'dak il-perjodu għandha titqies ekwivalenti għal opinjoni favorevoli jew kunsens taċitu,

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

pokud konzultované orgány v této lhůtě neodpovědí, považuje se to za příznivé stanovisko nebo souhlas vyjádřený mlčky.

Maltais

l-assenza ta' kull risposta f'dak il-perjodu mill-awtoritajiet ikkonsultati għandha tiġi kkunsidrata ekwivalenti għal opinjoni favorevoli jew kunsens taċitu,

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Každá země EU vněm má jednoho zástupce, jmenovaného na období šesti let na základě dohody členských států konzultované s Evropským parlamentem.

Maltais

Sa mill-2004, ilKummissjoni hija magħmula minn Kummissarju wieħed minn kull Stat Membru.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Strany mohou ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích a v soudním řízení a stíhání použít jako důkazy informace získané a dokumenty konzultované v souladu s tímto protokolem.

Maltais

Il-Partijiet jistgħu, fir-reġistrazzjonijiet tagħhom tax-xhieda, tar-rapporti u tat-testimonjanzi u fil-proċeduri u l-akkużi miġjuba quddiem il-qrati, jużaw bħala xhieda t-tagħrif miksub u d-dokumenti konsultati skond id-disposizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Strany mohou ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích a v soudním řízení a stíhání použít jako důkazy informace získané a dokumenty konzultované v souladu s tímto protokolem.

Maltais

Il-Partijiet jistgħu, fir-rekord tagħhom ta' evidenza, rapporti u xhieda u fil-proċeduri u l-akkużi mressqa quddiem il-qrati, jużaw l-informazzjoni ta' evidenza miġbura u d-dokumenti konsultati skond id-disposizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Neposkytnutí odpovědi během původní lhůty nebo případně během prodloužené lhůty se považuje za souhlas a znamená to, že konzultovaná smluvní strana nebo konzultované smluvní strany nemají žádnou námitku proti udělení víza.

Maltais

Fejn ma jkun hemm l-ebda risposta sa'l-aħħar tal-limitu taż-żmien tal-bidu jew, fejn jixraq, sa'l-aħħar tal-limitu taż-żmien estiż, in-nuqqas ta'risposta għandha tkun ekwivalenti għall-awtorizzazzjoni u għandha tfisser illi hemm, sakemm il-Parti jew Partijiet Kontraenti kkonsultati huma kkonċernati, l-ebda raġunijiet għall-oġġezzjoni għall-ħruġ tal-viża.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Konzultované orgány poskytují příslušné informace o podmínkách, za kterých byl produkt vyroben, a zejména uvádějí podmínky, za kterých byla dodržena pravidla původu v dotyčných různých státech AKT, členských státech a ZZÚ.

Maltais

L-awtoritajiet ikkonsultati għandhom ifornu l-informazzjoni relevanti li tikkonċerna l-kondizzijiet li permezz tagħhom il-prodott ikun inħadem, jindikaw speċjalment il-kondizzjonijiet li fihom ir-regoli ta' l-oriġini jkunu ġew irrispettati fid-diversi Stati ACP, Stati Membru u l-OCT ikkonċernati.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

5. Příslušné orgány konzultovaných členských států sdělí své stanovisko nebo souhlas příslušným orgánům domovského členského státu převádějící pojišťovny do tří měsíců od obdržení žádosti; pokud konzultované orgány v této lhůtě neodpovědí, považuje se to za příznivé stanovisko nebo souhlas vyjádřený mlčky.

Maltais

5. L-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istati Membri kkonsultati għandhom jagħtu l-opinjoni jew il-kunsens tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istat Membru tal-lokalità ta'l-intrapriża ta'l-assigurazzjoni li titrasferixxi, fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu talba; l-assenza ta'kwalunkwe tweġiba mill-awtoritajiet ikkonsultati f’dak il-perjodu għandha titqies ekwivalenti għal opinjoni favorevoli jew kunsens taċitu,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Příslušné orgány konzultovaných členských států sdělí své stanovisko nebo souhlas příslušným orgánům domovského členského státu převádějící pojišťovny do tří měsíců od obdržení žádosti;

Maltais

L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonsultati għandhom jagħtu l-opinjoni jew il-kunsens tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-lokalità ta' l-intrapriża ta' l-assigurazzjoni li titrasferixxi, fi żmien tlett xhur minn meta jirċievu talba;

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Dodal, že „jediný faktor, jejž jsme nebyli schopni od konzultovaných stran zjistit s dostatečnou přesností, je averze k riziku“.

Maltais

“L-Ewropej għandhom id-dritt leġittimu li jkun mgħarrfa sew dwar il-qasam talenerġija nukleari u li jkunu involuti fi l-proċess tatteħid tad-deċiżjonijiet,” qalet.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Orgány či aktéři občanské společnosti mají několik úloh: jsou „upřímnými zprostředkovateli“, kteří usnadňují otevřenou a zdvořilou výměnu názorů, organizátory či moderátory, běžnými účastníky, konzultovanými odborníky či zainteresovanými pozorovateli.

Maltais

L-awtoritajiet jew l-atturi tassoċjetà ċivili jistgħu jaqdu bosta rwoli: “intermedjarju onest” li jiffaċilita skambju ta’ ideat miftuħ u rispettuż, dak li jlaqqa’ jew moderatur, parteċipant normali, espert ikkonsultat, jew osservatur interessat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Orgány či aktéři občanské společnosti mají několik úloh: jsou „upřímnýmizprostředkovateli“, kteří usnadňují otevřenou a zdvořilou výměnu názorů, organizátory či moderátory, běžnými účastníky, konzultovanými odborníky či zainteresovanými pozorovateli.

Maltais

L-awtoritajiet jew l-atturi tassoċjetà ċivili jistgħu jaqdu bosta rwoli: “intermedjarju onest” li jiffaċilita skambju ta’ ideat miftuħ u rispettuż, dak li jlaqqa’ jew moderatur, parteċipant normali, espert ikkonsultat, jew osservatur interessat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Seznam konzultovaných partnerů a souhrn výsledkůtěchto konzultací. Pro účely čl.

Maltais

Lista ta’ l-imsieħba konsultati u għoti tar-riżultati tal-konsultazzjonijiet fil-qosor.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

17.7 Všechny právní nástroje ECB jsou pro usnadnění identifikace postupně číslovány. Výkonná rada zajistí, aby byly bezpečně uschovány jejich originály, aby byly oznámeny adresátům nebo konzultovaným orgánům a aby v Úředním věstníku Evropské unie byla ve všech úředních jazycích Evropské unie

Maltais

Kull Struzzjoni tal-BĊE li għandha tiġi ppubblikata uffiċjalment għandha tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. 17.7 L-istrumenti legali kollha tal-BĊE għandhom jiġu nnumerati b' mod sekwenzjali għal identifikazzjoni aktar faċli.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

17.7 Všechny právní nástroje ECB jsou pro usnadnění identifikace postupně číslovány . Výkonná rada zajistí , aby byly bezpečně uschovány jejich originály , aby byly oznámeny adresátům nebo konzultovaným orgánům a aby v Úředním věstníku Evropské unie byla ve všech úředních jazycích Evropské unie

Maltais

Kull Struzzjoni tal-BĊE li għandha tiġi ppubblikata uffiċjalment għandha tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej . 17.7 L-istrumenti legali kollha tal-BĊE għandhom jiġu nnumerati b' mod sekwenzjali għal identifikazzjoni aktar faċli .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Výkonná rada zajistí , aby byly bezpečně uschovány jejich originály , aby byly oznámeny adresátům nebo konzultovaným orgánům a aby v Úředním věstníku Evropské unie byla ve všech úředních jazycích Evropské unie zveřejněna nařízení ECB , stanoviska ECB k návrhům právních předpisů Společenství a další právní nástroje ECB , o jejichž zveřejnění bylo výslovně rozhodnuto . 17.8 Zásady nařízení Rady ( ES ) č .

Maltais

Il-Bord Eżekuttiv għandu jieħu passi biex jiżgura l-kustodja żgura tal-verżjonijiet oriġinali , in-notifika ta » min jirċievi jew ta » l-awtoritajiet konsultattivi , u l-pubblikazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha ta » l-Unjoni Ewropea fil-Ġurnal Uffiċjali ta » l-Unjoni Ewropea fil-każi tar-Regolamenti tal-ECB , l-Opinjonijiet tal-ECB dwar l-abbozzi tal-leġiżlazzjoni tal-Komunita » u dawk lIstrumenti legali tal-ECB li l-pubblikazzjoni tagħhom tkun ġiet espressament deċiża .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

uschovány jejich originály , aby byly oznámeny adresátům nebo konzultovaným orgánům a aby v Úředním věstníku Evropské unie byla ve všech úředních jazycích Evropské unie zveřejněna nařízení ECB , stanoviska ECB k návrhům právních předpisů Společenství a další právní nástroje ECB , o jejichž zveřejnění bylo výslovně rozhodnuto .

Maltais

16.2 Il-kompetenza li taddotta u tippubblika r-rapporti ta » kull trimestru skond l-Artiklu 15.1 ta » l-Istatut , ir-rendikonti finanzjarji kkonsolidati ta » kull ġimgħa skond l-Artiklu 15.2 ta » l-Istatut , il-karti tal-bilanċ ikkonsolidati skond l-Artiklu 26.3 ta » l-Istatut u rapporti oħra għandhom ikunu ddelegati lill-Bord Eżekuttiv . 16.3 Skond il-prinċipji stabbiliti mill-Kunsill Governattiv , il-Bord Eżekuttiv għandu jipprepara l-kontijiet annwali tal-ECB fl-ewwel xahar tas-sena finanzjarja ta » wara .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

-musí být počet určených zaměstnanců a konzultovaných externích služeb nebo osob dostatečný,

Maltais

-il-ħaddiema maħtura u s-servizzi esterni jew persuni kkonsultati għandhom ikunu biżżejjed fin-numru

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK